Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatst. Wanorde is het geenszins : de figuren staan er voorgesteld in vertikale projectie. Even uitleggen.

Perspectief in onze gebruikelijke beteekenis is de kunst om de voorwerpen zóó af te beelden met betrekking tot hun grootte en hun vorm, hun plaatsing en hun schijnbaren afstand, als ze zich in de werkelijkheid vertoonen aan een toeschouwer die ze van uit een bepaald standpunt bekijkt. De Indiërs nu beelden wel de naastbij staande figuren uit onderaan op de bas-reliefs, de verste heelemaal bovenaan, maar houden voor de afmetingen geen rekening met de afstanden. De grond daarenboven ligt niet plat en als schijnbaar uitloopend naar den horizon, maar rijst achter de figuren recht omhoog, zoodat de gezichteinder buiten het vlak valt.

Naast deze vertikale, passen FunCtioneele perspectief. de Indiërs ook de functioneele

perspectief toe : zij bootsen namelijk niet alle figuren na zooals ze zich voordoen van uit één standpunt, maar kiezen voor sommige voorwerpen dien gezichtshoek, vanwaar dezer natuur zich het duidelijkst vertoont. Een voorbeeld : twee symbolen van Boeddha aangebracht in éénzelfde tafereel, de vijgeboom en de zonnescherm. Om den boom der verlichting staat meestal een laag vierkant hekken. Om klaar de functie daarvan te doen uitkomen, bekijkt de beeldhouwer de schutting van schuin er boven, zoodat hij er binnen in en de stam er werkelijk door omheind ziet. De open parasol ook wordt van bezijden maar dan van onderuit bekeken, zoodat de overtrek aan de binnenzijde zichtbaar is.

De achtereenvolgende phasen van Voor één achtergrond. een verhaal kunnen voorgesteld

worden ofwel elk afzonderlijk voor een telkens herhaalden achtergrond — zooals in de « mannekesblaren » voor onze kleine kleuters en de Mickey Muis-series voor onze groote kinderen. Dit procédé echter dat een heele ruimte vergt, wordt maar zelden door de Indische kunstenaars aangewend. Ofwel worden vóór één algemeenen achtergrond de figuren zoo dikwijls en in zooveel verschillende houdingen vertoond, als noodig blijkt voor de ontwikkeling van het verhaal. Een toepassing. Een

ms

Sluiten