Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreidt de katechist wat stroo uit op den leemen vloer, knoopt je muskietennet aan het gebinte van het dak en hangt het open boven je... bed. Het is intusschen elf uur in den nacht en je tracht te slapen.

Van 's morgens heel vroeg.

's Morgens vóór den dageraad van je stroo op naar het vijvertje of den grooten put, die in Bengalen bijna naast iedere hut ligt, om je toilet te maken. Daar komen de christenen al voor de Mis. Nog eens biechthooren en na het Evangelie een lange onderrichting : deze geloovigen krijgen immers niet veel preeken te hooren en leven in kleine groepjes in een overwegend Hindoeïstische, Mohammedaansche of, wat misschien nog erger is, Protestantsche omgeving. Nagenoeg allemaal gaan ze te communie. Na de Mis heb je last om hen weg te krijgen, want dan komen de tongen los. Velen hebben je wat te berichten of te verzoeken. Niet zelden zal je pas tusschen elf en twaalf ontbijten.

Daarna huisbezoek. Een uitbrander hier, een troostwoord daar. Ginder wat medicijnen aan een zieke. Verder een afvallige, dien je voor de zooveelste maal in den waren schaapsstal terug wil leiden.

Tegen valavond terug naar Bosonti, met loome beenen, maar met een vreugdig hart. Als van zelf begin je te bidden. Een vurig dankgebed voor al het goede, dat de Heer door je gebracht heeft naar dien verren uithoek van de missie, en een nog vuriger smeekgebed, opdat Hijzelf zou waken over de kleine kudde, die weken en maanden zal loopen zonder herder.

WEET U HOEVEEL INWONERS

het bisdom Ranchi heeft ? 6.000.000

En het aartsbisdom Calcutta ? 25.000.000

Weet u dat deze beide bisdommen dus driemaal zooveel zielen tellen als heel Belgisch Kongo (Roeanda-Oeroendi niet meegerekend) ?

Weet u dat de grootstad Calcutta alleen reeds zooveel inwoners bezit als onze beide vikariaten in Kongo ?

IHS

Sluiten