Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt, maar staan nog ver ten achter op die der jongens. Zoo bleef de normaalschool voor meisjes nog altijd louter een plan, terwijl in de jongensscholen reeds een aantal gediplomeerde onderwijzers les geven. Deze achterlijkheid is deels te wijten aan de ouders en de bezitters. Terwijl die de jongens wildvrij laten rondrakkeren, houden zij de meisjes thuis omdat die een behulpzame hand kunnen toesteken en uitgehuwd een bruidschat zullen opleveren. De kentering evenwel in de mentaliteit is toch reeds zoover gevorderd en het aantal christelijke gezinnen vermeei dert zoo gestadig, dat het opzet van een normaalschool voor meisjes voortaan met zekerheid van welslagen kan worden overwogen. De Zusters trachten ondertusschen de meer begaafde meisjes in dien geest op te leiden.

Bewijst dit algemeen overzicht niet dat de schoolorganisatie in het vikariaat van den Kwango stevig ineen zit ? Steun dit overheerlijk werk met een vurig gebed : een gebed voor den steeds grooteren bloei van ons onderwijs, een gebed voor de volharding van de jongens en meisjes, die ten koste van zooveel offers worden gevormd.

IHS

Sluiten