Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rond één uur lawaai voor Terwijl de lampen branden.... mijn deur. Slaapdronken

dacht ik : iemand klopt me wakker om een stervende te gaan berechten, als ik de stem van Ananda herkende : « Pater, het is daar ! » In minder dan geen tijd veerde ik op. Alle duivels, zóó vlak bij ! Het pakte me.... Eer ik aangekleed was, had ik toch mijn kalmte herwonnen.

De lampen brandden hel; het meisje lag nog als gisteravond op den rechterarm en sliep rustig. Mijn mannen, die voorzeker niet allen ingedommeld waren, stonden onthutst en beteuterd te staroogen naar de linkerhand van Veronika. Met een rooden wollen draad was het hokuspokus daaraan vastgewonden. Ik keek een moment aandachtig toe. Kon ik maar vingerafdrukken opnemen, maar iets dergelijks was niet doenlijk. Toen nam ik mijn mes, sneed het snoer door, stak het touwtje op zak en zei kalmpjes tot de mannen : « Het is niets. Dooft de lampen nu maar uit en ga gerust slapen ». Ze keken bedremmeld op, maar mijn koelbloedigheid bedaarde hun angst. Dat was hoofdzaak.

Maar dien nacht deed ikzelf geen oog meer toe. Den heelen tijd vroeg ik me af, hoe mij morgen te gedragen. Het hoogst noodzakelijke scheen me te beletten dat de hoofden en gemoederen op hol sloegen. Daarom onderhield ik den volgenden morgen mijn menschen wat over hypnotisme en soortgelijke toeren. Het geval had voorzeker een natuurlijken uitleg, al was er wellicht ook wat moedwil mee gemoeid.

Met Ananda en Veronika verOogen open, beurs toe !... meed ik het voorval nog verder

te bespreken, maar plaatste nogmaals mijn wachten uit rond het slapende meisje. Zij moesten ononderbroken letten of het kind misschien niet in onbewuste bewegingen zichzelf die snoertjes omdeed. Gedurende het verblijf van Veronika op de missie verschenen die rare dingen nog driemaal, maar mijn wakers beweerden bij hoog en bij laag, dat het meisje geen pink verroerd had.

De hoofdzaak voor mij was dat de vader, na mijn herhaalde bevestiging dat het geval wel geheimzinnig bleef, maar toch in

IHS i n.

Sluiten