Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

VERHANDELINGEN en GEDACHTEN.

s. coolhaas vajs der woudf., Beantivoording der vraag : » Kan uit Jezus dood , opstanding , het onderwijs na dien tijd door Hem aan de Apostelen gegeven, zijne hemelvaart, de buitengewone teekenen op den Pinksterdagen het eigen nadenken der Apostelen over dit alles, in verband met hetgeen zij vroeger in jezüs hadden opgemerkt, de verandering en omkeering der Apostelen, van den Pinksterdag af in hen zigtbaar, genoegzaam worden verklaard? Of moeten wij hier nog eene meer onmiddellijke werking van God op hunnen geest aannemen f' bi. 457.

j. j. metzlar, Onderzoek, of het met regt zij, dat men zich, ter aanbeveling van gemeenschap der goederen onder Christenen , beroept op het voorbeeld der eerste Jeruzalemsche Gemeente? » 505.

j. f. vak oordt , j. w. zoon, FAULUs denkbeelden over dood, opstanding en gerigt » 537.

BEOORDEELINGEN ei» BERIGTEN.

m. van staveren , Verhandeling over de Kerkvergadering, welke door de Apostelen en de Ouderlingen van Jeruzalem is gehouden en over de overige voornaamste Kerkvergaderingen der Christenen, gedurende de eerste vier eeuwen der Christelijke Kerk, met de eerstgenoemde Kerkvergadering vergeleken » 605.

Overzigt van de Godgeleerde Letterkunde in Nederland, in het Jaar 1840.

Eerste gedeelte » 649.

Het Nederlandsch Zendelinggenootschap in

1841 » 6*7.

Sluiten