Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

IV STUK.»

VERHANDELINGEN en GEDACHTEN.

w. muurling , Kan de Christen aan deze zijde des grafs van zijn' toekomstigen gelukstaat eene stellige verzekering verkrijgen? zoo ja, in hoeverre en op welke wijze? ^L

t. g. pareau , De leer van Paulus omtrent

den aard van Jezus Kerk * 711.

k.. van rinteln , Beantwoording der Vraag:

Is Jezus waarlijk het aanschouwelijke beeld Gods ? en zoo ja, van welk belang is dat? }>

BEOORDEELINGEN en BERIGTEN.

Overzigt van de Godgeleerde Letterkunde in Nederland, over het jaar 1841.

Tweede gedeelte H 709.

Hoe heeft Calvyn de voldoening geleerd? . » 834.

Sluiten