Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANLEG EN BEROEP

JUNI 1927.

EEN BEPERKT BEROEPSONDERZOEK.

III ♦ *

*

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Beroep: Timmerman

1. Beschrijving van de beroepshande- 1. Onder beroepshandelingen moet worlingen : den begrepen het bewerken van verschillende soorten ruw bezaagd hout, waarbij schaven, hakken, steken, afschrijven, niet gemist kunnen worden. Vervolgens moet met een waterpas en schietlood kunnen worden omgegaan.

2. Maakt één persoon een onderdeel of 2. Deze vraag kan tweeërlei worden beanthet geheele product ? woord.

Bepaalde werkstukken als het maken van kappen, het klaarmaken en leggen van balklagen, moet als regel in ploegen geschieden. Kozijnen, ramen, deuren, enz. kunnen door een persoon alleen worden klaargemaakt; feit is echter, dat als regel 2 timmerlieden, vooral wanneer het grootere kwantums betreft, van ramen, deuren enz., de werkstukken maken.

Bij de uitbreiding van het machinale houtbedrijf, wordt het echter in de laatste jaren meer en meer de gewoonte, dat een timmerman met de afschrijving der verschillende werkstukken wordt belast en de overige werklieden worden gebezigd om het werk op te knappen en in elkaar te maken.

Sluiten