Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rinckx sloeg duchtig de handen aan het werk; op korten tijd restaureerde hij de kerk en deed de parochie herleven. Meerbeek veranderde totaal van aanschijn. De jonge pastoor veroverde het vertrouwen van zijn parochianen door zijn werk onder de kinderen. Deze methode bleef hij trouw toepassen ook in zijn later missionarisleven. Zij baande den weg naar de harten der menschen bij dezen man van zeer strenge zeden en even strakke princiepen. Met een pastoor van zulk temperament en gehalte kon het Meerbeek nog goed vinden maar niet het fanatieke Directoire, dat alleen lafgedweeë knechten duldde. Ook weigerde Nerinckx in 1797 den eed af te leggen van haat tegen het koningschap en van trouw aan de revolutiewet. Om de opsporingen van de republikeinsche agenten te ontduiken en aan de gevangenis te ontsnappen zag pastoor Nerinckx zich gedwongen weg te vluchten uit zijn parochie. Hij vond een onderkomen te Dendermonde in het St Blasiushospitaal waar zijn eigen tante zuster was. Overdag

.

IHS

Sluiten