Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginne », vertelt de legende, « heeft Nzambi een man en een vrouw gemaakt. De vrouw heet : die het verbod breekt. De man heet : Ya Ndosimau (die naam varieert naar de dorpen) . Dank zij dien eersten man bracht de vrouw een kind ter wereld. Toen legde Nzambi hun dit verbod op : « Als uw kind eens sterft, zult ge het niet begraven; plaatst het op den hoek van het huis en bedekt het met brandhout. Na drie dagen zal het verrijzen. » — De menschen geloofden het niet. Het kind stierf. Zij begroeven het. Toen kwam Nzambi en zei : « Ik heb u gezegd : begraaft het kind niet; gij hebt het toch begraven. Daarom zullen al uw afstammelingen aan ziekten onderhevig zijn. Zij zullen sterven, omdat gij mijn verbod overtreden hebt. » Als zij het kind dus niet begraven hadden, zou 's menschen leven anders zijn geweest; wij zouden dan slechts sterven als de maan : als wij gestorven waren, zouden wij opnieuw zijn opgestaan.

Deze legende is geen kimpa, geen gewone legende, maar een nkenda oe bamboeta, een geschiedenis der voorouders.

Nzambi en het leven.

Alle menschen stammen van dit eerste paar af door generatie. Maar Nzambi treedt op bij de vorming van elk individu.

« Nzambi vormt het lichaam van het kind in den moederschoot, hij kneedt het bloed, waarin de ziel woont. Wanneer het kind op het punt is te verschijnen, komt de stoffelijke ziel door een van zijn ooren binnen. Dan eerst leeft het waarlijk en wordt het geboren. »

« Als Nzambi ons niet had bedekt met een huid, zouden we nooit geboren zijn. »

« Als het kind mismaakt op de wereld komt, doet Nzambi dit om ons te laten lachen. »

De stoffelijke ziel is « een ding van Nzambi ». « Zij komt van hem », als zij door het oor van het kind binnenkomt, en a s de mensch sterft « keert zij terug naar de verte, bij Nzambi. »

Vooral de mensch is van Nzambi afhankelijk. Eenige spreekwoorden :

« Wij zijn allen de onderdanen van Nzambi. Hij heeft ons gemaakt. Naar hem gaan wij na den dood. »

Sluiten