Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk !

Het Chineesche hof, dat nog altijd beïnvloed is door vijanden van het Christendom, duldt de Portugeezen, in zooverre zij het Chineesche geschut willen verbeteren, nu de aanvallen van de Mandsjoes steeds gevaarlijker worden. Hoewel het verbanningsdecreet tegen de missionarissen nog niet is ingetrokken, wordt de stemming jegens de « Westbarbaren » gunstiger.

Zal Schall de reis naar Peking wagen ? Lang twijfelt hij nog, maar hij voelt, dat zijn tijd nadert. Wachten kan hij niet meer en eindelijk vertrekt hij in 1622 naar de keizersstad Peking, die onder de hofsteden der wereld haar gelijke niet heeft, zoo spreekt alles van eerbied voor den Zoon des Hemels. In het huis, waar P. Ricci in 1605 was gaan wonen en dat door Christelijke mandarijnen tijdens de vervolging is gekocht, neemt Schall met Longobardi zijn intrek.

Sluiten