Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt veroordeeld, hezij om het symbool van zijn schandelijk misdrijf in smink op het gezicht te dragen, hetzij om onder den vijf meter langen tunnel uit zeildoek door te kruipen. Alhoewel meestal met een beschilderd gelaat of een nat plunje, verliet iedereen tevreden het tribunaal...

Den vijftienden Augustus, op het feest van O. L. Vrouw-Hemelvaart, bereikten we het Portugeesche haventje Lobito. « VIVA PORTUGAL, VIVA CARMONA, VIVA SALAZAR, VIVA NOYO ESTADO » in groote letters op een hangar geverfd, herinnerden ons aan het bezoek van den Portugeeschen President. Geen vuilgekleede Senegaleezen, maar zwarten in eenvoudig en net uniform losten vlug kisten en koffers. Veel passagiers, die per spoor over Dilolo naar Katanga reisden, stapten hier af. Wij vaarden verlangend verder naar Kongo...

Den zestienden 's morgens werd het water der zee vuilbruin. Wat later waren we in den Kongostroom. Een nieuwe stemming heerschte aan boord. Het feesten was voorbij, iedereen werd zakelijker.

Rond den middag kwam een sleepboot uit Banana naast onze boot aanliggen. Zij krioelde van zwarten, die langs den trap op onze boot wilden. Mannen met valiezen en pakken, met vruchten en groenten, verdrongen zich om boven te geraken. Dokwerkers om onze boot te lossen en te laden. Pas aan boord moesten ze op rangen gaan staan voor een zwarte met een kepi, die bewust van zijn waardigheid, een soort appèl hield.

Toen we 's avonds na 't avondmaal op het dek kwamen, waren twee kleine tentjes op het goederendek opgetrokken, waaronder de arme stakkers sliepen. Anderen, die geen plaats hadden gevonden, lagen als kleine donkere menschenhoopjes in een deken gewikkeld, op de planken. Tevreden in hun armoede, weten ze niet hoeveel voor het geluk van een blanke noodig is...

Den zeventienden zeer vroeg in den morgen legden we even te Boma, het uitstervende haventje, aan en bereikten in den namiddag het aangroeiende Matadi, « de rotsenstad ». En inderdaad de stad is waarlijk in de rots gehouwen. De straten klimmen en dalen benauwend; gansch de haven is op aangevoerden grond in den stroombocht gebouwd. Bij de spoorreis 's anderen daags begre-

Sluiten