Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen in den naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Ceestes...

Wat Simon Mpadi u over de kindoki op de mouw wil spelden, heeft hij van a tot z verzonnen. Vrees voor de kindoki is ijdele vrees. Over ziekte en dood moet gij u eens voorgoed zuivere gedachten vormen. Ziekte en dood en al het andere leed in de wereld zijn niet het gevolg van de kwaadaardige werking van een of andere kindoki, die de menschen eet, maar zijn ten slotte een straf voor de zonde van Adam en voor onze persoonlijke zonden. Aan ieder lijden willen ontkomen is totaal uitgesloten en aan den dood ontsnapt niemand, ook de Heilssoldaten niet. Kijkt goed uit uw oogen en hebt maar een beetje geduld : lang zal het niet duren eer gij zult zien, dat zij evengoed als de andere menschen voor den dood moeten zwichten.... Zeer zeker mogen en moeten we onze zieken verzorgen en hun genezing trachten te bewerken, maar dit door de middelen, die God ons ter beschikking heeft gesteld. Dus niet meer naar den fetisjist, maar naar den dokter

Sluiten