Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op den duur werd dit « geloof » misnoegd, woelig zelfs. In het najaar 1914 bij het vernemen, hoe hoog de politieke temperatuur van Europa steeg, bereikte ook in Chota Nagpoer de agitatie der gemoederen het kookpunt. Op zekeren dag is keizer

Wilhelm reeds in Indië, — zeg het a. u. b. overal voort !

ten oosten van Chota Nagpoer afgezakt komend met vijftien volle karrevrachten goud voor de Oeraons.

Kort daarop ontvangt een politiepost de gedeputeerden van een heel gewest, — drie man per dorp, — uitgestuurd om den check te beuren, die de groote Duitsche vriend, German Baba, op hen getrokken heeft ongetwijfeld.

Nog wat later was er een Duitsch regiment in aantocht, 1500 man sterk sekuur geteld, om een handje toe te steken bij het ingaan tot Chota Nagpoer's tweede gouden eeuw.

Net als hun problematieken, feldgrauen bondgenoot in het verre

Sluiten