Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Tanna-Bnagats het leven bij de beroerten, doch ook vele christenen het geloof ter wille van de dweepzucht.

Op het oogenblik dat, in September 1916, het Bhagatistische tij nagenoeg zijn hoogste peil bereikte, schatte Mgr. Meuleman, destijds aartsbisschop van Calcutta (1), het getal afvallige katholieken over heel zijn diocees op een tien duizend. Bij de meeste was de afval een bevlieging slechts, een geestelijke griep. Uitgenomen dat in Chechari de crisis niet zoo kort van duur was.

In volgend artikel vertelt Pater P. de Jaegher, wat een tobben het was met bepaalde bevolkingsgroep van Chechari om het klutske katholieken zuurdeesem dat er in restte, andermaal aan het werken te krijgen.

(1) En derhalve ook de zieleherder van Chota Nagpoer dat eerst op 25 Mei 1927 het bisdom Ranchi werd.

Sluiten