Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bliksem bij helderen hemel ingeslagen ? Beefde de aarde zoo woest ? Na een poosje bemerkte ik op den vloer een balk, die uit de zoldering was gevallen met al de steenen, die er op gerust hadden. Ceen prettige ondervinding voor iemand, die niet aan het front heeft gestaan in het gedonder en geknetter en geratel van modern geschut.

Ik kroop mijn bed weer in, maar moet tevens nederig bekennen dat ik, hoe rechtvaardig ook, van den heelen nacht niet rustig meer geslapen heb. Was de rest van het dak wel solied ?

's Anderen daags heeft het onderzoek uitgewezen, dat de witte mieren den rand van den balk hadden weggeknaagd, zoodat die onder het gewicht van de steenen bezweken en op den grond gestort was. God en mijn waakzamen engelbewaarder zij dank, dat het pak niet op mijn hoofd terecht kwam.

De reeks ongelukken was nog Nu zitten wij zonder... niet afgesloten.

Wij hadden twee goede paarden, twee flinke loopers, die ons in het apostolaat groote diensten bewezen, want Mahoeadanr ligt als een arendsnest in de bergen en op een fiets geraakt een missionaris niet ver in een streek met zooveel ravijnen. Ongelukkigerwijze ging ons beste paard, dat we pas voor twee jaar gekocht hadden, aan 't kwijnen. Het leed aan zweren, zooals het regenseizoen in Indië er dikwijls veroorzaakt en die, zoowel bij menschen als bij dieren, moeilijk te genezen zijn. Maanden lang lieten wij het brave beest zijn rust nemen en wendden alle mogelijke middelen aan om de wonden te sluiten. Niets baatte, het arme dier ging het hoekje om. Van alle plagen, die achtereenvolgens ons geduld en onzen moed op de proef stelden, was het verlies van dit paard wel de zwaarste. Hoeveel maanden zou het duren eer wij in deze streek van jungles een geschikt paardje zouden vinden — ik zeg nog niet afbetalen ?... En zonder paard zijn wij niet in staat onze onvermijdelijke, gedurige tochten door de bergen voort te zetten.

Er toe bijdragen om dat paard te betalen, een eigenaardige manier, niet, om te helpen aan de bekeering der heidenen ? Misschien doet u wel mee ?... Alle baatjes helpen....

Sluiten