is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 26, 1903, 01-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Colibri. 1901. ƒ1.90, geb. ƒ'2.40

Tante Betje. Tooneelspel in één bedrijf. (5 d.) (Tooneclstukjes voor Dames.

2e serie No. 3) 1901. ƒ0.75,

Warendori's Novellen-Bibliotheek. No. 141. Baby. 1901. ƒ 0.10.

Kinderboeken.

Angeline's beloften. Een boek voor meisjes met 4 platen. 1897. geb. ƒ1.90. idem, 2e druk. 1896. ƒ1.50, geb. ƒ1x0.

idem, 3e druk. Op nieuw geïll. door L. W. R. Wenckebach. 1902. Geb. ƒ1.90.

Bibliotheek voor Meisjes. Deel III. Eigen Schuld. 1884. ƒ1.60, geb. ƒ1.90. Selekta (Onze). Deel I. JJet Viooltje van St. Germain. 1885. ƒ1.90, geb.

ƒ2.25. buiten int. ƒ2.25, geb. ƒ2.50.

Bibliotheek (De Nieuwe) voor de Jeugd, onder red. van J. Stamperius. Ie serie. Deel III. Johan's avontuur. Eene vertelling uit Indië. Met 2 pl. 1890. ƒ 0.75, geb. ƒ 1.10.

Idem, 2e druk. 1896. ƒ 0.75, geb. ƒ 1.10.

Frits. Een bock voor meisjes. 1900. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.50.

Twee Zusters. Een boek voor meisjes met illustratiën van W. van der Nat.

1902. geb. ƒ 1.90. Dit is een herdruk van »l'rits" in 1900 verschenen. Motto-Album. 1899. ƒ 0.75, geb ƒ 1.25, in lederen band ƒ 1.90.

MATHILDA (Mej. N. M. C. Sloot).

Voor God en Koning Histor. roman. Schets uit 't einde der vorige eeuw.

Met plaat. 1873 ƒ 2.90.

Euphrosyne. Novelle. 1878. ƒ 1.50.

Jeanne d'Arc, 1897.

Verder bijdragen in de Familiebode, de Huisvriend, Ons Genoegen, de Portefeuille, Nederland, de Kath. Illustratie, Wilhelmina-Album, e.a.

BETREKKEN.

Het afschuwelijk germanisme betrekken in den zin van Jcoopen of bestellen of laten komen houden zeker velen voor een uitvindsel van den laatsten tijd. Kiem and verwondert zich in Deutsch-Französ. Taschenb. v. Vessely, 6e stereotypuitg. (Tauchnitz 1898) te lezen beziehen = faire venir, tirer (des marchaudises).

Maar bij ons moet het toch ook al minstens twintig jaar in gebruik zijn geweest, althans wij vinden in Kramers, Nouveau Biet. Néerlandais-fran<;ais, sec. éd. par H. W. F. Bonte (Gouda, Van Goor 1884) woordelijk het volgende :

betrekken (com.) Goederen, koopwaren b—, faire venir, tirer, prendre des marchandises. Waren van iemand b— se fournir chez (au auprès de) qn. (de marchandises), prendre ses marchandises de (ou ehez) qn. Zijn wijn uit Bordeaux b—, recevoir son vin de Bordeaux.

Dat bewijst voldoende, dat het woord wel al veel in gebruik was. Dat onderwijzers hun leerlingen betrekken, dat weten we echter eerst sinds kort.

Noord en Zuid. 26sle Jaargang,

8