is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 22, 1899, no 4, 01-04-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sppfember. Herfstmaand, Spelmaent of Speelmaent, Spsltmaent of Speltemaent, Piecmaent, Pietmaent, Gherstmaent of. Gerstenmaend, Havermaent (Kon. Bibl. Hs. A A 188), Haveroogst, Evenmaent, Wynmaen (Tijdschrift v. Nederl. Taal-en Letterk. IX. 134*, Turfmaent (Kon. Bibl. Hs. X 151 en Gron. Bibl. Hs.), Fruytmaand.

Oefobrr. Wijnmaand, Aersselmaend of Herselmaend, Slachmoent iKon. Bibl. Hs.\ Ossenmaynt, Smeermaent, Roselmaend, Saedmaend of Saeymaend, Wendelmaent, Iloremaent (Kon. Bibl. Hs. T 290), Remeysmaent (Kon. Bibl. Hs.), Sinte Baefsmaent, Bamesmaand of Maent van Bamisse i Natuurk.'1, Die maent als men wintercoren saiet (Natuurk.), Braeckmaent (Schaepherder Kalengier 1544).

November. Slachtmaend (ook Slachtmaen en Slachmaent*, Smeermaend, Rucelmaent (Kon. Bibl Hs. T 290', Zaaimaand, Hartmaent, Wintermaend, Windmaend, Windelmaend, Horemaend of Hoermaend, \\ ijnmoent (Kon. Bibl. Hs.\ Evenmaeiit (in een glossarium, afgedrukt in Diutiska II, 225), Loefmaend, Alrelieiligenmaynt of Maent van al re heilighen misse (Natuurk.), Bloedmaand, Offermaand.

December. Wintermaand, Hevemaent, Windmaend, Windelmaend, Slachtmaent of Slachmaent, Smeermaent, Spekmaen, Iloremaent, Horenmaent of lloornmaand, Hoerenmaand, Herenmaent (in een aantal Hss.), Hartmaent, Regenmaent (Kon. Bibl. Hs. X 151\ Duustermaent (Kon. Bibl. Hs. T 294), Wolfsmaend, Kerstmaend of Korsmaend, Sint-Andriesmaent, Looi of Looimaand, Adventmaent (Kon. Bibl. lls.1 Heiligmaend, Nachtmaent (Natuurk. bl. 210), Joelmaand, Aerselmaent.

Dit geeft dus voor de achtereenvolgende maanden 11, 9, 12, 5, 8, 9, 4, 7, 12, 13, 16, 22 of gezamenlijk 128 namen. Trekken we hiervan af de namen, die voor meer dan ééne maand voorkomen, dan blijven er over 99 verschillende namen, die we naar hunne beteekenis in de volgende groepen verdeelen kunnen. De maanden zijn dan genoemd naar :

1°. de jaargetijden, die in de maand beginnen, en de jaarsindeeling : Wintermaand, Lentemaand, Zomermaand, Herfstmaand ; Sprokkelmaand, Schrikkelmaand, Kortemaand, Evenmaent.

2°. de weersgesteldheid : Louwmaand, Losmaent (?), Hartmaent, Klughmaent, Sellemaend, Horemaend, Loefmaend, Windmaend, Windelmaend , Regenmaent, Ijsmaand, Duustermaent, Luclitmaent, Blijdemaand, Wedermaend; ook Ilorninek en Dorremaend.