is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1920, 01-01-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKPROGRAM

der Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.

Dc Unie van Chr, Ond. streeft naar:

1. Gelijkheid van Openbaar en Bijzonder Onderwijs ten opzichte van de publieke kassen.

2. ^ Uitbreiding van de bevoegdheid van de Beroepsraden, in dien zin, dat ook geschillen aan hun uitspraak kunnen onderworpen worden.

3. Vrijheid voor Besturen en Onderwijzers in de keuze hunner vertegenwoordigers in de Commissiën van Beroep.

4. Verhooging der wettelijke minima en wettelijke regeling van de salarissen, zóó dat aan onderwijzers, niet-hoofden van scholen, een behoorlijk bestaan verzekerd zij.

5. Uitbetaling van minstens één jaar vol salaris aan zieke onderwijzers.

6. Recht op pensioen op 60-jarigen leeftijd.

7. Regeling der wachtgelden ten laste van het Rijk.

8. Invjoed van den Onderwijzer op den gang van schoolzaken door wettelijke verplichting tot het houddn van schoolvergaderingen.

9. Kweekschool-opleiding met doelmatige practische oefening.

10. Één examen, gesplitst in een theoretisch en practisch gedeelte.

11. Kleinere klassen, zonder dat daardoor de subsidie aan de school in haar geheel uitgekeerd, vermindert.

12. Splitsing van het schooltoezicht in een vakkundig en een administratief.

DE UNIE VAART VOORT ! ! WIE VAART MET HAAR MEE?