is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 Lutten : D. J. Velsink.

20 Tiel: P. H. den Uyl.

21 Zwolle : J. Vogel.

22 Kampen : .loh. Allon.

23 Meppel : M. J. de Walle en J. Pol.

24 Hoogeveen: G. Westra Mz. en J. J. Pater.

25 Nd. Drente: Fr. J. Koffrie.

26 Emmen : P. Boer en B. v. d. Meulen.

27 Pekela : H. de Boer.

28 Appingedam : I. Oudeman.

29 Groningen : J. Eikelboom.

30 Leens: M. Hoeksema.

31 Dokkum : D. Humalda enG. Wiersma.

32 Drachten : W. Kuitert.

33 Sneek: G. v. d. Meulen.

Niet-Vertegenwoordigd :

West Nd. Brabant, Apeldoorn, Dieren, Zuidbroek, Westerkwartier, Buitenpost en Hoeksche Waard.

Onze 24ste Jaarvergadering!

De Unie gaat haar zilveren feest tegemoet! Feest van blijdschap en dankbaarheid, waarop zo God wil ook getuigd zal mogen worden van de steeds groeiende, levende belangstelling waarin de Unie zich van de zijde harer leden verblijden mag; belangstelling die zich levendig doet gevoelen in het steeds groeiend aantal bezoekers van de Algemene Vergaderingen der laatste jaren en die in 't biezonder op de 24e Alg. Vergadering een sprekend bewijs heeft gegeven van haar oprechte gezindheid jegens onze Unie, ter beschaming van de onzuivere belangstelling van de zijde van sommige buitenstanders tijdens de voorafgegane weken in vernieuwde mate haar ten deel gevallen. Reeds was de vorige dag gebleken, in de voorvergadering met afgevaardigden van 25 afdelingen, dat die oprechte trouw bij alle meningsverschillen onaanvechtbaar bleek. En op de basis van die eensgezindheid bereidde de afdeling Utrecht ons 'n verkwikkend samenzijn aan de vooravond van de grote dag. Daarvoor ook hier 'n woord van hulde en dank 1

Opening.

De grotere zaal die ditmaal voor onze A. V. was gekozen bleek ook al nauweliks berekend om alle „optrekkers" te