is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1922, 01-01-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATUTEN

van DE

UNIE VAN CHRISTELIJKE ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN IN NEDERLAND.

OPGERICHT TE ARNHEM 26 MEI 1896. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 Dec. 1827, No. 40 van 7 October 1898, No. 43, van 23 Aug. 1907, No. 88, en van 24 Juni 1918, No. 38.

1. Naam, Plaats van Vestiging.

Artikel 1. De naam der Vereniging is: „Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland."

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

2. Grondslag.

Art. 2. De grondslag der Unie is Gods Woord. Zij gelooft, dat de Heilige Schrift moet zijn de enige, genoegzame en onfeilbare regel van al haar doen en laten.

Art. 3. Haar grondbeginselen zijn:

a. de belangen der Christelike Onderwijzers zijn ondergeschikt aan die der Christelike School.

b. worden de belangen der Onderwijzers in 't algemeen geschaad, dan lijdt de school daaronder.

c. door behartiging van de belangen der Onderwijzers in 't algemeen wordt de School gebaat.

3. Doel.

Art. 4. Het doel der Unie is werkzaam te zijn om de belangen der Christelike Onderwijzers te behartigen, bij hen de broederband te versterken zo nodig voor hen in de bres te springen en hen zowel moreel als finansieël te steunen.

2