is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1922, 01-01-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begroting Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten 1920 1921 1921/1922 Meer Minder

1 Kontributies. . . ƒ25344.— ƒ20010.— ƒ ƒ 5334 —

2 Donaties .... „ 500.- „ 525.81 „ 25 81 —

3 Advertenties . . „ 1250.— „ 350.— „ _" goo—

4 Abonnementen. . „ 240.— „ 240. " "

5 Rente aand.. . . „ 100.— „ 100.— " _____ "

6 Heffing in eens . „ 1000.— „ —" __ " 1000 —

7 Acht. Kontributies „ 1800.— „ 3274.19 " 1474.19 " _ _

8 Giften —;— 47 _ " 47 "

| " — " —'—

Totaal begroting

1920/1921 ƒ30234.— ƒ 7234.—

„ ƒ 1547.- * 1547.—

Vermindering: „ 5687— 5687.—"

Totaal begroting

1921/1922 ƒ24547.- ƒ24547—

Veere, 1-10-'21.

Uitgaven 1920/1921 1921/1922 Meer Minder

1 Propaganda . . ƒ 200.— ƒ 200.— ƒ —.— f

2 Korrespondenten „ 400.— 40.— 3fin —

3 Alg. e.a. Vergad. „ 650.— „ 400.— — " 250 —

4 Feestvergad.. . „ 1000.- „ _ " 1000 —

5 Onkosten H.B. . „ 1500.— „ 1000.— — 500 —

6 Orgaan: "

a De Chr. Ond. „ 6754.— „ 5850.— _ 904 —

b Verzending . „ 6C0.— „ 1040.— „ 380.— *

c Adresstroken . „ 350.— ,, 100.— — ?W —

dEkstra drukl. . „ 660.— „ —_ " Rfin —

7 Drukwerk. . . „ 300.— „ 200.— — " 10O —

8 Chr. Nat. Vakv. . „ 2300.— „ 1914.— — " 386 — Ekstra Kontrib. „ 437.60 „ _ "n 437.60

9 Storting O. F. . „ 350.- „ 200- - " 150— 0 jaarboekje . . „ 750— „ 300— - l 450—

11 Sal. en Premie

Levensverz.vrijgest. „ 5400— „ 5298— — 102 —

12 Kompensatie " Penningmeester „ 1050— „ 1200— — _

13 Red. en medew.

Orgaan . . . „ 500— „ 500— — _

14 Uit. a.d. Afd. . . „ 2640.— „ 1440.— — 1200

idem vor. boekj.. „1150— „ 100— - ^ÏOÖO—

Ekstra uitk.a/d Afd. „ 300— ,, 200— — 1C0—

15 Schrijfmasjiene . „ 200— „ — - " 200i-

16 Rente en aflos.

Aandelen . . „ 450— „ 435— — 15 _

17 Provisie . . . „ 50- „ — - " 50-

18 Vord. vor. boekj. „ 1866— „ 2500— „ 634— " _

19 Diversen . . 316.40 „ 200— „ 33 60 —

20 Te kort expl.

Un/ehuis . . „ 1430— „ 1430—

Totaal begroting

1920,1921 ƒ30234— ƒ 8164.60

ƒ 2477.60 „ 2477.60

Vermindering: ,, 5687.— ƒ 5687.

Totaal begroting

1921/1922 ƒ24547— ƒ24547—

De Penningmeester.

J. M. VAN DE REPE.

1 Oktober '21=30 September '22.