is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1923, 01-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG

VAN DE 26ste ALGEMENE VERGADERING van de „Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland" op Donderdag en Vrijdag 28 en 29 Desember 1922 te Utrecht gehouden in het „Gebouw voor Christelijk Sociale Belangen".

Agenda: Donderdag 28 Des.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Jaarverslag van de Sekretaris.

4. Voorstellen van het H.B. a. inzake afscheiding v. h.

C. N. V.

b. inz. herziening werkprogram.

c. inz. schoolartsen,- voeding en -kleding.

d. inz. aansluiting b. d. Tuchtunie.

Vrijdag, 29 Des.

1. Voortzetting behandeling. Voorstellen.

2. Begroting.

3. „Practisch Idealisme"; inl. Jungcurt.

4. „De Taak v. d. Chr. Onderwijzer in verband met de Ervaringspsychoiogie, door Dr. J. v. a. Spek.

Algevaardigden:

Almelo-. P. J. Bakker.

Amsterdam-. ]. v. Oeveren en J. Verkruyssen.

Arnhem-. A. j. den Hartog en A. Verhage.

Delft: G. R. v. d. Beek.

Dordrecht: G. v. d. Graaf.

Drachten-, W. Kuitert.

Elburg: B. Kraan en M. D. Stufkens.

Gooiland: A. van Soest en C. A. de Bruijn.

'sGravenhage: J. Boor en V. Kuijvenhoven.

Hoogeveen: Joh. J. Pater.

Leiden: J. Schouten Az.

Lutten: D. J. Velsink.

Meppel: Mej. A. R. Rienderhoff en W. Joh. Pleket. Nijmegen: F. j. Vermeulen.