is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UNIE-LIED.

Woorden J. M. W. v. WIJK. Muziek J. H. VERKERK.

^ i

I I

1. Laat schal-len het

2. Ons lied toon' de

3. Wij we - ten ons

4. Vol hoop dan weer

!

I

lied en laat jub'-len de zang! Zing uit nu ons Wil-len en

gloed van het vuur dat daar brandt Zij d'ui-ting van t le - ven daar-

sterk door ons één-zijn met Hem De Groot-ste der Vrienden van

ver - der en steeds maar voor-uit! Wij voe - len het recht on * zer

II III' |

Voe - len! Luid klink en weer - klin - ke het lan - ge. zeer

bin - nen Laat ho - ren dat wij door een ste - vi - ge

kin-d ren. Wij wil - len Hem vol - gen. be - luist - ren zijn

wen-sen- Geen mach-ten ter we - reld ooit heb - ben ge-