is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Zondagsscholen en allen, die met kinderen omgaan is de I

WESTHILL-BIBLIOTHEEK

uitgegeven, 6 deeltjes (geïllustreerd) a 80 cent.

I. Het Kind in het midden. — II. Het Kind en de Natuur.

III en IV. Bijbelsch Vertelboek voor de Vijfjes. — V. Van Broertjes en Zusjes uit verre landen. — VI. Kerstvertellingen.

Abonneert U ook op het Maandblad

JEUGD EN GODSDIENST

(Onze Kleintjes en Oudere Kinderen)

Red. en Adm.: M. VAN VOORST VAN BEEST (Giro No. 47422) en V. WITTE EECHOUT, Maarssen, a f 2,90 per jaar

Alles verkrijgbaar bij de Redactie van „Onze Kleintjes", WESTHILL, MAARSSEN, evenals Liederenbundels (voor drie verschillende leeftijden), Bijbelscbe platen (muurplaten, o.a. de nieuwe van Haro'd Copping „De Vriend der kinderen" en kleine plaatjes), het boekje ^^KijkjesinPalestina a 25 cent met 5 gekleurde {Jlaten, enz.

BOEKWEG's Schoolborden, Doffe Schoolbordenverf enz.

hebben proefondervindelijk bewezen de beste te zijn Ruim 900 aanbevelingen Catalogus op aanvraag franco

SCHOOLMEUBELFABRIEK W. BOEKWEG - 's-GRAVELAND

DIT JAARBOEKJE WERD OOK NU WEDEROM DOOR ONS VERVAARDIGD.

OOK VOOR U STAAN WIJ GEREED EN ONS DRUK WERKOS", AF"

N.V. VEREENIGDE DRUKKERIJEN JUDELS & BRINKMAN

CHOORSTRAAT 47 — DELFT