is toegevoegd aan je favorieten.

De gereformeerde kerk, jrg 42, 1929-1930, no 2182, 31-07-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, "l;r zichtbare gemeenten aan alle plaats heeft willen nif Raderen, die alle aan Hem verbonden en in Hem zouden zijn, hoe heeft de Heere zich dan den et' ^tand van die Kerk gewenscht ?

:felf heeft de Heere eenmaal verklaard: een koninkje dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. */ heeft Hij het uitgesproken: indien de Satan tegen . pelf verdeeld is, zoo kan zijn rijk niet bestaan, ■k ^ dan niet ongerijmd om aan te nemen, dat de Heere

5 1 tvoor Satans rijk de ondergang zou zijn voor Zijn ;ef »®ti gemeente den gewenrichten toestand zou hebben

jj2#a.pw. dat Hij haar gewild zou hebben als de ! Koninkrijk tegen zichzelf verdeeld?

U zegt: wel levenstucht, geen Zsej'tucht heeft de %' P» in Zijn kerk gewild. Indien dat waar waseninf dienovereenkomstig gehandeld moest worden, i % Zou een in levensgedrag zich misgaand Christen - Kerkelijke tucht moeten worden aangegrepen

| hem tot verbetering te brengen en anders buiten .. Ei (;f kdeur te plaatsen, maar dan zou een naar wereldïilj l l;i> maatstaf onberispelijke Buddhist of Mohammei® A indien zij dat wenschten, tot de Kerk met blijd-

6 en met eeremoeten worden toegelaten; wat zij it' ■ ï leerden, dat was dan bijzaak; daarmede liet de rS zich niet in.

'?■ t dat het ideaal was, dan moest wat nu de Kerk ij Christus heet veel liever genoemd worden: een H i/'^schap van fatsoenlijke menschen, die, verder, tjj godsdienstig gebied, ieder hun eigen idealen hebben '■f. ^et hebben en ieder op zijn eigen wijze zoeken zalig té1!, gorden of .. .. dat niet zoeken.

lI^ b-6 Heere Jezus heeft öns wat anders geleerd.

' fl| Ü heeft ons geleerd, dat niet de mensch en zijn r;11' '"'treffelijkheid, maar Hij in Zijn Kerk het middelriê zai wezen, en dat de Zijnen daaraan zouden wor-