is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 8, 1894, no 366, 04-02-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Gevraagd:

Een DAGMEISJE, tusschen lóen 16 jaar. Aanbieding na 12 uur, Nieuwe Nieuwstraat No 12, 2e Etage. (644)

Een Jongmensch

zoekt een Slaapkamer bij nette lieden, omtrek Amsteldjjk, ,'met of zonder kost. Brieven franco No. 658 Bureau van dit Blad.

Een Zijkamer

te huur gevraagd voor een Horlogemaker, tegen Maart of vroeger. Br. lett H. Kiosk "Westermarkt. (675)

Bij nette lieden P.G. wordt aangeboden een vrij, net gemeubileerd Voorkamertje, in een nette straat, met of zonder pension voor een Heer of Dame.

Brieven franco, onder No. 654, bureau van dit Blad.

TE II IJ IJ li : een licht Atelier, voor een net vak, desverkiezende met een vrij Slaapkamertje. Te bevragen Rozengr 9:>, boven. (688)

Kamers.

Gemeubeleerde Kamers te huur, zonder Pension, omtrek Dam. Br. franco lett. E, bij don Boekh. J. C. VAN WESTERING, Yon Zesenstraat 116. (691)

TE HUUR:

een ACHTERKAMERTJE, Kerkstr. 52. Te bevragen in het huis; Huurprijs f 1.25 per week. (178)

TE HUUR:

een modern, ruim Bovenhuis, Kerkstraat bij de Spiegelstraat 134, net uitzicht in tuinen, van alle gemakken voorzien, ƒ300.— per jaar. Te bevragen in het huis. (177)

TE HUUR (346)

bij Ger. Lieden, burgerlijk en net, gestoff. Slaapkamer, met of zonder pension, Bloemstraat 59, boven.

r ic ii i; i' ix*

op Wittenburg, een mooi Voorkamertje, voor 1 of 2 Henschtn. Huur f 1.25 p. w. Te bevragen bij J. C. VAN WESTERING, Von Zeeenstraat 116. (688)

W. VAN JAARSVELD,

88. Zwanenburgwal 88. F ABRIK AIIÏ VAN

Binnen- sn Bui19n-3alousieënj

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Aft nemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren^ Schilderen en wederom ophangen derzelven,i tegen concurreerende prijzen.

EI8F. N9EMAAKT JAL0US1EBAND, bette kwaliteit

a 17 en I» «Jeut 1Heter. f5480)

Op de vele Vragen,

waar men de fijnste en duurzaamste BOTER bekomen kan, zij het antwoord: iei <le Delftsche Itoomboterwinkel,

JACOB VAN CAMPERSTRAAT, No. 12,

bij AI. 1 >. ÏJIJRI >AI AAS. Bestellingen worden direct bezorgd en briefkaarten vergoed. (663)

KAMPERT & HELM, Boekbinderij,

Regtboomisloot IVo. ii.

Levering van alle BINDWERK, van af de eenvoudigste SCHOOLBOEKJES tot de kostbaarste PRACHT- en PLAATWERKEN. OOK IN LOSSE STEMPELBANDEN.

Eet el 1 ven dag ..H. " O.

/■ ■ II M '

(hornoy s uatmeal) of I lavermouf .

De H.-O kost 52)^ Cent per 2 pondspak (Eng. gewicht,),,

urjurjüu uooi' sioom en neete lucnt gekookt, daardoor KIEMLOOS en voor de zwakste maag verteerbaar.

WAARSCHUWING. Iedere andere soort (hoezeer op <

uec oog ook. genjKenae op ri.-u., is gewone, geplette haver,. moeiélijk verteerbaar, branderig en verhittend werkend op het bloed. De hier bedoelde andere soorten zijn slechts even op i de eest geweest („partly cooked" of gerolde witte haver mout, zooals ook op de pakken van sommigen voorkomt) en behouden daardoor al die slechte, hierboven opgenoemde eigenschappen van de haver in het algemeen. Wil men die branderige soort toch liever dan de door alle Heeren Doctoren aanbevolen H.-O, welnu, wij kunnen U die tweede soort ook leveren en wel als HORNBY'S DUNDEE, voor den prijs van slechts 36 Cents pór 2 pond, niettegenstaande andere tweede soorten van dezelfde qualiteit als onze DUNDEE, steeds op 45 Cents gehouden worden en dus 20 procent duurder dan onze tweede soort DUNDEE zijn

De H-0 is echter alleen ECHTE havermout.

(soa) DÓNSZELMANN & Cie., Dordrecht.

I>e kleinste Commissie's worden steeds even net uitgevoerd als groote bestellingen. (660)

BIJBELS, TESTAMENTEN en PSALMEN.

Grootste en goedkoopste voorraad aan de Fabriek en Magazijn var A. VAN ROSSUM Jr., 30 jaar gevestigd: Singel bij (le Paleisstraat 221 /23 NB. Oude Boeken worden ingebonden of in ruil genomen. (9829;

Bij J. BRANDT & ZOON, op het Rusland, UITGEVERS en BINDERS

DER

BIJBELS en KERKBOEKEN

ijn steeds voorhanden alle soorten BIJBELS TBS T AMENTEN, PSALMEN, enz (7167)

WAGNER'S Sigarenhandel.

lartenstraat 36, hoek Keizersgracht.

Bookt het onovertrefbare merk

CIvO "WT IV.

Uitstekende 2% cents Sigaar.

P. VAN EIJK

FIBMA JOHANNES IRAIEE & CG

Bsim Amsterdam.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknooten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

Semen gelden St DEPOSITO mei 1 dag opzegging, tegen «ene rentevergoeding t»js pCt. onder de proIftRgfttlekoer». Bedragen tot en met -Duizend fïwldeitf wordei* nn *rejrl«Mï>ïi terugbetaald. (8998)

IftRgfttlekoer». Bedragen tot en met Buizend fïwldeitfj

LINDEMAN S

Overtreffen alle andere in toon en steminrichting (£00)

Prijs compleet met boek. ring, slentel en stemflnit, sleelits f ÏO.

M. J. RADIUS, Keizersgracht 305.

VAK viLLENHOVETS EXTRA STOUtT

wereld beroemd wegens zijne voortreffelijke eigenschappen, zijne heilzame en versterkende werking bij lijders aan bloedarmoede, gebrekkige spjjsverteering enz., wordt franco thuis geleverd a 12j*> cent

5 per X2 nescn, aoor (4907)

W. C. BÜDDIiMGH,

Bierkooper, ÖI DE SCHANS 31.

(Woonplaats: MIDDENWEG 20.)

(614) J Uleen voor het door hem afgeleverde kan hjj instaan, dat het ECHT ia

Typ, DE BRAKKE GROND.