is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kok, J., Rijkslandbouwconsulent, Directeur R.L.W.S., Veendam. Kome, H. G., „Stuyve-Zande”, Oostvoorne. Koning Js., HSchildwolde. Koning Ws., Waling, Dir. der Bathpolders, Rilland (Z. Bevel.) Kooistra; U., Secr. van den Bond van Coöp. Zuivelfabr. in Friesland, Leeuwarden. * Koornneef, Ir. K. H., Velp, Hoogeweg 18. § Kop, Ir. A. J., c/o Rubber Cult. Mij. Amsterdam, Nijkerk aan-

plant, Perlanaan, S.O.K, Koppejan, Ir. C. A., Scheikundige Landbouwhoogeschool, Wageningen, Otto v. Gelreweg 5. Koppel, C. van de, Amsterdam, Roelof Hartplein 4. § Kortleve, Ir. A., Ond. Bah Djambi, P. K. Siantar. § Kortleven, Ir. lac., Poerwarkarta, Java, Ond. Tjikoempaj. § Kramer, Dr. Ir. F., Voorzitter Algemeen Landbouwsyndicaat, Batavia, Kramat 11. § Kramer, Ir. F. R., p.a. Deli Maatschappij, Medan, S.O.K. Kramer, M., Heelsum, Mooi-land. * Kranen, Ir. G., Alkmaar, Rijksstraatweg 135. Kreek Cs., H. de, Mookhoek, ’s-Gravendeel. * Kretschmar, Ihr. Ir. H. J. van, Middenmeer. Krugers, Ir. I. F. L., Tilburg, Boerhavestraat 47. Kuiper, Sj., Soc. An. „Astra Romana”, Ploiesti, Roemenië. Kuyper, Dr. 1., Botan. Laboratorium, Rozenstraat, Groningen. Laan, Dr. P. A. van der, Medan, Deliproefstation. * Laar, Dr. Ir. J. H. J. v.d., Zoeterwoude, Hooge Rijndijk F yd. S Lamping, Ir. E. A. E., Landbouwconsulent, Padang (S.W.K.), Kantoor Landbouw. Landbouwconsulent voor de. Oostkust van Sumatra, Medan. Landbouw-Crisis-Bureau, afd. Documentaties, ’s-Gravenhage, Lange Voorhout 3. Landbouwschool, Lagere, te Hoorn, Hoofd J. Duursma. Landbouwschool, Lagere, te Oosterwolde, Hoofd H. C. Groeneveld. Landbouwschool, Lagere, te Venray. Lange, A. de, Tandjong Morawa, p.k. Medan, S.O.K. * Lange, Ir. M. de, Weldam bij Goor. Langenhorst, A. E., Dir. R.K. Landbouwwinterschool, Hulst. Langeraad, A. M. A. van, Dierenarts, Peursum. § Longguth Oliveira, Ir. F., Langsa, Atjeh. Lankwarden, E. /., Dir. Rijkslandbouwwinterschool, Hengelo (O.), Grundelweg 2c. Lawick, C. N. Baron van, Chemiker S.f. „Batong Bendo”, Modjokerto, (Res. Soerabaja). Ledeboer, J. G. G., Enschedé, Boddenkampsingel 76. § Lee, Ir. W. van der, s.f. Poerwodadi, Halte Barat, S.S./0.L., Java. Leent, Ir. F. G. J. van, Les Grouets-Blois (Loir et Ober), France., Leeuwenburgh, P., Numansdorp. Leignes Bakhoven, Ir. H. G. A., Inspecteur v. b. Veeteelt- en Zuivelwezen, den Haag, Waalsdorperweg 45. Lek, Dr. H. A. A. v.d., Plantkundige L.H., Wageningen, Zoom weg 22.

9