is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 612, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Z.-O. van ons land, met een belangrijk warnieren zomer, kan geacht worden klimatologisch het meest geschikte landsgedeelte voor mais te zijn; ook andere gewassen zijn daar vroeger. Vergelijkt men Zeeland met Groningen, dan zou men uit de cijfers tot de conclusie komen, dat deze beide extreem gelegen streken weinig verschillen. Maar cijfers als die van de gemiddelde temperatuur over een maand zeggen lang niet alles. De ervaring leert, dat de zaai van late gewassen (bieten bijv.) in Zeeland twee, soms drie weken vroeger valt en dat het koolzaad daar twee weken eerder bloeit dan in Groningen. Zeeland heeft een zachter voorjaar en een zachter najaar, de temperatuurschommelingen zijn minder groot dan in het Noorden van ons land. Wij bemerkten inden loop der vorige jaren dan ook een vrij belangrijk onderscheid inde groeisnelheid van mais in deze beide gebieden. In het Zuiden rijpen vroege maisrassen twee a drie weken vroeger dan in het Noorden. Laten wijde afzonderlijke jaren nu eens bezien. 1934 maakte den indruk vaneen gunstig jaar voor mais, vooral het droge warme voorjaar, de mooie zomer en de bijzonder zachte nazomer (September en October) werkten mede. De jaren 1935 en 1936 waren hoofdzakelijk ongunstig (te vochtig). In Juli 1936 bijv. was het zeer nat en inden herfst eveneens. Bovendien was de winter zeer vochtig, hetgeen in menig geval bij het drogen en bewaren tot moeilijkheden leidde. In 1936 werd de ondervinding opgedaan dat een goede droogschuur beslist noodig geacht moet worden, want daarin bleven de kolven toch goed bewaard. In het algemeen kwam uit de ervaringen van 1936 aan het licht, dat men ineen vochtigen herfst met goede werkmethodes toch wel goede resultaten kan verkrijgen. Door slechte bewaring, te vroeg dorschen en andere factoren, die aan onervarenheid te wijten zijn, is er in 1937 zeer veel slecht zaad uitgezaaid. Eenige gegevens over het weer in 1937. Temperatuur Regenval Uren^ in °C in mm zonneschijn 1937 gem. 1937 gem. 1937 gem. April Groningen 9.2 8.5 40 43 De Bilt 9.6 8.7 61 47 55 156 Vlissingen 9.2 8.7 67 42 Maastricht 10.1 10.1 79 48 Mei Groningen 14.9 13.3 65 48 de Bilt 15.8 13.9 56 52 197 216 Vlissingen 14.2 13.1 64 47 Maastricht 17.0 15.2 49 52 Juni Groningen 16.5 16.2 84 62 de Bilt 17.4 17.1 49 63 207 209 Vlissingen 16.4 15.8 47 58 Maastricht 18.4 17.8 58 60 Juli Groningen 17.7 18.0 66 76 De Bilt 18.1 18.7 49 75 142 204 Vlissingen 17.8 17.9 39 66 Maastricht 19.3 19.5 29 78

456