is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 613, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeling van de grasgroei van het eerste belang. Hierover is nog weinisr te zeggen. & Omtrent het meest gewenschte type van droger kan worden medegedeeld, i jet type Kaloroil (roteerende trommel met eerstvoordroging) in Eneeland als het type wordt beschouwd. In Duitschland neemt het systeem Kema-Kosm (pneumatische hooge temperatuurdroger) de eerste plaats in He kosten van drogen hangen sterk samen met de gebruiksduur en dus met een rege matige aanvoer. Verder speelt het vochtgehalte volgens Deensche onderzoekingen een groote rol. De opgaven varieeren, maar beloopen 2.00 gld a 2.50 gld per 100 kg droog product. De kwaliteit van het verkregen product valt inde practijk tegen, omdat men steeds te laat maait. Het is echter mogelijk een product te winnen, dat het krachtvoer nabijkomt. Een zetmeelwaarde van 60 met een verteerbaar ruw eiwitgehalte van 15 % is wel te bereiken. De bewaring geschiedt het iest in gepeiste pakken. Ook malen wordt aangeraden, maar het product is dan eemgermate stoffig. F Bij de voedering blijkt, dat een belangrijke besparing op krachtvoeder kan worden verkregen en het bedrijf zelfs zonder krachtvoeder kan worden gedEl- Za ®chter °'.neen voldoende hoeveelheid voer te kunnen geven steeds hooi moeten worden bij gevoederd. beSvlo«rr Van de b°ter W°rdt SUnstig door het voederen van gedroogd gras

Stockeer, T,%‘: ",h Surp'US G“S- Fm“' "<1 2.5. W. Chevely. Grass Drying, 1937. 3- A Chnstensen. Observationer verdurende Kunstig Tdrring af Graesmarksafgrpder 73 Beretnmg om stalens Redskabsprover. 1933. ‘ biz4'i2 ' Clyde■ New developments in Hay Driers. Agric.'Eng. 14, 1933. broeden"bk". g Aprd'fS/"'* d*d F*n”e'" St“k' At- Cu' Gr°wther• The feeding of live Stock. The Farmers Guide io Agncultural Research. J. of the Royal Agric. Soc. 1937. Costs iïwey fUnR( PA A/keGrass-Drying, a Study of Production Oosts. 1930. Dmv. of Oxford, Agnc. Econ. Res. Institute. r Evans■ Feeding of dried grass. Eert. Feed. Stuffs and Farm Supphes. J. 1937, 22. blz. 399. 9- Grass Conservation.' Farm and Machine. 1936' 9 Maart 1938 blf fzf'* Md Fa''m Su^lies Journ- Grades of Dried Grass. n. E. D. Cordon en W. M. Hurst. Artificial Drying of Forage Crops Circ. No. 443, August 1937, U.S.A. Dep. of Agric !2. A. W Greenhill. The Effects of partial Field-Drying on the Composhion of freshly cut Grass The Emp. J. of Exp. Agric. 4-14-1936, blz. 143. ln 3Pw„ McHardy. Grass-Drymg Equipment. The Eert. Feed-Stuffs and harm Supphes Journ. 20 Oct. 1937, blz. 565. d \4--<Dr--Te HfnnePe• Enkele gegevens omtrent nieuwe voedingsmiddelen Bednjfspluimveehouder 17. No. 41. 1937. r If a R-.E-Hod9S°n. Effect of artificially drying on Pasture Herbage J. of Agnc. Res. So,-i93S, blz. 149. s ld’ §"a-yand Eorage Drying. Indiana St. Rep. 1933 pg 7 ■ E- *■*:***> H- G. Wisemann en C. A. Cary. the losses of Carotene m Hay and Alfalfameal. J. of Agnc. Res. 55, blz. 837, 1937. 1 ••Ir u MSyer: Ueber den Einflusz der Art der Heutröcknung und der kunsthchen Trocknung auf Ertrag und Nahrwert der Futterpflanzen sowie i933VerWendUnS'SmOßlChke'ten kÜnstlich B'etrockneten Grünfutters. Diss. 19.. S. Morris, N. C. Wright and A. B. Fowler. The Nutritive Value of Protems for Milk Production. J. Dairy Res. 1936, 7, blz 103 nnno-" Wirtschaftseirenes Kraftfutter durch künstliche Trocknung. D. L. Press. No. 6 en 7, Febr. 1938 für'DhVTnezïï'NotfttlTrar *** Umxt **"*■ sT ~f Ara ttiit”11 Devdol™“ts 111 G™* D'-Jinc- J- Ihe Royal 23. E. J. Roberts. Grass-Drying. 1936.

558