is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, 1879 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Bijdragen ter herkenning van hotervervalsching . . 102 Aan de Redactie van het Maandblad enz. 105 Boek-aankondiging 106 Gemengde landhouw-herichten . . .110 Advertentiën 112 De morielje 113 lets over het gebruik van de pulpe, uit de bietsuikerfahrieken, tot veevoeder ... 114 Veel stroo geeft niet altijd veel zaad. 118 Over huitenlandsche zaad-koeken . .122 Graanvoeder en melk geven . . .126 Groene bemesting . . . . . . .126 De controle van handels-zaaizaden . 127 Het bevriezen van het water . . .131 Benuttiging van faecale stoffen. . .132 Ceder-mijnen 133 Koken of stoomen van aardappelen . 133 Nadeeligheid van gebroken stangen . 134 Gemengde landhouw-herichten . . .134 Advertentiën 136 De controle van handelszaaizaden . .137 Een oordeel van den heer Dr. Petermann, directeur van het Proefstation te Gembloers in België, over de George-Ville-meststoffen .... 141 Onderzoeking van eenige soorten Amerikaansch geconserveerd vleesch, . 143 De najaarsprijscouranten der garandeerende meststof handelaren, opgemaakt vanwege het Proefstation . 146 Wat men ziet en wat men niet ziet. 151 Broeibakken en broeiramen eener nieuwe soort 152 De oogkleppen aan het hoofdstel der paarden • .153 Vorderingen van den landbouw inde Yereenigde Staten van N.-Amerika 154 Over het drijven van aspersie’s inden winter 155

Bladz. Betrekkelijk de opvoeding van veulens 156 Ontwenning van het uitsteken der tong hij het paard 158 Eieren, hun ouderdom 158 Het afkrahhen der vruchthoomen. .158 Gemengde landhouw-herichten . . .159 Advertentiën 160 De controle van handelszaaizaden . .161 Onderzoek van turfasch naar hare vruchtbaarmakende bestanddeelen . 166 Palmbloem of palmmeel 168 Georgé Yille-mest 169 De vereeniging //de proef hoeve” te Wageningen 172 Afrooming der melk door middelpuntvliedende kracht 173 Gemengde landhouw-herichten . . .175 Advertentiën 176 De controle van handelszaaizaden . .177 Nog een huitenlandsche goedkoope zaadkoek 182 Zuivelbereiding 183 Gemengde landhouw-herichten . . .191 Advertentiën 192 Die te veel bewijzen wil, bewijst niets 198 Het teruggegaan phosphorzuur voor het forum der te Karlsruhe vergaderde landhouw-scheikundigen . .197 George Yille-mest 199 '/Eigen hulp”, ook voor den landbouwer 201 Statistiek van het melkerijwezen . ■. 204 Bescherming van rieten daken tegen brand 206 Gemengde landhouw-herichten . . .207 Advertentiën 208 Pilter’s hooi- en stroopers .... 209 De controle van handels-zaaizaden . 212 Analyse van Bataten uit Suriname . 216 Zuivel-tentoonstellingen 217 Gemengde landhouw-herichten . . .233 Advertentiën 234

IV