is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING TAN DE VEEBOER DE RIJ.

Voedertafel voor een kalf. lederen dag drie giften, ’s morgens 6, ’s middags 2, ’s avonds 9uur. le tot r dag 1» 2° 3e 4» 5e 6e 7' dag. Eerste week. Ij- 2j 3 3 3j 3j 4 liter. ZOETEMELK. KARNEMELK WATER. LIJNKOEK. Leeftijd. per dag. per week. per dag. per week. per dag. per week. per dag. per week. Week. 1 21 24 28 3 4j 31*. 45 35 5 5j 38 j 6 6 42 7 B j 38' li 10 j » 8 4} 31 j 1-k 10* Ij 10*. £ U 9 3.‘ 24 j 2i 17 j Ik Io| > U 10 2i 17-1- 3* 241. 1- 10*. 4 1* 11 Ij lOj 4 28 Ij. 101- * 1* 1211. lOj 41 311 Ij- 10j i 1* 13 0 o__ 6 42 3 21 * 2j in 13 weken 329 154 84 12 van 13 tot 28 0 42 xl5 = 630 316 2j Xls= 35 329 j 784 400 | 47 Inde derde week gras, lle week, daags inde weide. Kosten voor het voedsel in 28 weken. Zoetemelk 329 liter a 5 cent / 16.45 Karnemelk 784 » a 2 » » 15.68 Lijnkoek 47 » al5 » – 7.05 ƒ 39,18 Van 28 tot 31 weken, daags inde rveide, ’s nachts opstal, ’s morgens en ’s avonds hooi, stroo en knolgroen en i lijnkoek per dag. Ter berekening van het benoodigde veevoeder zullen wij ons bepalen bij boven omschreven veehouderij; hij die meer of minder vee houdt kan desverkiezende dien overeenkomstig zijne berekening maken. De mes tos wordt gerekend op dubbel rantsoen krachtvoeder. Voor de melkkoeien en den mestos; 6 K.G. middelmatig hooi. 15 K.G. hakvruchten. 5 " best haver- en roggestroo. 1 « raapkoek per dag. 20 // hakvrachten. 2 * gebroken haver, ' voor de Pmken 1 " lijnkoek per dag. 3 * best grashooi. , _. . 3 * best stroo. voor de 2jange 10 . hakvruchten. 4 » middelmatig hooi. j » lijnkoek per dag. 5 " haver- en roggestroo.

122