is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 4, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Gent.

GraSZaad-ZUiVeringS-maChineS, voor menschen- en andere kracht, tot zuivering van alle landbouw- en tuinbouwzaden. R. RÖBER’S PATENT-WARKRUID- (Cuscuta-) ZUIVERINGS-MACHINE, met eene inrichting voor wind en met ZOOV6D; zuivert 100—400 kilogr. klaverzaad in het uur. STAINER’S KIEMTOESTELLEN ter onderzoek en tot bepaling dep waarde van alle landbonwzadeu als van: Gras, Klaver, Mangelwortels en Suikerbieten, Maïs en bovendien ook van alle Granen. Bepaling der kiemkracht in procenten. BUSSEN TER ONDERZOEK OP WARKRUID ter onderzoek van alle soorten van Klaver-zaad en van Luceme-zaad op de aanwezigheid van WARKRUID (Cuscuta trifolii) en tot bepaling van het aantal korrels van het Warkruid in 1 kgr Worden in uitstekende kwaliteit en onder garantie afgeleverd door de MACHINEFABRIEK HERISAU te HERISAU (Zwitserland). P.S. ij hebben in dit seizoen eene inrichting tot het zuneren van zaden geopend. Toezending van eenigszins groote monsters zaad om ze bij wijze van proef te zuiveren, is ons zeer aangenaam. De beschrijving van de Patent Warkruid-zniveringsmachine komt voor in n°. 12 jaarg. 1881 en n°. 2 jaarg. 1882.

Uzeren ral roer roofdieren. bekend voor het vangen van: Otters, zings, Marters, Wezels,’Ratten en Muizen. Zorgvuldige verpakking. Tegen overmaking vaneen 10 Cts postzegel wordt een geïll. prijscourant verzonden. Brieven fr. (121 Ct.); ongefr. worden geweigerd. ADOLF PIEPER te Moers a/d R. BASCULESbij DECKER&BUDDINGH, ARNHEM. « Dr. V. BR UI NS MA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordoost & Smit, ƒ 1.50. Dr. W. C. H. STAKING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 hladz. ƒ 0.50.

WETZLARER dubbel geconcentreerd Superphosphaat. Gehalte 40 a 45 % «plosb. riiosphorainr. Gegarandeerd door Analyse van het Proefstation te Wageningen. Verkrijgbaar voor de provinciën GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE, OVERIJSSEL, bij Boeke & Huidekoper, Groningen. GELDERLAND, UTRECHT, NOORDBRABANT, LIMBURG, bij N. Verweij, te Tiei. Bestellingen voor voorjaarslevering gelieve men vroegtijdig op te geven. De Hoofdagent voor Nederland en Koloniën, C. W. WISSMANN, Amsterdam.

Bij W. E. TJEENK WILLINK, te Zwolle, is verschenen: SCHUURMAN en JORDENS, Wet verzending post-pakketten met de lijst der plaatsen, de internationale conventie over de buitenlandsche post-pakketten en Alphabetisch Register. Derde vermeerderde druk, bijgew. tot Maart 1882. Prijs 25 Cent. Eene onmisbare handleiding voor ieder die pakjes moet verzenden. Uitgegeven hij W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.