is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 3, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELING YAN HET LANDBOUW-PEOEFSTATTOK.

Stikstof houdende meststoff en. Handelaar. Naam der meststof. Garantie Stikstof. ?^SSJ°0r 100 Kgr. Krol Chilisalpeter 16 pCt. ƒ 15.50 f 0.97 Verweij. ... – 15,9 – -15 50 *0 97 g Pateer .... * 15,0 – – 13.50 * 0.90 ST ~ Ten Cate. . . * 15 * // 14 * 0.93 ® I* Krol Zwavelzure Ammoniak 20 » * 22 // 1.10 Verweij ... •> 20 * •> 22 » 1.10 p. Pateer .... » 20 '/ » 20.50 » 1.03 Meststoffen met onopgelost {in mineraal zuur oploshaar) Phosphorzuur. Gar. Phoshorz. nif ™OT 100 Kgr. Krol Fijn Beenzwart 27 pCt. ƒ 7. ƒ 0.26 •> Phosphorietmeel 18 » " 3. » 0.17 1 Meststoffen met moeilijk {in citraat) oploshaar Phosphorzuur. Krol Beenzwartsuperphosphaat 13 pCt. (1) ƒ 7.— ƒ 0.43 m Huwart . . . Superphosphaat 13—20 » * 0.38 Meststoffen met opgelost {in water oplosbaar) Phosphorzuur. •* Krol Superphosphaat 18 pCt. ƒ 8.45 ƒ 0.47 5 /, * 14 * * 6.50 – 0.46 \ 2 * // 12 " * 5. ", 0.42 f g- Anglo Continent. Guano-Superphosphaat 16 " » 6.30 " 0.39 S . * 12 * * 4.86 // 0.40 | * Mineraal Superphosph. 14 * » 4.85 " 0.35 Verweij. . . . Superphosphaat van kalk g van onbepaald gehalte " 0.47 ■'7' Kortman. . . 9 Superphosphaten 20—12 * f 8.30-5. ƒ 0.42-0.40 // ... Eng. meststof (K. 15-17) 10 – ƒ 4.75 ƒ0.48 Hoorn .... Superphosphaat 18 « " 6.60 * 0.37 Ten Cate. . . Idem 18 v « 7.— » 0.39 Chloorvrije Stassfurter zouten. Garantie Kali. Vl8J°0r 100 Kgr. Krol Kali N°. 6 (Patent kali- \ magnesia) 26 pCt. ƒ8 50 ƒ 0.33 j Boeke .... Gereinigde Zwavelzure 1 Kalimagnesia 26 •> 8.20 » 0.32 1 Kortman. . . Dito 26 » •• 8.60 * 0.33 I Ten Cate. . . Patent Kalimagnesia 26 " * 8.40 » 0.32 I Stassfurter zouten, vrij van schadelijke hes tandde elent als chloormagnesium enz. V W Krol Kali N°. 5 (Chloorkalium) 50 pCt. ƒ 12. ƒ 0.24 I -1 Verweij. . . . Chloorkalium 50 * » 12. » 0.24 / g5 Kortman ... » 60 « " 14 45 " 0.24 ~ « ... 5 maal geconcentr. Kalimest 50 » » 11.60 •> 0.23 g- Ten Cate. . . Chloorkalium 50 * " 12. " 0.24 S- Onzuivere Stassfurter zouten. Krol Kaïniet 13 » » 4. " 031 // Ruwe zwavelz. Kalimagn. 15 // " 4.60 » 0.31 Boeke .... Geconcentreerde Kali 25 » » 7-— •• 0.28 ( h .... Zwavelzure Kalimagnesia 15 * 5. " 0.33 / (1) Bovendien 4 pCt. onoplosb. Phosphorz. gegarandeerd.

39