is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1822. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Maastricht 1.91 2.70 3.70 2.17 2.88 4.38 0.90 0.92 0.79 2.65 3.80 Zwanenburg 3.51 2.91 3.21 0.90 2.22 2.26 0.56 0.02 —0.74 1.17 2.82 1823. Febr. Maart Mei Aug. Sept. Nov. Maastricht 0.88 0.25 1.25 1.40 1.09 0.35 Zwanenburg —0.48 0.52 0.86 0.41 —O.ll 1.45 1824. Jan. Febr. Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Maastricht 0.53 1.09 0.49 0.35 3.23 0.60 2.60 3.31 Zwanenburg 3.08 0.76 0.03 0.27 1.65 0.68 2.23 2.36 1825. Jan. Febr. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Maastricht 1.61 —O.lO 1.64 1.11 0.47 1.56 0.86 3.25 0.76 1.20 3.10 Zwanenburg 3.49 —1.25 0.98 0.46 0.18 0.22 —O.lB 1.87 1.53 1.62 3.53 1826. Febr. Maart April Juni Juli Aug. Sept. Oct. Deo. Maastricht 2.73 0.90 0.31 1.91 3.23 3.80 2.17 2.22 1.91 Zwanenburg 1.71 1.47 0.61 2.09 2.91 2.77 0.73 2.67 2.42 1827. Maart April Mei Juni Juli Sept. Oct. Dec. Maastricht 0.77 1.93 1.12 0.51 1.17 1.91 1.99 3.44 Zwanenburg 1.11 1.56 0.80 —O.ll 0.44 0.19 1.33 2.78 1828. Jan. Maart April Mei Juni Juli Sept. Nov. Dec. Maastricht 2.14 0.80 0.97 I. 1.31 1.01 2.29 1.47 2.72 Zwanenburg 1.13 1.69 0.93 0.92 1.07 1.24 0.89 0.10 3.78 1829. Mei Juni Sept. Maastricht 1.26 0.35 1.68 Zwanenburg 0.43 —0.28 —1.54 1830. Maart April Mei Juli Nov. Maastricht 2.79 2.40 0.20 0.20 1.60 Zwanenburg 1.01 1.33 0.47 1.— 1.58 1831. Febr. Maart April Mei Juli Oct. Deo. Maastricht 1.14 2.01 1.88 1.52 0.26 3.51 1.60 Zwanenburg 0.54 1.93 2.41 0.18 1.39 4.19 —1.96 1832. April Dec. Maastricht 0.60 0.22 Zwanenburg 1.08 2.44 1833. Febr. Mei Juni Nov. Dec. Maastricht 2.80 3.24 0.81 0.10 3.46 Zwanenburg 2.17 3.08 0.13 0.88 1.20 Wij zien dus uit bovenstaande gegevens dat: de afwijkingen te Zwanenburg in verreweg de meeste gevallen geringer zijn dan te Maastricht. Dat zulks uit de resultaten onzer bespreking der normaaltemperaturen noodzakelijkerwijs zou voortvloeien is echter niet het geval, want uit de normaaltemperaturen kan men onmogelijk de hoegrootheid der afwijkingen waarnemen. Er blijkt uit de vergelijking dat: de temperatuur sprong en in het binnenland aanmerkelijk groofer zijn dan aan de kust, zelfs op betrekkelijk zeer geringen afstand.

42