is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door destillatie een olie uit, in geur met rozenolie overeenkomende; in N. 0.-Indië vindt die bereiding niet plaats. Evenals de Djamboe bol komt hij ook wel boven de 2000 R. voet voor en wordt op dezelfde wijze voortgeplant. Zijn plantwijdte kan echter enger genomen worden ; 16 R. voet in het vierkant zal wel voldoende zijn. Zijne vruchten schijnen eveneens inde eerste maanden van den regenmoesson', nl. October, November en December, te rijpen. De cultuur van den boom verdient zeker aanbeveling. 3. Djamboe semarang. Kenmerken en aanteekeningen. De Djamboe semarang (Jambosa alba) komt in N. 0.-Indië vrij algemeen verspreid en vooral op Java voor. Hij onderscheidt zich van de Jambosa domestica, daar de boom dicht bij den voet van den stam vertakt en niet hoog is, circa 6—7

M. Stamdikte pl. m. 15 cM., takken uitgespreid. De bladeren zijn zittend of zeer kort gesteeld , kleiner, lang B—l4 cM., breed 3—6 cM., verder gewoon groen gekleurd. Zijne bloemen komen in bouw en kleur vrijwel met de vorige soort overeen, alleen zijn zij iets kleiner. De vruchten hebben den vorm vaneen tulband, zoowat 4 cM. hoog, van onderen 4 cM. breed en zijn zacht groen met rosé gekleui’d. Evenals die van den Djamboe ajer mawar zijn zij eenigermate geurig, doch lang niet zoo sterk, en goed te nuttigen. Wat betreft zijn groeiplaats ten opzichte van de hoogteligging der gronden boven de oppervlakte van de zee, komt hij met de J. vulgaris overeen, zoo ook ten opzichte van de wijze van voortkweeken en de gewenschte plantwijdte. De boom draagt inde maanden December, Januari en Februari vrucht

4. Djamboe ajër. Kenmerken en aanteekeningen. De Djamboe ajër (Jambosa aquea) komt zeer algemeen voor in twee variëteiten, al. die met witte en met roseroode vruchten. Zij zijn, zooals de Maleische naam ajër (water) aangeeft, zeer rijk aan vocht, ontbloot van allen geur en derhalve weinig gezocht. In voorkomen en botanische kenmerken wijkt de boom slechts weinig van de vorige soort af, alleen zijne tulbandvormige vruchten zijn van onderen verbreed. Ten opzichte van cultuur enz. stemt hij met de vorige soort overeen. Hij groeit ook goed op vochtige plaatsen, waar andere hoornen niet kunnen

162

Pig. 111. Vrucht van den Djamboe Semarang (Jambosa alba) in doorsnede op ongeveer de natuurlijke grootte. s schil; v vruchtvleeseh; r zaad ;h holte ; h’ holte met omgeslagen kelkranden.