is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 6, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koninklijke Fabriek VAN

LANDBOUW- en andere WERKTUIGEN, BLUNT’s groen zoet voederpersen, voorzien van STOUT’s kettingsysteem, worden tot veel verminderde prijzen geleverd. N°. 1a f 140. geheel compleet. T .. 2„ f 110.— geheel compleet. Het ijzerwerk afzonderlijk a f 35.- in plaats van f 72.—. De maximaal thermometer f 12.50. G. STOUT, Tiel, Hofleverancier. Catalogus en Gebruiksaanwijzing- op franco aanvrage gratis.

Carbolineum „ Neptun” (CARBOLINEUM-NEPTUNUS.) Prima kwaliteit, dringt diep inde poriën, conserveert buitengewoon goed en heeft een mooie noten bruine kleur. Beste middel tegen vocht bederf en paddestoelen. V raag monsters gratis, franco en tolvrij tot aan het naastbij gelegen Spoorwegstation. A. W. ANDERNACH, Fabriek van Chemicaliën, Beuel a/d Rijn (.Duitschland). BASCULES bij BECKER&BUDDINGH ARNHEM

Zeven Eerste Prijzen verwierven de laatste 3 jaren op groote Landbouwtentoonstellingen de Zuivere Raap- eo Lijnkoeken gemerkt van CLAAS HONIG & ZOON te Koog a/d Zaan. Kosteloos onderzoek aan de Proefstations. Dr. V. BRUINSiVIA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningeriy ■P. Noordhofp. f 1.50.

RACTISCHE BEMESTINGSLEER i over de Voedselsloffen der Planten. Een algemeen verstaanbare leiddraad der Landbouwscheikunde, door Dr. EMIL WOLPF, Prof. aan de Landbouw-academie te Hohenheim. Naarden derden druk vertaald door E. C. Enklaak. f 1.80. De controle van handelszaaizaden, Beknopt en praktisch handboekje ten dienste van landbouwers en handelaren Door E. J. VAN PESCH. Met 29 figuren. Prijs ƒ 0.60. ~ He,t Maandblad kost per jaarg. / 1.50 , franco p.p. f 1,80. Afzonderlijke nrs. 15 ets.; voor inzenders van gehonoreerde bijdragen 3 ets. (12 exemplaren gratis). Voor I.andb -Mij6»., die voor alle leden inteekenen , slechts/0.36 fr.p p./Oüi Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.