is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 1, 25-08-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wegens ongeschiktheid om] te dekken, werd mijn stier onteigend door de Onderl. Paarden- en Veeverz. Mij. „ALMELO” en vlug en correct uithetaald. *l. EJ. DIJKSTRA te Workum. Met geringe premie-verhooging worden tegen vaste premie verzekeringen afgesloten. De Directeur: J. JANSEN. De „ALMELO” is gevestigd te APELDOORN, Prins Hendrikplein No. S.

Alle soorten Ledikanten en Matrassen levert U vlug, Moed en goedkoop Meubileer-inrichting „ZANDBERGEN”, Meppel Hoogeveen Ommen. R. HOFSm, ie Hoofdstraat – Meppel. Grossier in Niemeijer’s Tabak, Lieftinck’s Tabak. Sigaren en Sigaretten. Bekend en goed adres. Beleefd aanbevelend. Reis Regenjassen In 3 kleuren, f 498, f 5.48 Practisch! «Hf C9BB RLEEDING HAfiAZIJN PDINAEN PLEIN H.H. landbouwers! Uw voordeeligst adres voor TOUWWERK MO. PANHUIS, Molenstraat 9 Meppel. Bezoekt Hoogeveen 1 des DONDERDAGS. Centrale Marktplaats. Belangrijke Najaarsmarkten: 27 October IO November t December. EIKEN DINSDAG groote aanvoer van eieren en pluimvee.

BEZOEKT I Hofel-Café-Restauraat „CENTRUM” I 2e Hoofdstraat 2 Meppel. j Telephoon 2675. Ruime Parkeergelegenheid. | Prima Consumptie. Billijke prijzen. P. VAN OOSTEN. I —1 i ■ i n Bezoekt te Meppel I ItMK-bstwl „WESTEIBEEK" I Groote Markt 5 Telephoon 2301 Bezoekt tijdens het Concours-Hippique Café J. TER HEIDE! v/h R. BEEN – Kruisstraat Ruime gelegenheid voor stalling van paarden en rijwielen.

Alle soorten Ledikanten en Matrassen levert U vlug, Moed et» goedkoop Meubileer-inrichting „ZANDBERGEN”, Meppel Hoogeveen Ommen.

Vele tientallen boeren || behooren tot mijn klanten. Veel |i steun heb ik steeds van hen onder- H vonden. Ik steun thans hen, door ||| te adverteeren in dit blad. J. GDICHELAAR, | Sigarenmagazijn, Meppel. @ Rookt mijn „Landbouw en Maat- I schappij”, ze zijn prima I

I Bezoekt Woensdag 31 Augustus a.s. I I het Groot Concours-Hippique I Ite MEPPEL. I i ’s Morgens 9.30. Keuringen aan de hand. I H ’s Middags 1 uur. Keuringen ingespannen. I 115 Rubrieken. Plm. f 2000. aan prijzen. I I Hoogeschool rijden van Otto Schumann, I Pracht-nummer. ■ I Muziek BEIERSCHE STIMMUNGSKAPELLE van de N.IJ.LAN.T.O. I I Na afloop GROOT VUURWERK I vanwege de Feestcommissie. Entreeprijzen Concours-Hippique: le rang f 1.25 pi. lasten; 2e rang f 0,75 pi, (asten; 3e rang f 0.25 pl. lasten. I (3e rang alleen bij voorverkoop.) H I ’s Avonds in tivoli ■ Groot Bal Champêtre. I Wat „Landbouw en Maatschappij” wil, dat willen wij ook: U meer geluk brengen. Bij ons kunt Gij dat geluk koopen voor . . . . f 0.50. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar toch is het waar. Koopt een twee kwartfes-Sot van de Hoogeveensche Verloting (Goedgekeurd bij M. B. van 25 Juli ’32) en Gij hebt kans twee eerste klasse Tuigpaarden te winnen. Wederverkoopers gevraagd. Zich te melden bij H. MAGER Jr., Hoogeveen.

I KOOPT EEN LOT I VAN DE I Groote 27e Verloting 1 I der Harddraverij-Vereen, „Meppel & Omstreken” I (Goedgekeurd bij Min. Besluit van 10 Mei 1932 No. 895) Eén der bekendste in ons land! HOOFDPRIJS: Een compleet beslag Stamboekvee B bestaande uit minstens 25 stuks, w.o. Paard, Koeien, Varkens, Schapen, enz TWEEDE PRIjS: I Een prachtige Auto (Chevrolet) laatste model || 1 DERDE PRIjS: Een eerste klas Fokmerrie H I VERDER TAL VAN SCHITTERENDE PRIJZEN R 15000 loten – Prijs per lot slechts f 1.- B TREKKING VRIJDAG 30 SEPTEIIBER 1932 ra Loten verkrijgbaar: m Zuideinde 69, Meppel en bij de wederverkoopers g I Deze verloting werd het vorige jaar niet uitgesteld! |J

I MhhM VAK SÜMTEfI Meppel Qr. Kerkstraat 11 Tel. 2655. Correcte en vlugge levering van H Studieboeken en Leermiddelen voor alle inrichtingen van onderwijs. B Lederen Sdiooltasschen vanaf f 1.95. GARAGE KROESKOP MEPPEL – TEL. 2401 Automobielen Motoren Reparatie-Inrichting Centrale Verwarming Verhuur van open en gesloten Automobielen BILLIJK TARIEF ■nuwm Hm mode artheien. B Hierin brengen wij steeds iets nieuws. B IB Overhemden met 2 boorden, a prima soort f 2.15. Slipovers met bijpassende I Sportkousen. Dassen, moderne dessins, vanaf 45 ct. Sokken, in tal van kwaliteiten en kleuren. Riemen, Handschoenen, enz. Koopt thans onze prima onverslijtbare I leeren Handschoenen voor f 3.75. I AANBEVELEND; iK. RONNER& Zn. -Meppel Koopt Uwe Meubelen bij J. VAN BRUSSEL en Zn. Complete Meubileer-lnrichting. U is dan verzekerd van le kwaliteit, prima —: afwerking en billijke prijzen. Sedert 40 jaar het bekende solide adres. Bezoekt onze Toon kamers. Het beste adres voor Goud- en Zilverwerken, Uurwerken en Optiek Firma D. KLUIN HAGENSTRAAT 7- MEPPEL SC'fcS' roptieK"! Brillen volgens recept binnen 24 uur

Oom es! Wij brengen steeds het nieuwste in Dameshoeden Beleefd aanbevelend. Wed. G. DE VRIES, (e Hoofdstr. 6, t.o. de Qroote Kerk Meppel.

Alle soorten 1 Ledikanten en Matrassen levert U vlug, Moed er» I goedkoop Meubileer-inrichting >, „ZANDBERGEN”, I. Meppéi Hoogeveen Ommen,

| Voor fiji Brood I A. JANSEN i Kruisstraat 18.

Alle soorten Ledikanten en Matrassen levert U vlug, Moed en goedkoop Meubileer-inrichting „ZANDBERGEN”, Meppel Hoogeveen Ommen.