is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 1, 1932-1933, no 15, 09-03-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volmaakt in j alle onHerdeelen I Zoo'n schoen werd nog nooit gefabriceerd. Kom eens k’.jken, zij staat geheej ontleed in onze e’.alage. Ondanks alle bijzondere eigenschappen is de prijs zeer voordeelig. Geweldig sterk en zeer sierlijk. WbodMllne /w j k verkrijgbaar bij: Schoenenhuis Gasselternijveen t.o. de Dam. H.H. Landbouwers! Profiteert thans van onze lage prijzen, alle Landbouw Werktuigen] worden door ons voor enorme lage prijzen verkocht, w.o. 2 M. Saxonia Zaairaachines 10 rijen kettingstuur vanaf f 150.—, onze G. Z. M. Zaaimachines welke aan de hoogste eischen voldoen vanaf f 195,—, F.|. K. Schoffelmachines, passende achter alle zaaimachines, voorzien van J veerende paralellogrammen aan de achterbalk en toch zigzag, voorkomt j verstoppen, voor één of twee paarden, compleet voor 10 rijen f 110.—. | Veenkoloniale Schoffelmachines f 35.—, Rud Sack eenvoudige met drie vorentrekkers op twee wielen, 10 schoffels, f 40.—. __ | Cultivatoren „ 9 tnds. f 35.—, J 7 tnds. f 32.50. Stalen Landrol-J len vanaf f30.-. Zaad- en Zigzageggen vanaf LAA f 14.50. Ploegen | diverse fabrika- f Cn *ell 175.—. Onze | reeds overal be- tyyf]FSnms kende wend- | ploegen f 22.50. V,NI éé,n- en *weescharige op kor- Jz relvoet f 22.d0. I Maalmolens metsteenen,walsen en maal- schijven vanaf f 43.—, onze Wim-molen sia«t aan ue spits, 50% minder kracht, groote capaciteit, voor alle granen en peulvruchten geschikt. Roodkoperen Kookpotten, 2/3 brandstofbesparing, onverwoestbaar, laag in prijs. Roodkoperen alluminium Waschmachines, kookpotten met Electromotor, iets nieuws wat uitstekend voldoet. Houten Waschmachines vanaf f 25.—. Onderdeden van alle bestaande machines bij ons uit voorraad te bekomen. _ Dorschmachines, Tractoren, Electro-, Benzine- en Ruwohemotoren. Boerenwagens op luchtbanden trekken 50 o/o lichter dan de gewone. Gras- en graanmaaimachines, vervolgens Graanmaaiers, Zelfbinders worden dit seizoen verkocht voor spotprijzen. Nog een paar goede gebruikte Grasmaai en Graanmaaiers te koop voor billijken prijs. „ . „ , , . „ Te huur voor geheele seizoen: Zaai- en Schoffelmachines, Grasmaai en Graanmaaiers, Binders, Dorschmachines, Tractoren. Electrisch Installatie-Bureau. Autogarage. F. i. KEWPER, Tel. 55, Winschoten. PLATTELANDERS Koopt in Plattelands-zaken bij voorkeur Uw • Manufacturen Confectie en Meubelen mi< Pa. D. J. de Ruiter De Millystraat 35-43 Torenlaan 217 ZUIDLAREN. BORGER. H.H. Dorschimichmehouders Uit voorraad leverbaar alle modellen nieuwe Stroopersen. Stroopersen met gesloten tandwielkast dubbclwerkende tandwielen in oliebad. Deze persen vragen weinig drijfkracht. Stroopersen met gesloten tandwielkast enkehverkende tandwielen in oliebad. Stroopersen met open tandwielen met V-tanden en ringsmeerlagers. Stroopersen met open tandwielen met rechte tanden gew. nastelbare lagers. Alle persen met schudbak op kogellagers. Beleefd aanbevelend, E. HUT, Machinefabriek BEERT A.

I IQ9I JUBILEUMJAAR 1933 I I WtaW van Levie Simons’ groot HHHHHI modern MeubelmagazlJn! HHHHH H Daar onze zaak dit voorjaar IO laar bestaat, asult U allen van dit Jubileumjaar genfeten en proüteerenü En hebben wij na langdurig beraad tot één I Ree la me-Campagne besloten, zooals nog nooit één zaak heeft gedaan!! Wij garandeeren hier nog bij dat de prijzen zoo uiterst laag zijn gesteld, zoodat het beslist absoluut onmogelijk is bij onze prima le kwaliteit en daarbij enorme keuze, dat er ook maar I iemand in het geheele land is die NOQ VOORDEELIOER ZOU KUNNEN VERKOOPEN DAN B| LEVIE SIMONS’ QROOT MODERN MEUBELMAQAZIJN ! | g jongelui let op, en vooral diegenen, die dit voorjaar gaan trouwen, nogmaals dit; trots onze prima kwaliteit, enorme keuze en uiterst lage prijzen, deze extra Jubileum-Aanbieding!! H leder die vanaf 4 FEBRUARI TOT EN MET JUNI 1933 bij ons koopt: B| I Ontvangt bij aankoop van 10 tot 25 gulden 1 paar mooie lapansche Vazen; ||| bij aankoop van 25 tot 30 gulden 1 paar groote lapansche Vazen; H9 bij aankoop van 50 tot 100 gulden een paar prachtige schilderijen j bij aankoop van 100 tot 150 gulden een eiken theekast; bij aankoop van 150 tot 250 gulden een pracht, eiken Theemeubel; lp bij aankoop van 250 tot 350 gulden een pracht eiken Theedressoir; «Ss; bij aankoop van 350 tot 500 gulden een le klas prachtige divan; bij aankoop van 500 tot 700 gulden le kl. divan m. pracht, kleed; bij aankoop van 700 t. 1000 gulden en daarboven een le klas prachtig Axminsterkarpet, bijpassend bij de meubelen. Al deze jubileum-Cadeau-Aanbiedingen desgewenscht in overleg te ruilen voor andere artikelen. Daar wij ervan overtuigd zijn, dat u allen ook dit voorjaar bij ons gaat koopen, en daarbij het 10-jarig bestaan, dus het Jubileumjaar, hebben wij tot deze groote Jubileum-Reclame Hm besloten. De goederen die gekocht zijn, totdat Uze thuis wilt hebben, zoolang gratis en H| (. vakkundig opgeborgen in onze geweldige magazijnen! B v I LEVIE SIMONS I MEUBELMAQAZIJN • ENGELSTILSTR. 14 – WINSCHOTEN – TEL. 69 H Eigen Meubelmakerij en Stoffeerderij. BI Officiëel beëedigd makelaar en taxateur hier ter stede. M – .... nu,, rilraiiMm-nnrmiT** E ■BBHHBBBBBBBHBBBBBI d HET ADRES VOOR U – C in Beddegoederen, Wollen; s en Gestikte Dekens, is' HET WARENHUIS Wij hebben ook ontvangen een reuzensorteering in Vitrages en Afgepaste Gordijnen, altijd het nieuwste en door onze groote omzet steeds de laagste prijzen. :-t BELEEFD AANBEVELEND: C. VAN DER WIJK – Ooslerstraal 70 bij de Gasfabriek – STADSKANAAL. J Jji, I Gordijnen – Karpetten – Loopers i I Cocos Tapijt en Looper. I I Linoleum – Balatum i Ophangen, maken en leggen inde betere soorten gratis. I Het Groote Moderne Kleedinpapzijn I I Etnmen Hoofdstraat 29 I i Gritzner Naaimachines ; genieten een Wereldreputatie. GROOTSTE SORTEERiNG LAAGSTE PRIJZEN H. H. WESTEN v h Wed. Dohle STADSKANAAL. t ■■■■■■■■■ i- GROSSIERDERU „HET NOORDEN” r KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN . A. iWUTHERT – MÜSBELKANAAL – TE Lr. 322

HEEREN LANDBOUWERS Vraagt Uwen winkelier onze goederen. Alles te herken Tien aan ons wettig gedeponeerd merk. Goederen worden onder garantie geleverd. Prijzen lager dan de concurrentie. Fa. J. G. DE HAAN & Zn. ■ Telef. 523 WINSCHOTEN – Telef. 359. HEERENVEEN – Telef. 273. TOUWFABRIEK – ZADELMAKERIJ – TEERPRODUCTEN. Uw adres voor een nieuw Rijwiel en reparatiën is 1 1,11111 11 H. KLEINSTRA te BEERT A. Oroofe voorraad Rijwielen Aanbevelend: vanaf 125.- tot 145.- „ cuvictda Reparatiën zeer billijk. I*. IvLtinMKA. Extra kwaliteit stalen Slaglijsten voor Oorschmachines. Engclsche stalen slaglijsten van extra kwaliteit worden door ons uit voorraad geleverd per stel van 8 stuks: 31 voets of 1.07 Meter ongehoord f 6.16 geboord f 11.00 4 „ „ 1.22 „ „ „7.04 „ „13.20 4i „ „ 1.37 „ „ „7-92 „ „13.90 5 „ „ 1.52 „ „ „ 8.80 „ „ 15,30 geleverd franco onze fabriek. Overigens kunnen wij elke gewenschte lengten leveren en ook precies op maat snijden, indien ons de juiste maten of oude slaglijsten toegezonden worden. Verder vervaardigen wij als specialiteit: krukassen voor strooschudders en zeverijen, zware sterke mantels, stalen trommelassen met of zónder kogellagers, en overigens alles ten behoeve van dorscligarnituren. Vraagt prijzen. F. VEENSTRA & ZONEN Machinefabriek – Winschoten. I Crisis en Malaise I maken den landbouwer het 1 leven bijna onmogelijk I I Koop uwe Verfwaren, 1 I Behangselpapieren, enz. bij I S Firma J, H. OCKELS 9 STADSKANAAL. – TEL., 48. H U bespaart dan veel op uwe onkosten. Kleurkaarten en inlichtingen gratis Gebruikt: Muskatorvoeders voor Uw vee, varkens en pluimvee. STEEDS MEERDEREN ZIEN HUN VOORDEEL IN DE ONGEËVENAARDE KWALITEIT DER MUBKATOR-IWENGVOEDERS DAAROM IS DE MUSKATORFABRIEK OOK DE GROOTSTE VAN GEHEEL EUROPA. Verkrijgbaar bij iederen molenaar en fouragehandelaar. DROGISTERIJ M. SIEFKEINB naast Postkantoor, WILDERV ANK. is Uw adres voor Germisan ■ Kopersulfaat Alle Teerproducten, enz. Koopt bij de adverteerders io dit blad. De Samenwerkende Boerenbonden.