is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 1, 10-08-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.H. Landbouwers. Alvorens Kunstmeststoffen aan te koopen, vrage men prijsopgave en condities bij N.V. Kunslmeslhandel v/h Gebr. Holsdjep Tel. 431 – Wiidervank

Voorkooporders geldig Augustus 1933. ZAAI-TARWE, Origineele en le nabouw geplombeerd Trif otium. Origineele in 50 en 100 ko. zakken Fl. 16.50 per 100 ko. Hobusta, Origineele FL 13.50; le nabouw „ 12.75 „ 75 ko. Wllhelmia „ „ „ 13,50; le nabouw „ 12.75 „ 75 ko. Kruisingsangel „ „ 13.50; le nabouw „ 12.75 „ 75 ko. Julianatarwe „ „ 13.50; le nabouw „12.75 „ 75 ko. Imperia! Ha „ „ 13.50; le nabouw „ 12.75 „ 75 ko. Petküser Zaairogge .... le nabouw „ 8.50 „ 70 ko. 4-rljige Wintergerst .... le nabouw „ B. „ 65 ko. 6-rijlge Wintergerst landras le nabouw „ B. „ 65 ko. Bruto voor netto; franco elk Spoorwegstation. Betaling a contant na accoordbevinding. Spoedige opgave wordt beleefd verzocht. G. v.d. MEENT Zaadteelt – Zaadhandel – SCHEEMDA Tel. IN o. 22. Smaken verschillen ... doch over „ANANIA” (Wettig gedeponeerd) ZUIVERE LIMONADESIROOP gaat maar één roep! per Literflescli f 1.00 „ flesch f 0.80 „ i flesch f 5.00 Fa. Wed. A. J. LUDER NIEtIW-BUIINEN. H. Landbouwers!! Alvorens U een Ploeg aanschaft, hetzij 1 of 2-scharige, wendt U zich dan tot H. DREESMAN – Wildecvank. Verschillende soorten en merken voorradig. Voor goede werking wordt ingestaan Prijzen beneden alle concurrentie! De HERCULES Zichtmachine heeft door jarenlange ervaring bewezen aan de hoogste eischen te Voldoen. Steeds uit voorraad leverbaar, van de nieuwste verbeteringen voorzien, met voorwagen. Het paard of de paarden kunnen zoo van wipkar of ploeg voor de machine worden gespannen. Dus tijdsbewater beschadigd; even- zoo zichtmachihuurl Onderdeelen van alle voorkomende machines uit voorraad leverbaar. Verder ploegen, cultivatoren, eggen, wanmolens, maalmolens, aard.rooiers, roivlkoperen kookpotten, electr. roodkoperen waschmachines, jruwolietractoren, benzine-ruwoliemotoren, auto's w.o. CHEVROLET luxe- en vrachtwagens. Benzine, oliën en vetten, banden. Boerenfwagens op luchtbanden; nog eenige gebruikte autostellen voor boerenwagens met banden; elevatoren, grijpinrichtingen. F. J. KEMPER, Garst 20, WINSCHOTEN. Tel. 55. JOH. 3. VISKER, Noorderstr. SS SAPPEMEER. Heerenkleeding naar maat Prima maatwerk. Zuivere pasvorm Laagste prijzen. I GROOTE KEUZE Heeren Mode-artikelen BELEEFD AANBEVELEND. ( Deensch Fokmateriaal. AF TE GEVEN: een prachttoom 8-weeks pcemie-waardige Beertjes en Zeugjes. Resultaat selectiemesterij te Rijperkerk. | Ingezonden 4 stuks. Gestorven 1. Slachtresultaten der andere I drie alle klasse I. Omschrijving: „Goedsoortlge baconvarkens met goede hamontwtkkeling en veel vleesch”. 3. T. KRAM – VEENDAM

Vraagt Cfchoreipoeder van Firma O. 3. BAKKER, Veendam. Heerlijk ven smeek en onmisbeer Inde koffie. 4 Ledikantenhuis 1® VEENDAM. ■Vjj)pfv Ruime Reuze Behangselpapieren: Ml! vanaf S ct. per rol. B'J-li L* t LH»*l j N Verder alles wat tot het vak behoort. Ifi/TiJ Iri ■ «BMW behangers aanwezig. Beleefd aanbevelend. i I Te koopt~ Origineels Moliuui Tarwe. Voorkoopprijs f 16.50 per 100 kilo franco. Na 15 Aug. f 18.- per 100 kilo. De Importeur : VINKERS • ZADEN • SCHEEMDA N.V. v.h. R. BOITEN b.h. Hoofdstation te Stadskanaal. Het beste adres voor Hooi- en Korenvorken, Grasmaaimachines, Mestgrepen, Schoppen, Aardappelvorken, Bascules, enz. enz. LAGE PRIJZEN. PRIMA WAAR. WINSCHOTER STOOMWASSCHERIJ Boschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEQESLAGEN EN GEHEEL OPGEMAAKT ; GEMANGELD: » ets. per stuk. net* stuit Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor ts echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt, le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestunrd, 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Waarom daalt nu de kali-prijs, Hebt U bet ook gemerkt ? „De Vlska” levert het bewijs: „De Spaansche kalt werkt I” KROES, I N.V. MEUBILEER-INRICHTINO I % HET WOONHUIS f MARKTSTRAAT 9 – ASSEN TELEFOON 233 (*■" ■ /fs ' \ ■ P COMPLETE WONING INRICHTING TAPIJTEN ■ GORDIJNEN LEN KUNSTNIJVERHEIDS- I' ARTIKELEN I Dames! Al weer een nieuwe prijsverlaging! | Op onze Permanent van 400 cent.; geven wij ’s morgens een korting van 20 procent. | ’s Middags tot 6 uur bij een volledige permanent knippen I en wasschen inbegrepen. Een gratis Lotion van 50 ct. j en een bon voor wasschen en watergolven HET BESTE WERK VOOR DE LAAGSTE PRIJS!! ( Alleen vakkundig Nederlandsch personeel!! L. VELDKAMP, Langestr. 95, Tel. 408 WINSCHOTEN. Dames- en Heerenkapsalons. '

WIJKER PAARDENLOTERI] DERDE HOOFDPRIJS: PANTHER MOTORRIJWIEL * Als derde hoofdprijs heeft het Wijker Verlotingscomité in het bekende Motorpaleis van Piet van Wijngaarden te Rotterdam aangekocht een viertact PANTHER motor, bijgenaamd de sierlijke. Een kopklep motor, met dubbele uitlaat en volledig uitgerust: electrische Bosch-installatie, duo, K.M.-teller, spiegel, , De naam Piet van Wijngaarden, Nederlands wegkampioen bij de T. T. te Assen, waarborgt kwaliteit. Ook de PANTHER is een kwaliteitsmachine. Motor-enthousiasten, koopt thans spoedig een lot van de Wijker Verloting 1 De trekkingsdatum nadert met vaste schreden I In Midden» en Noord-Drenthe nog wederverkoopers van loten gevraagd. Flinke verdienste. PANTHER DE OPVALLEND MOOIE VERSCHI] NING ROELFSEMA’S FBIESCHEHJERENBAAI TABAK, U-* Jkm iGOED EN NIET DUUR iMIIIIIMr TwviliiiPsocentper/^pond H.H. LANDBOUWERS! mm ieiieiim's riiESEi PROEFLEVERING EEN MAAND! êt f IS.- en f 17.- per stuk af fabriek! N.V. KUNSTMEST- EN MACHINEHANDEL v.h. Fa. A. BEKKERING & Zonen |/nnnf ïjllf Dfjj een ERVAREN opticiën. IVUUpi UtY Dl II Het spaart U geld en ergernis!! Beleefd aanbevelend; Wed. F. KEMPKES & Zn., Torenstr 18 ‘0 (P.S. Brillen op recepten van H.H. Oogartsen. Kan op gewacht worden !) Repareeren van alle soorten Uurwerken. Vakkundige garantie. HORLOGES WEKKERS. GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 322

BANDAGES Elastieken Breukbanden met verstelbare gumnüpelote en verstelbare liesbanden en verstelbare wijdte. Als gij opgeeft of het is voor een linksche, rechtsche of dubbele breuk, zenden wij u een band die altijd past, dus geen passen meer noodig. Elastieken Buikgordels, Buikband-Corsetten, Elastieken Kousen vanaf f 2.25. Ook op advies van H.H. Doctoren. In bijzondere gevallen aan huis te ontbieden. . W. WUBBENA, LANGESTRAAT 109 – WINSCHOTEN Specialiteit in Schoenwerk en Steunzolen volgens gipsmodel Bekroond op de Haagsche Tentoonstelling 1922. HUWELIJKSUITZETTEN KOSTSCHOOL-UITZETTEN Fa. F. Li. DINKLifI Winschoten Torenstr. 20 Meubelfabriek Ter-Apelkanaal Tel. No. 9. Speciaal ADRES voor Goedkoope MEUBELEN Dressoirs, Eiken Linnenkasten, Theemeubels, Tafels enz. Levering uitsluitend aan den handel. AANBEVELEND, J. G. SCHOEMAKER.

Magda Rijwielen een goed Rijwiel vanaf f 35. T.TONKES&Zn. Nw RUINEN No. 64. [ruidemers- en Grutterswaren Sterke Dranken • Wijnen Alcoholvrije Likeuren, enz. :ijne Vleeschwaren en Comestibles H. LA AU W Oostwold (OIcl.) TELEFOON No. 6 Huishoudelijke Artikelen. Blik-, Tin, Touw- en Borstelwerk Porcelein en Aardewerk Speciaal adres voor buikgordels Breukbanden Elastieken Kousen COR v.d. NET Ass.-Apoth. 'orenstraat 16- Winschoten Drogerijen – Chemicaliën :—: Verbandstoffen :—: Vakkundige bediening.