is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 13, 25-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWIITSEIBEIB KUNSTMEST Ki STADSKANAAL, Tel. 19. – HOOQEVEEN, Tel. 11. – RUISCHERBRUG, Tel. 14. –

Koopt Uw BRILLEN op advies van Uw Oogarts bij de eenigste Slijperij te Winschoten, en dat is: „OPTICO” Depöt van de Zeissglazen. Alleenverkoop van de „0PT0” glazen. Torenstraat 33 – WINSCHOTEN. grossierderij „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A, MUTHERT – MUBBELKANAAL – TEL. 322 Ga toch naar de Veenkoloniale Goudsmederij – Uurwerkmakerij FRITS OCKELS beekman ockels Zn. MUSBELKANAAL Groote Bimbam-Klokken f 12.50 VOLLE GARANTIE

Alle soorten KUNSTMESTSTOFFEN uit voorraad leverbaar tegen concurreerende priizen aan Handel en Coöperatieve Aankoopvereenigingen. IN LOSSING MET SPAANSCHE KALIZOUTEN 20 en 40 % te Delfzijl het S.S. Hansburg. jÊgk Mevrouw! W Hierbij nemen wijde vrijheid y Uw aandacht te vestigen op DAMES- EN 'Br KINDERKLEDING naar maat. jjjïj /flt. V vindl bij ons de chlqueste Pm coupe en de meest solide af- V'. m werking vereenigd. Aparte raor ff MÊm Bij zorgvuldig opgegeven maten, I i is passen niet noodzakelijk. Vraagt onze uitgebreide collectie Stalen met modeplaten ter I\ Inzage bij Mej. J. v.d. MOLEN, Rouwgoederen binnen den kortst Beleefd aanbevelend, Firma S. Palm, ATTENTIE! Mogen wij u nog even herinneren aan ons adres. Wij leveren als altijd nog aan uiterste prijs. Alle soorten Landbouw Touw- en Leerwerk Roodleer Halsters vanaf f 1.00. Roodleer Zeelen vanaf f3.50. Werkschoenen koopt u bij ons goedkoop en goed. Rubber-knielaarzen vanaf f3.75 tot f5.50 Zoolleer, Rubber, Leer, enz. BELEEFD AANBEVELEND, O. 3. MBTZ BIJ *T HOOFDSTATION – STADSKANAAL,. Waarschuwing voor Belastingontduikers Tot 1 Maart 1934 kunt U nog vrijwillig verbetering doen van verzwegen INKOMEN of VERMOGEN. Nadien is het onherroepelijk te laat. Vraagt omgaand inlichtingen bij het administratiekantoor G. H. HIDSKES – ASSEN • Stationsstraat 29 Koopt Uwe Naaimachines zoowel Trap-, Inzink- en Handmachines bij ondersiaand adres. Alleen verkoop van de Phatf en KÖhler Naaimachines en andere merken. Ook. groote voorraad £z handscFi Hand- en Trapmadiines met langdurige garantie. Onderdeden, onverschillig van welke machine, steeds bij ons verkrijgbaar. Aan onze zaak zijn verbonden TWEE BEKWAME MONTEURS. H. SLAGER – WINSCHOTEN LANGESTRAAT 97 TELEF. 309. Landbouwkalk versch gebrand en droog gebluscht, de aange wezen kalk voor Bemesting. SCHELPKALKBRANDERIJ Fa. B. KOITER STAPSK ANAAL,. Mantels verven f 4,00 Japonnen „ – 3.00 Ververij VOORDENHOIIT, WILDEHVANK.

M. RIETSEMA & ZOON N. PEKELA. 3Q kleuren Crêpe de Chine Prima kwaliteit. 70 ct. per 81. ZIET ETALAGE. I firoole Uitverkoop I van I Tapijten K Gordijnen Beddegoederen en Meubelen. Nog zeer voordeelige ■ RESTANTEN ■ I liet Winschoter Tapijt- en Beddenmagazijn I IFIIIÏIA FUUT I I Langestraat 32 • WINSCHOTEN – Venne 13 ■ lA. A. WAARHEID & ZONEN I BETON- EN TEGELFABRIEK BOUWMATERIALEN-HANDEL OUDE.PEKELA . STEEDS IN VOORRAAD: Regenbakken, Putten, Drinkbakken, Cement- en Gresbuizen, Cementpannen, ler- en Grafkelders enz. tegen scherp concurreerende prijzen. Levering uit voorraad van alle soorten BAZALTfNE-TEGELS, I—— welke ruimschoots voldoen aan de eischen y ■ der normalisatie. ■ TELEGRAM I TELEGRAM! Nog gedurende de maand Januari verkoop ik alle nieuwe eerste klas RIJWIELEN waarbij BATO-RIJWIELEN, eigen merk enz., met 25 pCt. KORTING, om ruimte te maken voor het nieuwe seizoen, bij MC. SULUX, Dijwielfabriek „De Concurrent", Langestraat 117 – Telefoon 136 ■■M WINSCHOTEN (bijdebrug) mmh I Alleenverkoop I I voor Nieuwe-Pekela en Omstr. van de beroemde H | OPTINHJS | Lantaarns – Lampen Snelkokers – Kachels |B. ABBES. I 9 in Huishoudelijke Artikelen 9 9 NIEUWE-PEKELA. 9 De Wijnen voor den meest verwenden Wijnkenner zija KEMPINSKI WIJN HET BESTE – MATIGE PRIJZEN Alleenverkoop voor Stadskanaal en Omgeving KOOS DROST COMESTIBLES – WIJNHANDEL ===== STADSKANAAL ==

Eerst overleggen, Daarna besluiten. Wanneer U eerst overlegt, hoe en waar U Uw Meubelen zult koopen, Dan zult U besluiten om het in „’T VLAGTWEDDER MEUBELHUIS” te doen. juist omdat Meubelen koopen een zaak van vertrouwen is. Beleefd aanbevelend, D. KLEIN. H. I l SCHURING Houthandel Stoomzagerij en Schaverij NIEUWE PEKELA-Tel. No. 226. IMPORT van de beste Houtsoorten. Vlugge levering – Lage prijzen. Delfia Producten K.T, F. Diermeel Prima Gras-en Klaverzaden Zaaigranen enz. levert U tegen scherp concurreerende prijzen L.B. WALLINOA MIDWOLDA (O.) – TELEF. 14 Vertegenwoordiger der K. V. J. L. ROBERTUS – WINSCHOTEN. Koopt Uw Goud- en Zilverwerken, Uurwerken en Brillen bij Fa. 0. DE WAAL tegenover ’t Hotel CENTRAAL ZUIDLARBN. Contractteelt! 1934. Spinazie Radijs. B. BOS Rzn. WHdervank – Telef. 495 SPOED QEWENSCHT 1 Vertegenwoordiger voor de N.V. Abraham Sluis’ Zaadteelt, Zaadhandel Enkhuizen. GEBRUIKT U reeds onze Lofodinsche Medicinale Levertraan? Prijs per liter 75 ct. zonder flesch Of onze LEVERTRAAN EMULSIE. Drog. Laurens Hoevens, Hoek Boschstraat – WINSCHOTEN

* Huisvlijt-Artikelen. Ruime keuze in alle soorten Triplex, Figuurgereedschappen op en zonder kaart. – Beits in verschillende kleuren. – Koperwerken, Theebladgreepjes, Slootjes, Schroeven, Haakjes, enz. – Verschillende soorten Lijm, Timmergereedschappen, Trek- en Handzagen, Bijlen, enz. enz. Scherp concurreerende prijzen. B. ABBES, B 12-13 NIiSUWE PEKELA. Wenscht U iets moois en nieuws voor Uwe Meubileering? Vraagt dan uwen winkelier „Kniccs” Stoelen! Fabrikante: Stoelenfabriek Fa. KNIGöF en Co. ■ Stadskanaal I Steeds ruim gesorteerd in het S bekende Emaille met het Keteltje, ||l tegen nieuwe door de fabriek vastgesteldc minimum-verkooppriizen. I N.V. v.h. R. BOFTEN, | 9 b. h. Hoofdstation. STADSKANAAL. I Het soliedste en goedkoopste ADRES voor 17e! koopen en (alen peparecren van alle sooplen UURWERKEN, G9UD- en ZILVERWERKEN „OPTICO” van L. W. BEHRENS, Torenstraat 33 . WINSCHOTEN. U kunt nog profiteeren Door de groote vraag naar onze goedkoope Sigaren, konden wij alles niet leveren, doch wij zenden ze ten spoedigste. Ook leveren wij thans nog dezelfde Sigaar 100 voor f 2.75, bij 1000 franco. O.IBKILtf- Musselkanaal SCHOOLSTRAAT 4. VERZWEGEN BELASTINGGELDEN ? Aangifte van verzwegen gelden voorde Inkomsten-en Vermogensbelasting kan volgens Ministerieèle bekendmaking zonder een viervoudige verhooging en de kans op een strafvervolging nog fot 1 Maart 1934 plaats hebben. Wend U daarom onmiddellijk tot ons Bureau. Wij brengen het lot Uw volle tevredenheid met de fiscus in orde. Ook voor alle andere belastingzaken en boekhoudingen is Uw adres CENTRAAL BUREAU VOOR LANOBOUWBOEKHOUDEN van 1924 QEVESTIOO BOCHT UOSTERDIEP VEENDAM. Nergens beter. Nergens voordeeliger. Directie: v.°DljhP Veendara*