is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 13, 25-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Adres voor; Chemicaliën – Drogerijen – Specerijen Ziekenverplegingsartikelen Lofodinsche Levertraan BINNEN- en BUITENLANDSCHE ZZ= SPECIALITÉ’S ZZZ Drogisterij W. ROBERTUS, ASSISTENT-APOTHEKER. Langestraat 37 WINSCHOTEN

IDE JONGE’s MOSTERD ■ DE LEKKERSTE. ■ OUDE PEKELA ■ Uit de beste zaden gefabriceerd. Kunstmeststrooiers, speciaal voor Kalkstikstof i,onkruidbesirijding) Complete Maalderijen met of zonder electro- of ruwoliemotor, Stalvoederingswerktuigen, Giervaten en Pompen, Wanmolens, RUD SACK Zaaimachines, Ploegen, Eggen en alle andere akkerbouwwerktuigen. Inlichtingen en adviezen kosteloos. Vraagt onze zeer lage prijzen aan, zonder verplichting. NI Kandelmij. vi RfIEMEIINB EVERS S Co. Grachtstr, 7- Telef. 183 WINSCHOTEN Tooneelcostum es, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFIS Fop* en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 54. te GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus! Heeren Landbouwers Vraag bij uwen winkelier de merken Mad, Recamier en Staalkoning inde prijzen van 5 tot en met 10 ct. Verkrijgbaar voor Heeren Winkeliers bij H. HOSPERS Hzn. GROSSIER – INIIBUW-BUINEN. IÉ KOOS GODSCHALK HË|j Brinkstraat 19 ASSEN Telefoon 569 Philips en N.S.F.-Radio 81 Prima Service. WINSOHOTER STOOMWASSCHERIJ Boschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF : DROOG TOEQESLAQEN EN GEHEEL OPGEMAAKT ; GEMANGELD; 8 <=*«• Der stuk. 6 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 2 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt, le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd, 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd, 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordi overeengekomen. Zuinige Boeren zien bij het aanschaffen van Zaaizaden eerst naar kwaliteit en dan naar prijs, INLANDSCH ROOD KLAVERZAAD is van prima kwaliteit en is bij mij niet duur. ■■■—■— Vraagt Prijscourant van Gras-en Klaverzaden welke op verzoek grutis gezonden wordt, CORN. MORAAL • SCHEEMDA Zaadteelt « Zaadhandel.

H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM, bezoekt dan het Hotel „Java” Prima consumptie, Groote en kleine vergaderzalen disponibel. Beleefd aanbevelend, K. BEiVTUiVI, tevens Agent der N. Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek. Bezoekt te BEILEN Hotel PRAKKEN Steeds groote en kleine zalen disponibel voor alle mogelijke vergaderingen. RUIME stalling voor paarden, rijwielen en auto's. AANBEVELEND, F. Prakken Jacz. Hotel Dl GROOT NIEUWE PEKELA TEL. 215. Groote en kleine Zalen disponibel. Beleefd aanbevelend, H. PIJBES. H.H. landbouwers. Uw bezoek voor Café HOTEL CENTRAAL ZUIDLAREN. Prima consumptie. Minzaam aanbevelend. Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. POPKEN – Assen. J. B. KRUZINüA Horlogerie – NIEUWE-PEKELA Uurwerken, Goud en Zilver, Brillen, Reparatiën. AANBEVELEND. §van Europeesch® vermaardheid Alleen verkrijgbaar bij <1 eii horlogemaker, herkenbaar oor» nevenitoond Zen(Ro-teek«9 IWRa ïëüë/* Alleenverkoop voor Stadskanaal, Musselkanaal, Ter-Apel en aangr, monden. BEEKMAN OCKELS, Qedipl. Horlogemaker STADSKANAAL n/b Hoofdstation. Sigaren. Prima Sigaren, licht, wit brandend 6 cents kwaliteit, slechts S 3.00 per 100 stuks. Neemt U eens een proef met onze „Censor” t 1.00 per 50 stuks. Zendt briefkaart en U ontvangt franco huis. L. KLOK Sigarenhandel * Hoogersmilde.

I Balans-Opmiminrj I ■ van 27 Ja.iuari t.m. 10 Februari bij H ■ 2e Hoofdstraat2o nWT'iTelefoon 2721 B y Koopjes in alle Afdeelingen. yj WÊ Wollen Dameskousen ~ 39 ct. Fantasie Mutsen .... 29 ct. Twee pond prima veeren 48 ct. u;5x Flattol _ . |||| Gevoerde Dames Handschoenen 9 ct. 39 ct. Pyama Flanel 91/. ct. ij Heeren Overhemden met Baaiflanel (140 cM. breed) 44 Cf, II 2 boorden f 1.48, 1.2& Enz Ij ||S Staaldraadmatrassen, 10 jaar garantie f 5.95 H RH Kapok Bedstellen, prima .... – 12.48 H BB Matrasstel, drie-deelig, met sch. peluw – n.98 S H Molton Dekens .... 99. 73, 43, 34 ct. H Wollen Dekens . f 2^9 • u H Koopt dus bij ons en II zult tevreden zijn. |B|

■ w 1 Fa. Gebr. v.d. Hooning j Wolkammers iWEPPEI Tel. 2312. Het oudste en meest bekende adres in Dekens, Garens, Kousen en Tricotages.. Ife H LANDBOUWERS! Koopt teij ons. Van ouds bekende kwaliteiten – Concurreerende prijzen. Manufacturenmagazijn DIRK GEERIIGS, Qr. Kerkstraat 10—Prinsenstraat MEPPEL Koopt Uwe rMsiisiei, Karpetten en Kookkachels ineen solide en vertrouwde zaak, waar ge niet te veel betaalt. Niet anders dan bekwame vaklieden zijn aan onze zaak verbonden. Henry Slager, Beëedigd Makelaar en Taxateur Langestraat 97 – WINSCHOTEN – Telefoon 309 Koopt Uw Draad nagels Draad Pumdraad Vlechtwerk Bascules Kookpotten, enz. UITSLUITEND BIJ DE VAN OUDS BEKENDE UZERZAAK P. Koster, Wlldervatik. Deensche fokvarkens. H.H. Varkensfokkers gebruikt thans goede dieren voor Uwe fokkerij. Geregeld af te geven ; Biggen, Loopvarkens en geslachtsrijpe dieren. Nog eenige prima geslachtsrijpe Beeren : Vader 2e pr. Groningen, Moeder bpgenomen met 84.45 pnt. Alles genummerd en van de beste stammen. J. T. KRAM. – VEENDAM.

Meubelfabriek Ter-Apelkanaal Speciaal ADRES voor Goedkoope MEUBELEN Dressoirs, Eiken Linnenkasten, Theemeubels, Tafels enz. Levering uitsluitend aan den handel. AANBEVELEND, J. G. SCHOEMAKER. ONDERLINGE BOERENBRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ N.V. Koninklijk goedgekeurd. Directeur; J. WARNER. Commissarissen; I. Bs. WESTERDIIK te UITHUIZERMEEDEN, President, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Qeneraal, Oud-Voorzilter van den Groninger Landbouwbond en van den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. E. VAN DER OUDERMEULEN, Secretaris en Gedelegeerde, Particulier te APELDOORN. Deze Maatschappij heeft gedurende meer dan 30 Jaren bewezen dat ze voor Landbouwers en Veehouders het voordeellgste instituut is, om hunne vaste en roerende goederen tegen brand te verzekeren. Inlichtingen bij de Directie en bij de Agenten. Thans is de beste Koffie goedkoop. • Vraagt O. de Willes9 Oude bekende merken. No. I ,* 45 cent per halfponds pakje. Merk A | 40 cent per haifponds pakje. A. F. REINDERBI Bocht Oosterdiep 19 – Tel. 241 – VEENDAM Wijnen – Likeuren Sigaren • Sigaretten Sterke dranken Tabak Het van ouds bekend solied adres, Bi) ons altijd de laagste prijzen. Prima Rijwiel met garantie f 22.50. Electr. Rijwiellampen f 4.50. Rubberleer voor zolen (volle plaat) 90 cent. Schoenspijkers, Raspen, Messen, Hamers. Platen Triplex voor figuurzaagwerk of betimmering (volle plaat) 40 cent. Asphalt, per rol kl5 Meter, 1 gulden; zwaar 40 X 45 f 1.25. Schoppen in zeer verschillende soorten, prijzen vanaf 70 cent met steel. Groote Boombijlen fl.oo, fl.lo, f 1.25. Zagen vanaf 40 cent. Groenland’s Ploegen 16 gulden. Groote Buiseggen 12 en 14 gulden. Grijpeggen 12 gulden. Schoffelmachines, Schofifeltuigen. – Alle onze Landbouwwerktuigen worden geleverd op proef van goede werking —: —: ENGEL HAMSTER a 20-21 NIEUWE PEKELA