is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 17, 22-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I öoenii Zimer-Seizoei I Groot Is onze voorraad Voorjaar- en Zomermantels Zijden en Wollen Japonnen ;Üi Blouses en Costuumrokken l ZIET ONZE ETALAGES H I H. DE VRIES – N. Pekela I

VERLOVINGSRINGEN? itmy Dan naar de Veenkoloniale Goudsmederij – üurwerkmakerij FRITS OCKELS, BEEKMAN OCKELS Zn. JÖo MÜSSELKANAAL. GRAVEEREN GRATIS, kan op gewacht worden. WIJ liebben nog aan te bieden: I Origineel Maasklaverzaad I I v|d N. C. B. te velde en op partij gekeurd. I I Origineel Roosendaalsch I ■ van de vereeniging „De Klaverbloem”. I Monsters en prijzen op aanvraag. B Verder alle soorten Klaver-, Gras- en Bietenzaden. I I ZAAIGRANEN. I I G. C.CCPTCCMt GRONINGEN I Telefoon 1534. GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MÜSSELKANAAL – TEL. 322 J. EIKENBERG – tel. 320 – VEENDAM CEMENT-INDUSTRIE ENCE CEMENT GEWAPEND BETON – REGENBAKKEN – PUTTEN – GRAFKELDERS – lERKELDERS enz. MACHINALE SCHUURIN RICHTING VOOR TERRASSO-VLOEREN – GOOTSTEENEN, Koopt Uw BRILLEN op advies van Uw Oogarts bij de eenigste Slijperij te Winschoten, en dat is: „OPTICO” Depöt van de Zelssglazen. Alleenverkoop van de „OPTO” glazen. Torenstraat 33 – WINSCHOTEN. I Mode-Artikelen I ij Steeds liet nieuwste B H Pracht-sortiment B I Kragen, Knoopen en Sjaals 8 L MAXDOHLEi m -! VEENDAM s- Bf

w—" Fa. Gebr. v.d. Hooning Wolkammers JWEPPEL Tel. 2312. Het oudste en meest bekende adres in Dekens, Garens, Kousen en Tricotages. M ■ Firma üi. Ui zonen lOUDE PEKELA ——— OPGERICHT 1850 BERICHT DE ONTVANGST EENER PRACHTSORTEERING STOFFEN voor HEEREN, DAMES en KINDEREN PRIMA KWALITEITEN ■ LAGE PRIJZEN —— AANBEVELEND. IBÜIBBIvIODEL 1933~8M8 RIJWIELEN Wij hebben nog 60 Rijwielen model 1933 van eerste klas fabrikaat en nog zonder omzetbelasting. Deze rijwielen gaan we verkoopen zoolang de voorraad strekt voor een spotprijs van f 24.50. Wij zenden U een Rijwiel franco onder rembours, vrij zicht. Ons Reclame-Rijwiel van f 27.50 is iets buitengewoons. Komt zien. Zander verplichting. Doet Uw voordeel en koopt inde Volksrijwielzaak van H. SCHAAP • Sappemeer. Wil houden in voorraad aan prachtsurteering Juncker Rijwielen. 1 Verlaagde prijzen vanaf f35.90 en in verschillende uitvoeringen. U knnt nu iets goeds koopeo voor weinig geld: Juncker Carriers met en zonder motor, voor alle HHBaaaaw doeleinden Ingericht nm Wij repareeren vakkundig en billijk. D. A. KUILMAN Mzn. Albionstraat 374 – Oude Pekela. Vertegenwoordiger van: Gazelle, Fongers en Burgers rijwielen! H Telefunken en Philips Radio’s E H Plymouth automobielen en B.S. A.motoren i Luxe Auto verhuur! Agentschap Afd. Westerlee „Landbouw en Maatschappij”, Nieuwe leden en abonné’s kunnen zich opgevén bij onderstaand adres. | EGB. MULDER We&terlee – Tel 2 |

Houdt U dit s.v.p. voor den spiegel! Hebt U het gezien? Probeert het eens bij dit adres en als U na aankoop weer inden spiegel kijkt, dan is U zeker voldaan over Uw uiterlijk. I Fa. J. DA VERSCHOT H Groote Kerkstraat 6, IHEPPEL GROOTE KEUZE Hologes, Klokken, Wekkers, i Barometers, Gouden en Zilveren Voorwerpen. H.H. Landbouwers! Ruim voorradig * alle soorten soliede i leder en Touwwerk : inde betere kwaliteiten* mm Geen venters-artißelen mm bij H. Veendam Zadelmakerij Langestr. 103 – Winschoten. GEEN G A S-T O C H GAS! Koken en Verwarmen met RELIANCE B. D. Brandt als een (la«comfoor I PETROLEUM IN GASVORM. ■ VOLKOMEN VEILIG. GEEN VOORVERWARMING. ■ GEEN POMPEN – ASBESTPIT I TEMPERATUUR REGELBAAR Vraagt inlichtingen bij Uw smid of installateur. * V | KOOPS flB NWHUIZENQO TEL.SSO ASSEN K-K> Veehouders en landbouwers Koopt Uwe Ijzeren Kruiwagens met breed * wiel, inh. 100 L. ad f 11.50 en f 12.50; Solide Landhekken vanaf f 5.-, met ijzeren palen in beton f 4.- meer; bij H. KOSTER Jr, – Stadskanaal. | Bestellingen van 3 stuks franco één veer. * H.H. Landbouwers! Zoekt U een nieuw Rijwiel? We hebben alle soorten le klas tegen scherp concurreerende prijzen Beleefd aanbevelend, E. KAMPS ■ ROLDE GEDIPLOMEERD INSTALLATEUR