is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 19, 19-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NW. BtINEN, StoHon-svv^ Zomerkleeding ? Uw adres voor IjSefer Maatwerk Heerencostuums vanaf f 40.- Prima coupe. Fijnste afwerking. VRAAGT STALEN, J. SWEERS Jr.

I In dezen tijd is het Uw I I eerste plicht, I om te zien wat voor U tiet voordeellgst Is. B. Daarom noodigen wij U beleefd uit, wanneer U I Meubelen – Gordijnen i I Karpetten – Vloerbedekking 1 enz. enz. Hl wenscht te koopen, beziet eens 9 ~'t Vlagtwedder Meubelhuis”, Ij en U komt tot de conclusie, dat dit de zaak is, 9 waarin U het voordeeligst Uw inkoopen kunt doen. Ons systeem is steeds het modernste te leveren. Groote keuze, – Lage prijzen. ■ Prima werk. – Nette afwerking. Alles op ’t gebied van COMPLETE MEUBILEERING vindt U bij ons. H Beleefd aanbevelend, I D. KLEIN Tel. 45 | VLAGT WEDDE. H.H. Landbouwers. Uw adres voor Verfwaren, Blackvarnish, Teer, Kwasten, enz.,, voor onderhoud van uwe gebouwen en werktuigen, is J. WIESKE Kzn. DROGISTERIJ EN VERFWAREN, j Telef. ais. – N. PEKELA. I Jongelui die gaan trouwen \ koopen hun ! Huishoudelijke Artikelen | bij B. ABBES, 812-13, Nieuwe-Pekela j SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN I BELEEFD AANBEVELEND. | Zomerprijzen COMPOST!! j (IS iVlel—3l Augustus ’34) 60 cent per ton (pl.ni. 1.2 M3.) af werk. (Groolere partijen dan 200 ton I reductie). Vraagt prijsopgaaf franco vóór of op den wal of franco bij I het land per vrachtauto, mits harde of goede zandweg. PROFITEERT van GOEDKOOPE ZOMERPRIJZEN en VRACHTEN. I SLAAT NU OP voor NAJAARSBEMESTINQ van in te zaaien | rogge, tarwe en stoppelland. Vraagt gratis brochure: „Resultaten bemesting V.A.M.-compost”. I N.V. „V.A./VI.” WIJSTER – Tel. ö. I Is Het 99 ; | SHMOTB^|^Ur^s II M. RIETSEMA & Zoon E NIEUWE PEKELA

de concurrentie! Wielrijders opgepast: Ziet voor welke bespottelijk lage prijzen wij verkoopen. Nieuwe Rijwielen, Eigen fabrikaat f 16.90, f 18.90, f 32.50, f 25 enz. Alle compleet uitgevoerd met Drager, Kettingkast, Seinlicht, enz. (Alle met garantie). Electrische Lantaarns, met garantie; f 2.49, f 3.75, f 4.20. Verder hebben wij een reuzen voorraad ONDERDEELEN en BANDEN, voor prijzen zoo laag, als ge ze nog nooit gehoord hebt. ZIET TOEi Stuurtasschen, goede kwaliteit, 25 ct„ 35 ct. enz. Dubbele Dragertasschen, zware kwal., 95 ct, De allerbeste 4-deel. Jasbeschermers, 79 ct. Kettingkasten, met leer geboord, 55 ct. Solution, 6 tuben voor 10 ct. Binnenbanden, m. t jaar garantie, 23 ct. Buitenbanden in alle prijzen, beneden iederen concurrent. Kinderstoeltje 70 ct. * BON Bij inlevering van deze Bon ontvangt U de allerbeste 4-deelige Jasbeschermer voor 59 ct. DOET UW VOORDEEL en koopt bij ONS. WIJ ZIJN ALTIJD GOEDKOOPER. Dit alléén inde GOEDKOOPE RIIWIELZAAK van E. KOOI dr. Slochterstr. 30 – Sappenneer IVoor degelijke MEUBELEN Woninginrichting R. v« ZWEDEN Garstestraat 3 (bij de Raad van Arbeid) WINSCHOTEN, VAKKUNDIGE BEDIENING! HET BETERE WERK! LAGE PRIJZEN! Tapijten, Gordijnen en Matrassen etc. Ook Uw adres!! Joh. a. Visker INoorderstraat SS – Sappemeer. Weder ontvangen de nieuwste stoffen tegen de laagste prijzen. Colbert-Costuom vanaf f 31.- Prima gemaakt. Zuivere pasvorm. I Een gezellig Interieur ? I Wij ontvingen een pracht sorteering in || Handgeweven Stoffen | vanaf 38 cent per el. Pluchette vanaf 59 cent per el. Velours Ir» alle kleuren, vanaf f 1.20. In Glasgordijnen zeer veel nieuws. 9 Gewerkte Marquisettes vanaf 8 cent. I J Effen larquiseite in wit en crème, vanaf 22 ct, p, el, In Kant franje een enorme keuze, prijzen vanaf 23 ct. per el. Alvorens Uuw Gordijnen koopt, komt eerst ||| bij ons eens informeeren. I Gebr. Zwartsenberg n,v. I 1 ' STADSKANAAL. 9 j Voor Waterleiding en Sanitair gaat U naai* een erkend waferfitter. j E. HUT, Kerkstraat 44 – Tel, 494 ( -VEENDAM-

Wegens verplaatsen van onze zaak naar LANGESTRAAT 98, zijn wij 1 30 April en I Me GESLOTEN. DROGISTERIJ LOURENS HOEVENS WINSCHOTEN. Hrtadrei vooralle soorten 9* ‘mm® mm hij Beekman lekeis Qedipl. Horlogemaker STADSKANAAL n/b Hoofdstation. IW9 Naaimachinehandel tl. MULDER ZuidblOik. OOK VOOR U HET VOORDEELIGST ADRES Gritzner – Khöler – Phaff Gazelle en Brennabor Machines V.S. Handmachines met kast Nieuwste systeem f 35.00. Gritzner Luxe Inzakmach. Eikenhout f 90. Reparaties billijk. Beleefd aanbevelend. G. SCHUDDE OUDE-PEKELA is het aangewezen adres voor de kantoorboekhandel. Steeds ruim gesorteerd in Boeken en Papieren in alle gewenschte linieeringen. Aanbevelend. Last van Aambeien Gebruikt dan de Aambeienzalf van Assistent-Apotheker ESTiÉ-VÊNEMA Drogisterij ESTIE-VENEMA Annex Fotohandel ben. Oosterdiep – Wildervank Het beste adres voor Fornuizen, Waschketels, enz. is nog altijd N.V. BOUWMATERIALEN EN IJZERWAREN v.h. R. BOITEN bh Hoofdstation – Stadskanaal TELEPH. 77. Uitsluitend B.K. Emaille tegen door de fabriek vastgeslelde minimum-verkoopprijzen.

8 *3 O O moderne 1 I Heeren Costuums I 9 wachten op hun koopers. 3 ■ Heeren Costuums in prijzen van ■ f 7.50, 9.50, 10.50, 12.50 tlm f40.00 I I Jh. Costuums, groote keuze, lage prijzen 1 I Heeren Regenjassen van f 9.00 tot f 30.00 I 9 Flanel Heeren Pantalons, reeds vanaf f 1.99. Flanel Heeren Sport Colberts . . . f7.00. Groote voorraad Polohemden en Blouses. 9 ZIET ONZE ETALAGES. Vraagt zichtzending. IFm I. VIII KI VEEN n I t/o Hoofdstation STADSKANAAL ffi m H Schoorsteenklokken |j Kj Speciaal inde betere en moderne soorten CQ pL met Gong of Bimbamslag. cn Stijlregulateurs en Keukenklokken in verschillende modellen. Koekoekklokken in elke grootte. Alles 5 of 10 jaren vakkundige garantie. pq Qoede WEKKERS vanaf f 1.60. ™ Barometers en Thermometers enz. er Aanbevelend, Sg É JOH. BOEREMA – ZUIDBROEK. | ffi © „BATO" RIJWIELEN worden rechtstreeks particulier geleverd voor fabrieksprijzen met 25 % korting. Prijscouranten worden op aanvrage toegezonden. Alle Rijwielen worden franco geleverd, AANVRAGEN TE RICHTEN AAN FELIX-SAPPEMEER Hoofdvert. der NATIONALE RIJWIELENFABRIEK „BATO”, TIEL. I De nieuwste snufjes I vindt men in I HEIJEN’s I 1 Schoenenmagazijnen i STADSKANAAL bij NUV.MOND . . bij MENISTENLAAN. B Tooneelcostumes, Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOF IS Fop- en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” le WINSCHOTEN; Langestr. 54. te GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus! Gebruikt de I ECZEEMZALF I van assistent-apotheker Estié Ven erna I HET MIDDEL I iü tegen jeukende huiduitslag of eczeem. ||| I DROGISTERIJ I I ESTIE VENEMA I ANNEX FOTOHANDfcL 9 BEN. OOSTERDIEP WILDERVANK. 9