is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 2, 1933-1934, no 26, 26-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'JT Wf9 'WTI ■ W JÉ I Liter af 1.80 ALLEENVtRKOOP „D.0.Y.1 «-i Vliegen. msecien u i §,ium

– j Ér f. . ' , l"■ Zeg vrouwtje ik proef het warempel, Die heerlijke thee is van TEMPEL Ja manlief zoo is t, Er komt ook beslist Geen and’re meer over m'n cfrempe' DE BESTE THEESOORTEN PMiZEN VAN 24.38a .perons! TEUFEL.STADSKANAAL. Heeren Landbouwers. Vraagt Uwen Winkelier onze prima laidbouwtouw m liifwiéii. Alles voorzien van ons wettig gedeponeerd merk, daardoor garantie. Tevens onze alom bekende Teerproducten, hoog gehalte, laagste prijzen. Fa. J. G. DE HAAN ft Zn. Tomfabriek – MUSSELkANAAL – Telef. 52J. Winschoten, Telef. 359. Heerenveen, Telef. 273. H.H. LANDBOUWERS! Speciaal adres voor prima Uiervaseline, Veegeneesmiddelen enz. is Drogisterij W. Robertus Langestraat 37 – WINSCHOTEN. I Van nu af aan I voor Dames* en Kinder- I kleediné naar Moot H I H. H. KUIPER I H. WESTERSTR. 484 O. PEKELA, H. KIP vh. Knigge & Eerkens Frieschestr. 21 Coevorden. Levedng van prima Belgische Keukenstoelen, Kasten, Tafels, Cocos-artikelen, Gordijnen, Ledikanten en Matrassen, Balatum en Vloerzeil. Beleefd aanbevelend. I KLAAS EISEINGA s I BEHANG- EN TAPIJTZAAK I WINSCHOTEN ■| levert U zeer voordeelig an H WM en in prima kwaliteiten Bi BEHANGSELPAPIEREN GORDIJNEN, VITRAGES H TAPIJTEN, LOOPERS MATRASSEN LINOLEUMS, BALATUMS CHINAMATTING, ENZ. Vraagt U eens, geheel vrijblijvend, onze prijzen!! Accountantskantoor W. NANNINGA Oudewerfslaan 44 – WINSCHOTEN – Telefoon 131; Inrichting en bijhouding administraties Adviezen en behandeling van belastingzaken.

Tooneelcostumes, I Tooneelstukken, Monologen, Samenspraken, BRUILOFTS Fop- en Scherts-artikelen. Het Grootst magazijn in Nederland: „FESTA” te WINSCHOTEN: Langestr. 54. te GRONINGEN: Folkingestr. 50. Vraagt gratis catalogus! Vanaf ZONDAGMIDDAG wederom aan de stallen : EEN NIEUW TRANSPORT EERSTE KLAS RUSSISCHE PAARDEN, LITHAUERS EN „OUD-RUSSEN” van 3—6 jaar oud, in alle maten en kleuren, onder volle garantie en voor zeer billijke prijzen, bij H. Wubs, Imp. van Russische- en Lith. Pony’s Nieuw-Bulnen – Telefoon 425 n> „ «s bil Q_ u-jj .5 . i_ü £ JT-0 3 ca 3 ° O ®LU « lg“ s '1 ‘ 212 j?g c|f> «.t 3 ai ei C I lil O-ï-g s: u~> ZWARTSENBERG Kunstmest n.v. Stadskanaal Tel. 19 Hoogeveen Tel. 11 Ruischerbrug Tel. 14 Alle soorten Kunstmeststoffen uitvöorraad leyerbaar tegen concurreerende prijzen aan Handel en Coöperatieve Aankoopvereenigingen. Spaansclii Ualizoalu. Wilt gij dat Uw kinderen erven, Laat niet rotten, maar ga verven. Ca Uwe Gereedschappen en Gebouwen ||j ——; een streekje geven. ; Natuurlijk met verf van de I Fa. J. H. OCKELS I VERF. EN LAKFABRIEK STADSKANAAL – TEL, 48 WINSCHOTER BTOOMWABSCHERIJ BoschsJngel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF: DROOG TOEGESLAOEN EN GEHEEL OPGEMAAKT j GEMANGELD: 8 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes o cis, per siuftv, 2 ctg> per stuki Zakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor Is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. le. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd, 2e. Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. 3e. De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten. „Het Woonhuis” Dir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN.

naam „DIJKSTRA", die sedert 1859 in geheel Nederland hetzelfde beteekent als „Kwaliteit" voor koffie en thee, komt tnu op nieuw terrein. Zéér kundige vaklieden op het gebied van tabak hebbere ERHADEE Friesche Heerenbaai saamgesteld, de nieuwe rooktabak die door heerlijken geur en bijzonder fijnen' smaak de harten van alle pijprooker» verovert. ERHADEE Friesche Heerenbaai) doet U alle andere tabak vergeten II ERHADEE FRIESCHE HEERENBAAI R. H. DIJKSTRA – KOFFIE. THEE, TABAK GROSSIERDERIJ „HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUSSELKANAAL – TEL. 322

KOOS GODSCHALK – ASSEN VOOR UW RADIO. —■ Btfet is een dringende eisch dat gij een corset draagt, dat Uwen organen de volle vrijheid laat en U toch goed kleedt. ■— Vraagt een „Superbe Corsetband” – en gij zult tevreden zijn De Superbe-Corsetband steunt de 'Uw qesmuUmd, buikspieren. – Geeft een heerlijken q draaqi , . IPmiiSSiElBiSiC steun inden rug. Verschuift niet, I ScoSISRI Let op ELASTIEKEN HOEKSTUKKEN | WACHT U VOOR NAMAAK Prijzen vanaf f 3.90 tot f 11.50 MODELBOEKJES OP AANVRAGE GRATIS H. DATEMA Manufacturen – VRIES • Tel. 22 . Garage HERMAN HEIKENS WINSCHOTEN • Automobielen en Motoren Reparatie- en Verhuur-inrichting ( Tel. 356. – Na zes uur Tel. 114. C. G. VAN WATTUM Burg. van Weringstr. 4a – OUDE-PEKELA I Burgerbouw r Waterbouw i, Betonbouw l IJze rconstructles

W. J. MEIHUIS Hout- en Bouwmaterialen COEVORDEN – SCHOONEBEEK Tel. 154 Tel. 5 KANTOOR COEVORDEN Postgiro 2599 Koopt Uw Spurrie-, Knol- en Boterzaad, Wikken en Serradella bij een vertrouwd adres. Uitsluitend le kwaliteit. Beleefd aanbevelend, THIJS HOF SLUIS 5- BALKBRUG. DE IJZERWINKEL voor Hoogeveen en Omgeving K. GINTER HOOGEVEEN Hoofdstraat. H.H. Landbouwers £ Uw aangewezen adres voor Regenbakken, Veedrinkwaterbakken, Grafkelders, enz., Is GEBR. v.d. LAAN, Termunterzijl Cementindustrie. Cementhandel enz.