is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 3, 23-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Handel in melk- en kalfve® zeer kaïlro, vette koeien redelijk, niet minder. Stieren iets vlugger. Graskalveren kalm. Vette kalveren prijshoudend. Nuchtere kalveren iets beter. Varkens prijshoudend. Wolvee weinig handel. Goede zuiglammeren tamelijk. Gisteren werden aan de N.V.C. 270 varkens en 46 biggen geleverd. Noteerlng IV.IV.C. Leeuwarden. 17 Augustus. Kipeieren 20000 K.G., 3—4 ct. p. st. f 0.55—f 0.65 p. K.G. Eendeieren 400 KG., 3 3$ ct.p. st 45—50 ct. p. K.G. Boternoteering Leeuwarden. Commissie f 0.43 Heffing f I.—. Publieke verkoop f 1.12—f 1.38. 35w011e, 17 Augustus 1934. 150000 Eieren f3.00—f3.75 Boter aangevoerd 10 % vaten, 2 Vis vaten en 188 * K.G. Totale aan voer 314. Handelswaarde f450.—. Prijs per '/, vat f 29.50-fOO.OO, afwijkend f29.00, >/l6 vat f 15.00 f 15.50. per K.G. f 1.55-t1.60. Ter veemarkt waren heden aangevoerd 869 runderen, 313 graskalveren, 239 nuchtere kalveren, 83 schapen, lammeren, 46 vette varkens, 201 schrammen, 315 biggen, 1 geit. Handel: Neurende versch gekalfde koeien, vaarzen stug, prijzen echter niet lager, vetvee en pinken prijshoudend, stieren iets minder, schapen redelijk. Men besteedde voor: Neur. en verschgek. f 105—210 Dito schotten f 105—180 Guste koeien f 80—150 Vaarzen t 70—135 Oct.kalvende f 100—160 Pmkstieren f 50-110 Pinken f 45—100 bokkalveren f 14—40 Nuchtere kalveren f 3—9 Vette koeien en ossen per K.G. f 0.44—0.55 Dito stieren „ „ „ 0.44—0.48 Dito kalveren „ „ „ 0.55—0.80 Dito schapen „ 10—18 Dito lammeren „ o—oo biggen 6-weeksche f 6.00 f 8.00 „ 10-weeksche „ 8.50 f 11.50 drachtige varkens „ 40.00 65.00 magere varkens „ 25.00 40.00 vette varkens p. Kg. „ 0.28 —0.30 Rotterdamsche markt. Rotterdam, 21 Aug. 1934. Aangevoerd ; 187 paarden, 38 veulens, 2 ezels, 951 magere run- I deren, 700 vette runderen, 369 vette kalveren, 206 nuchtere kalveren, 420 graskalveren, 171 schapen of lammeren, O biggen, 2 varkens, 16 bokken en geiten. Prijzen p. kilo: vette koeien 60—62 c-, 55—57 c. en 46—48 c.; ossen 54—56 c., 46—50 c. en 42—44 c., stieren 48—52 c., 44—66 c. en 42 ~ c.; kalveren 72-82 c., 62-68 c.. fb-52 c.; schapen 37—34—31 c., Jammeren 39—35—31 ct, ; grasfa v. 36—32—28 c. ; slacht nucht. Kalveren 25—20 c.; veulens 45, 42, 40 ct.; slachfpaarden 40—35 o0 ct. Prijzen per stuk van mager vee ; Melkkoeien f 225, f 185 en f 130 Kaifkoeien f 230, f 190 en f 125 Stieren f 240, f 180 en f 130 Pinken f ICO, f 80 en f 60 Graskalveren f 40, f2sen f 15 Vaarzen f 130, f 100 en f 70 Paarden f 230, f 150 en f 100 jachtpaarden f 160, f 120 en f7O Hitten { 100, f 80 en f 70 Veulens f 100, f 80 en f 50 L°k"ucht- kalv. f22, fl6 ent 10 – f7.00, f5 en f4 f 18, f 15 en f 10 Lammeren f 13, f n en f7 De aanvoer van vette koeien en ossen was iets ruimer, de handel willig, terwijl de prijzen hooger waren. Een prima koe ging nog tot 3 ct. en een beste os tot 4 ct. boven noteering. Aanvoer stieren ruimer, kalme handel, iets hoogere prijzen. Aanvoer vette kalveren als vori e week, matige handel en hoogere prijzen. Een prima kalf ging nog tot 6 cent boven noteering. Graskalveren aanvoer als vorige week, met tragen handel en iets hoogere prijzen. Aanvoer nuchtere fok- en slachtkaiveren onveranderd vlugge handel en iets hooger in’ Ptijs. Aanvoer paarden als vorige week, flauwe handel en onveranderde prijzen. Aanvoer schapen ?n iammeren iets minder, matige "a"dei en hoogere prijzen. Kalf- en ban!! 1 en ruimer aanvoer, willige vop en stijvere prijzen. Aanyoer vaarzen en pinken iets minder, week "andel en Pr'izen als vorige

Groningen, 21 Aug. 1934. le soort 2e soort Kalf- en Melkk. 200-210 170-180 3e soort 120-104 Kalfvaarzen 160-170 130-150 Vroegmelkte koeien 160-180130-150 Vare koeien 150-160 100-120 Stieren 0.42-0.44 0.34-0.36 p. K.G. slachtgew. Slachtvee 0.51-0.53 0.42-0.46 3e soort 0.30-0.32 per K.G. slachtgew. Vette Kalveren 0.50-0.54 0.40-0.44 Weideschapen f 8-f 13. Melkschapen f 12-f 16 Vette lammeren f 7-f 9.00 Weidelammeren f4.00-f6.00 Vette schapen f 18-22 f ; f 12-f 16. Biggen f 6.00-9.00 (f I.oo—f 1.30 per week) Vette varkens 0.27-0.28 0.25-0.26 Zouters 27—28 cent. Kalf- en melkvee aanvoer grooter, handel zeer langzaam, prijzen onveranderd. Slachtvee en stieren aanvoer grooter, handel iets minder vlug, prijshoudend. Vette kalveren prijshouden. Nuchtere kalveren f 3 f 5.50 Zware kalveren iets meer. Wolvee handel in alle soorten langzaam verloop, prijzen onveranderd. Vette varkens vrijwel prijs houdend. Zouters prijshoudend. Biggen handel slecht. Eierennoteering Groningen. Eieren lager. Groothandel f 2.25—f 2.60. Kleinhandel f0.70. Elerveiling Qruno. Aanvoer 23.000 st. Kippeneieren f 2.06—f 2.93 per 100 Kuikeneieren f 1.49—f 1.75 per 100 Eendeneieren f 2.75. Aangevoerd 12000 K.G. Kipeieren Kleinhandel f 2.75—f 3.75. 700 K.G. Eendeieren f 3.00 per 100 stuks. Eieren onveranderd, Groningen, 21 Aug. 1934. p. 100 K.G. N. Roode Tarwe f o.oo 0.00 N. Witte Tarwe – o.oo 0.00 Rogge – 7.50 8.15 Wintergerst – 5.00 5.35 Zomergerst – 5.00 5.50 Zwanenhalsgerst – o.oo 0.00 Witte Haver- 5.00 6.50 Gele Haver- o.oo 0.00 Zw. Haver- 5.00 5.50 Blauwpeulerwten – 10.50—12.00 Groene Erwten • B.oo 9.25 Paardeboonen – o.oo 0.00 Koolzaad – 8.00—12.25 Karwijzaad – 12.00—18.00 N. Geel Mosterdzaad – 12.00—17.50 N. Kanariezaad – o.oo 0.00 Lijnzaad blauwbloei – o.oo 0.00 „ witbloei – o.oo 0.00 Blauw Maanzaad – 00,00—00.00 Buitenl. Rogge en Gerst werden als volgt verkocht; per 100K.G. Rogge f 0.00—0.00 Voergerst – 6.05—6.45 Platte Mais – 6.00—6.35 Ronde Mais – 5.90—5.25 De korting en bijbetaling bedraagt per 100 K.G. voor: naluurgew. per K.G. Tarwe (75 K.G.) 10 ct. Rogge (70 „ ) 10 „ Boekweit (66 „ ) 10 „ Kanariezaad (70 „ ) 10 „ InlandscheGersf (60 „ ) 10 „ AlleHaVersoorten(46 „ ) 10 „ Boter. De Leeuwarder Commissienoteering bleef wederom op 43 ct. per K.G. Niettegenstaande de markt van de Koloniale boter en vooral van de Deensche boter vast was, is toch de verkoop van Nederlandsche boter zeer onvoldoende geweest, als gevolg van de lage prijzen van de Baitische boter. Door het ontbreken van de noodige zekerheid op het gebied van het betalingsverkeer, werd de handel op Duitschland tot een minimum beperkt. De binnenlandsche markt was zeer kalm. Kaas, De markt van dit artikel vertoonde weinig verandering, • HEINTJES Van 1-3 regels f 0.25. Elke regel meer 8 cent. TE KOOP OF TE HUUR; een Veenkolon. Boerderij, gr. 15 of 18 H.A., waarvan 15 H.A. bouwen groenland en 3 H.A, boomgaard. Aanv. bouwl. tla oogsting der vruchten, huis 1 Mei 1935, gelegen te Nieuw-Amsterdam, bij johs. Gankema, aardappelh., Nieuw-Amsterdam. Tel. No. 19. TE KOOP: een Kunstmeststrooier merk „Westfaua , strooibreedte 2 M. (spotprijs wegens plaatsgebrek). H. N. G. Lubbi, Erica. TE KOOP wegens plaatsgebrek: een goed onderhouden antiek Fransch Kabinet, enkele eikenboomen en een lindeboom, bij M. F. Loos, Weijerswold bij Coevorden. TE KOOP: 100 H.L. Enter Petk. Zaairogge, goedgekeurd door D. L. G., bij j. R. Tissingh te Ansen. Nieuwe int. Rogge te koop gevraagd, ook te ruilen tegen paardeboonen, granen, zaaigranen, krachtvoeders, kunstmeststoffen etc. Tevens flinke agenten gevraagd voor ’t koopen van rogge (en haver). Wolf & ten Bosch N.V., Assen, Telef. 260. Roggestroo te koop & { 2.50 per 1000 pond, bij |. R. Tissingh, Ansen.

TE KOOP: een beste 2-Jarïge Belg, ruin, extra raak en gewillig, bij J. Oostingh Hzn., landbouwer te Borger. TE KOOP wegens overcompleet: i I°. Zesjarige Bruine Starab. en M.C. i Merrie Mieke, gedekt door i Diedrich. 2°. 2-jarige Bruine voibl. Merrie , Roosje. V. Brinio, M. Mieke. 3°, Schimmelveulen Tilly. V. Diedrich, M. Lana. 4°. Hengstveulen Tommy. V. Diedrich, M. Mieke. Geen luxe prijzen, bij G. Luis Rzn., le Exloërmond. TE KOOP: een voibl. V.D.L, gesl.rijpe Dekbeer; vader August [ No. 892 en 20 biggen, zeugjes en beertjes van met le prijzen bekr. ouders. Alles V. D. L. Lubbi, Erica. • TE KOOP: 2 geslachtsrijpe „Ster”- i beeren en 6 jonge „Ster” beertjes I allen V.D.L. bij H. Broekhuizen Rzn., Koekange (Dr.). i ; TE KOOP GEVRAAGD: Jonge, ’ reactievrije, zwartbonte Dekstier. Bij voorkeur voorloopig opgenomen. Aanbiedingen met nadere gegevens en prijs aan J. Arends, Rhee bij Assen. TE KOOP GEVRAAGD; 4 voibl. Vaarskalveren, leeftijd pl.m. 3 mnd. Aanbiedingen met omschrijving van leeftijd, afstamming , (productie) en uitersten prijs. ! H. N. O. Lubbi, Erica' —i——n—wTOt-w.-- ~ ■ DIVERSEN. TE KOOP: steeds buitengewoon groote voorraad prima VLAMPIJPEN voor afrastering, stalpalen, afwatering en verdere doeleinden, tegen de laagste prijzen. Tevens Gaspijpen van 10 tot 15 cent per meter. Alle draadgaten worden er gratis in gemaakt. Bij Gebr. De Jong, Molenstraat 42. Tel. 313, Assen. TE KOOP: Steeds groote voorraad nieuwe gegalvaniseerde GOLFPLATEN: 1.53 M. f 0.65, 1.83 M. f 0.80, 2.13 M. f 0.95, 2.44 M. f 1.10, 2.74 M. f 1.20, 3.05 M. f 1.40. Breedte 82 cm., dekbreedte 76 cM. Gegalv. spijkers met looden ringen a. d. kop 1/2 ct. per stuk. Bij Gebr. de Jong, Molenstraat 42, Tel. 313, Assen. Als ge verzekerd wilt zijn dat Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt, wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine, zijn altijd bl) ons verkrijgbaar. HENRY SLAGER, Langestraat, Winschoten. Groote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. H.H. JAGERS l Ruime voorraad in eerste soort Jachtartikelen, alle bekende merken Patronen, met zwart of roekloos kruit, voorts Hulzen, Kruit, Hagel, enz. enz. Lage prijzen!!! Onder beleefde aanbeveling j. E. SMID, Langestr. 69, Winschoten, Tel. 6. Wendt U voor ECHTE KRISTAL Liksteenen en Landbouwzout tot Engroshandei L. THIJS, Kerkstraat, Assen. Advertentiën. KANTOOR VAN J. IK. Bioekei WINSCHOTEN-Blijhamsterstraat 49 VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN ASSURANTIËN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN WONINGBUREAU • OPGERICHT 1901 TELEFOON 211 Origin. Trifoliutn Tarwe 119.— per 100 K.G. franco Ie nabouw v.d. klei f13.00 af Scheemda Vinkers-Zaden Scheemda. R. HOMAN Sigarenhandel VRIES. Hef adres voor Tabak, Sigaren, Sigaretten en verdere rookbenoodigdheden. Sigaren vanaf 3 ct. Aanbevelend • •

1 [Mei veen ASSEN r Leidsche Wollen DEKENS Origineele gekeurde en ongekeurde ; le en oudere nabouw ; Najaars-Zsaigranen in alle soorten en variëteiten ' Beleefd aanbevelend, 1 D. T. S. HOVINGA ’ Boschstraat 16 • Winschoten > Landbouwers, koopt Uw Kiphokglas, Tuindersruiten, Teerproducten, Verfwaren • en Behangselpapieren bij , H. VAN HALEN – ROLDE. Concurreerende prijzen. Uw adres voor Meubelen. Tapijten, Kachels, Naaimachines enz. is HENRY SLAGER. Beëedigd Makelaar en Taxateur. Langeslraat, Winschoten. Alle mogelijke reparaties. Solide en zeer lage prijzen. Zoekt ge een solied en billijk adres voor het aansebaffen van Uwe Landbouwwerktuigen, Kachels, Huishoudelijke Artikelen, koopt dan bij F. GEBBEN, Noord Sleen. ; Tevens het adres voor Golfplaten voor dakbedekking-LID DER BOERENBONDEN. N, V, U. J. IfAACK’s Belonfabriek en Bouwmaterialenhandel . Groningerbrug —, ASSEN. Steeds groote voorraad Putten, Drinkbakken en Cementbuizen. HET adres voor Landbouwkalk. Concurreerende prijzen. Langs berg en dal v.d. Werfs Rijwielen ziet men overal. Wij verkoopen & contant en op termijn, zoowel per week als per maand. Aiie Naam-Rijwielen 10»/o Korting Beleefd aanbevelend, J. J, v.d. WERF OUDESTRAAT 10 : ASSEN. J. B. KBLUZiNÖA Horlogerie – NIEUWE-PEKELA Uurwerken» Goud en Zilver, Brillen, Repdfatiën. aanbevelend. H.H. Landbouwers. Cylinderbureanx, Bureaux-Ministres koopt men het voordeeligst bij HENRY SLAGER, Beëedigd makelaar en taxateur, Langeslraat WINSCHOTEN. I HEINZ Mosterd DE BESTE Fabriek MUSSELKANAAL

Wildervank. De goedkoopste Ijzerwinkel inde Veenkoloniën is en blijft M. SIEMENS Telefoon 441 s- BELEEFD AANBEVELEND. H.H. Landbouwers! Uw adres voor Landbouwwerktuigen, als: Ploegen, Eggen, Cultivatoren, Huishoudelijke Artikelen, enz., is A. SMID Grof- en Hoefsmederij • Sellingen. ANDR. MEIJER IVOORDSLEEIV Telefoon No. 3. Handel in Rijwielen Motoren Naaimachines Radio’s Auto-verhuurinrichiing.

H.H. Landbouwers! W.VOSSEBELT&Zn. CONSTRUCTIEWERKPLAATS Nw. AMSTERDAM. TELEF. 37. Alle voorkomende reparaties aan Dorschmachines, Motoren, enz. Autogenisch Lasschen. | Solide afwerking. Concurreerende prijzen. ) Geen angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. POPKEN – Assen.

Hef van ouds bekende adres in LEDERWAREN is A. J. BOOT Brouwersstraat II – MEPPEL. Speciaal adres in paardentuigen, onderdeden en reparaties. Ook ruim gesorteerd in Rijsport-artikelen. > LUXE LEDERWAREN, zooals: Koffers, Tasschen, enz. • Alles in scherp concurreerende prijzen. H.H. Landbouwers! . Uw aangewezen adres voor het l maken en leveren van I Vee-Drinkwaterleidingen , Koperen Pompen Huishoudelijke Artikelen W. FRANS Koperslager – Vlagtwedde Prima kwaliteit Lage prijzen Voor Maatkleeding in welk soort kleeding ook, is een goed en vertrouwd adres: De van ouds bekende Kleermakerij van G. Jzn. N. Pekela Concurreerende prijzen Overal te ontbieden H>H. Landbouwers ! Uw aangewezen adres voor Regenbakken, Veedrink» waterbakken, Grafkelders, enz., is GEBR, v.d. LAAN, Termunterzijl Cementindustrie. Cementhandel enz. Zomertijd is tijd voor excursies en uitgaan. Ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen voor Autobusritten (groote en kleine gezelschappen) tegen zeer billijk tarief. C. STIKFORT Ceresstraat – Stadskanaal, Leve de Boerenstand, Zet nu de zorgen maar aan kant. Koopt bil HAMSTER HOOGEVEEN Uw Ijzerwaren, En dat zal U veel geld besparen. jTjagt NIEUW-AMSTERDAM. UW ADRES voor Koloniale en Grutterswaren. WI|NEN, LIKEUREN, TABAK en SIGAREN. Steeds in voorraad alle soorten Voeder-artikelen. Concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. Gebruik steeds ons Witte- en Kreotebrooit, morgen ook nog versch! Onze Honingkoek is fijn en niet duur. Beleefd aanbevelend, H. KRAAI – Vries. J. HIDDING Molenaar – Dalen. Levering van alle soorten VOEDER-ARTIKELEN tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend.

XE KOOP: Beste geslachtsrijpe jonge Deensche Fokzeugen. Dito V. D. L. en Deensche Beeren. Voorts Beertjes en Zeugjes, alle van prima afstamming. Varkensfokkerij |AC. TER HAAR, Ruinerwold. Hebt U iets te koop ? Plaatst een advertentie in dit blad!

MARKTBERICHTEN. Leeuwarden. Vrijdag n Augustus. 308 Stieren f 80—f 265 264 vette koeien „ 120—,, 195 256 melk- en kalikoeien „ 110—,, 210 58 pinken „ 50—„ 95 26 vette kalveren „ 15— „ 60 617 graskalveren „ 10—„ 40 196 nucht. kalveren * 2.00*5.00 220 vette schapen * 9—» 20 82 weideschapen * B—, 15 173 lammeren „ 4—„ 10 214 vette varkens » 25—„ 60 28 magere varkens * 1’~.» 35 50 kleine biggen » 6—„ 11 12 bokken en geiten. 51 paarden en veulens. 0 ezels Totale aan voer 2555

Overijsselsche Boerenbond Afdeeling van Nat. Bond Landbouw en Maatschappij. Algemeene Jaarvergadering op Dinsdag 28 Augustus 1934, ’s nam. 2 uur, in Hotel Q. STEQEMAN te Ommen. ! HET BESTUUR. Toegankelijk voor alle leden. H.H. Landbouwers. H.H. Landbouwers! tapï','aVSw3 Voo' ta‘ O» adres voor hef Landbouwgereedschappen, aanschaffen van Uwe oTuxrArmelï WöOUWWmip, JAN GELLING,, vries. B. LUTJEBOER Alles wordt franco thuis- Gediplomeerd Hoefsmid, bezorgd. OMMEL ANDERWIJK. De opruiming Landbouwwerktuigen, vooral buitenlandsch fabrikaat, wordt voortgezet: Ploeg.cult.; 1-sch. Brabanfonne ploeg f 30.—. 3-schar. Rüd-Sack tract.pl. fBs.—. 1-, 2-, 3- en 4-schar. pl. vanaf f22.50. Rüd-Sack 3-schar. f35.—. 2-schar. pl. op wiel f35.—. Cult. 9-tandsch f35. solide en sterk. Nieuwe Rüd-Sack, zw. model f5O.—, 9-tandsch. Verder vestigen we Uw aandacht paard, tweeop onze en drieschanieuw model, ri^OOkIiU tegen, voor 1-2 Poeltje Zuidbroek, R. Eemsing, Onsfwedde enz. Onze G.Z.M. zaaimach. bewijst steeds weer als de best en accuraatst zaaiende machine bekend te staan, zaait niet te diep, laat geen diepe sporen na van de wielen. Lichte trekkracht, solide en goedkoop in prijs. Thans vanaf f175. met achterstuur. Aardappelrooimach. voor één en twee paard., vanaf f22.50. Harder en Hagedorn uit voorraad leverbaar. Graanelevator, of zakkensorteermach., dorschmachines met stroopers., in oliebad en automat, bindapp., maalmolens met zoowel steenen walzen als maalschijven. Electro-, benzine- en ruwolieraotoren, tractoren. f. J. KEMPEB, fiarst 20. WIHSCHOTEH, Tel. 55. C. G. VAIV WATTUM Burg. van Weringstr. 4a – OUDE-PEKELA Burgerbouw Waterbouw Betonbouw Uzer constructies RAWI ? Dit is de matras met stalen binnenwerk en lOjaar schriftelijke garantie. Prijs met inbegrip peluw f 46.-.