is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 12, 25-10-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.H. Landbouwers! BIJ Gebr. Dengerink Koopt daar Uw Rookworst Versche Worst Blank Schielvet Vette Lappen Nekstukken Varkensvleesch zonder bééfi Dikke Ribben Crabbetjes Bladreuzel Gerookte Stukken Dikke Hakken enz, enz.

„HET NOORDEN” KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN A. MUTHERT – MUBBELKANAAL – TEL. 322 H.H. LANDBOUWERS S Koopt Uwe Maatkleeding, Hoeden, Petten enz. enz. bij J. K. ZUIDERSMA – Markt, Emmen

Op 1200 ïï oiperuisKie staan onze honderden modellen in 40 fraaie : toonkamers geëtaleerd. Uit de meest vooraanstaande fabrieken brengen wij U het mooiste en beste op meubelgebied. Wij hebben geen éénzijdige fabrieks-toonkamers, doch kiezen alleen smaakvolle, practische Meubelen, welke Uw huis tot een middelpunt van gezelligheid zullen maken. Onze jarenlange ondervinding en het bijna 100-jarig bestaan onzer zaken mogen U een garantie geven, die bijna niemand kan aanbieden. Nog steeds staan wij aan de spits der mooie en goede meubileering. En onze prijzen? Komt U zich maar eens overtuigen. I ’t Modelhuis Hofleverancier II COEVORDEN SEPTEMBER. Gebruik nu ROBERTUS prima MEDICINALE LEVERTRAAN rijk aan Vitaminen. U VOORKOMT DE WINTERKWALEN. Drogisterij W. ROBERTUS WINSCHOTEN – Langestraat 37. Kjiktak* Koffie| Ja.-dai is v/e/kom. Voor solide en smaakvolle Meubelen en Tapijten. „Het Woonhuis” Dir. K. H. SMIT Marktstraat 9 ASSEN. ■ iiiiiiiiiiinmißTiïïinßiiiT

Uw adres voor Manufacturen en Legerondergoederen IS ». NIJYEEN, Schoolstraat 7- ASSEN. Goede kwaliteiten Billijke prijzen. I De grootste sorteering 1 i JAPON- en 1 I MANTELSTOFFEN I Gratis knippen! I Met Stoffenhuis I P S. POLAK – Hoogeveen j| Bent U wat aan de vette kant ? Thans is er hulp voor U in ’t land. Gebruikt een poosje de Jon^e’s Laxeerthee En binnenkort valt Uw vermagering mee. Drogisterij D. C. DE JONGE Lage der A4 – Groningen I KLAAS EISENGAs I BEHANG- EN TAPIJTSJAAK WINSCHOTEN K» levert U zeer voordeelig H| ■i en in prima kwaliteiten M BEHANGSELPAPIEREN GORDIJNEN, VITRAGES TAPIJTEN, LOOPERS MATRASSEN LINOLEUMS, BALATUMS CHINAMATTINQ, ENZ. H h| Vraagt U eens, geheel vrijblijvend, onze prijzen!! Bh BRILLEN op recept van H.H. Oogartsen. Barometers, Thermometers, Veldkijkers, – Tooneelkijkers en Vergrootglazen. – G. H. WESTEN* Gedipt. Opticien – Langestraat 78 – WINSCHOTEN. H.H. Landbouwers ! Steeds disponibel bij tijdige aanvrage: Prima 4'|2 voets Dorschgarnituren sa met Stroopersen sa en zoowel electromotor, tractor, als stoomdrijfkracht. Vakkundig personeel. Vervoer met eigen tractor. S Beleefd aanbevelend, R. TEIJEN – Ylagtwedde Vraagt steeds Immenga’s Bieren – Limonades Ouys en Co.’s Gedistilleerd en Wijnen. M. IMMENGA, Binnenvenne 52, Winschoten Telefoon 127. P. MULDER ■ Molenaar ■ Nw.-Buinen Houdt zich steeds aanbevolen voor alle soorten Voer artikelen. Concurreerende prijzen. H.H. Landbouwers! Steeds voorradig Veevoederproducten uit de bekende fabriek van WOU DA, Sneek Specialiteit in samenstellingen van koeienen kalvermeel, varkens- en biggenmeel, finaal en ideaal veekoeken. Vraagt prijzen. A. J. KRUIZE – Onstwedde

ESSCHEN SLIETEN 5-6 M. lengte a f 0.30. A. BOLT, Meeden – Tel. 4 UZERWAREN BOUWARTIKELEN APPENDAGES – PIJPEN FITTINGEN – DRIJFWERK HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN TECHNISCHE GUMMIARTIKELEN LANDBOUWWERKTUIGEN GEREEDSCHAPPEN WATERREINIGINQ POMPEN H. SNIJDERS Telef. 13. Molenaar – WACHTUM, DALEN. Levedng van alle soorten Voeder-artikelen, gegarandeerd le klas grondstoffen, alsmede DELFIA Krachtvoeders tegen scherp concurreerende prijzen. Drogerijen /& Chemicaliën /'v . Verpakte >o®' «S* X genees- /** & X middelen, /at èp / /*%W /& VvO/ / & &■' rV / /jfi Jo,o/ Bandages SA Verbandstoffen S Ziekenver- / plegings- S artikelen. Vander Veen ASSEN Overgordijnen. Glasgordijnen. Korte Gordijnen, H.H. Landbouwers! Voor lichtwerkende AARDAPPELSCHOPPEH met en zonder stalen bekken, is je adres; G. ZUURMAN BORGERCOMPAGNIE. Telefoon No. 2002. Franco levering naar alle plaatsen. HET AHHES voor Landbouwwerktuigen, Huishoudelijke Artikelen en Kachels Is W. Nijenbrinks Emmen. H. Landbouwers en Huismoeders! Uw aangewezen adres voor Huish. Artikelen Glas-. Porselein- en Aardewerk, Lederwaren en Kinderspeelgoed Koper- en Nlkkelwaren, Ijzerwaren en Timmergereedschap Touwwerk en Paardetulgen, Puntdraad en Klppegaas, Ijzeren hekken lang 215 voor 5 ct. voor afrastering. Beleefd aanbevelend, R. JANSINGH Vlachtwedde, Sluis 3, Telef. 16 ii

Voor Bandages, Buikbanden, Breukbanden, etc. Ie kwaliteit, naar G. H. WESTEN. Op advies van H.H. Doktoren Bandagist – Langestraat 78 . Winschoten I BOERENZOONS gevraagdS H die deel willen nemen aan de schriffelijke lessen van den üf s|S E.N.P.C. Wie vooruit wil inde wereld, moet zich verder ont- ÜS ggg wikkelen. H fel het nieuwe GRATIS PROSPECTUS i ’JS wordt U zonder eenige verplichting franco toegezonden. Staat H het U niet aan, dan stuurt ge het maar weer terug. Grijpt de H gal pen en schrijft onmiddellijk om toezending van het gratis SU #R prospectus. Maar doe het NU. J 4 DE TOEKOMST IS AAN sll den man van de daad. Zeer velen lezen deze advertentie en Ms Wa denken: „Dat is wel iets voor mij!” Op dat oogenblik is er Ui H| echter geen pen en papier bij de hand en het schrijven om ral H|| een prospectus wordt tot morgen uitgesteld. Maar DE MAN VAN MORGEN Hl komt altijd achteraan. Morgen zijn er weer andere dingen te pi H doen en wat uitgesteld is, wordt maar al te vaak heelemaal l|j 888 niet meer gedaan. i|| DE GROOTSTE, DE BESTE, DE OUDSTE ■ cursus op het gebied van schriftelijk onderwijs aan plattelandbewoners is de E.N.P.C. Laag lesgeld. Schitterend diploma! | Ej Atlas, papier en enveloppen gratis. Wij geven les in Practlsch Sri rekenen in verband met landbouw en veeteelt, taal, aardrijks- B H kunde, landbouwboekhouden, wettenkennis en belasting-B recht. ledereen, van twaalf tot zestig jaar, kan aan deze lessen |9 ■3 deelnemen. , WAT WILT GE ZIJN? Een man van de daad of iemand, die alles uitstelt en maar B H praat over morgen ? Een aanpakker of een uitsteller? VRAAGT DAAROM THANS ALLEN om toezending van het gratis prospectus. Wij zijn tot Uw lig Hl dienst. Het adres is; M. BOER, Directeur E.N.P.C., Goudswaard (Z. H.). 11.11. VEEHOUDERS! Gebruikt steeds de door ons inden handel gebrachte Gemengde Krachtveevoeders, ■Ti tui 1- lVl.ellc.meel Kal vermeel Zeugenmeel Biggen meel Varkensmeel A, B en C Ochtend voer Al deze voeders zijn gemengd met de edelste Mineralen Prooi mi en Vigorgeen. Eenigste praktische roedermethode voor al uw vee Alleen voor de Veenkoloniën bij F. BOSGRAAF Molenstreek 123 VEENDAH. I „Stoffenhuis” I I M. DENNEBOOW I I Marktstraat 19 – ASSEN 1 Specialiteit Dames- en Heerenkleeding naar Maat. Door gecombineerde inkoopen scherp gecalculeerde prijzen met een ruime voorraad der nieuw uitgekomen I Dames- en I I Heerenstoffen 3 Onze coupe voor het knippen, pasklaar of geheel maken Uwer Japon of Mantel is 9 een succes, I M. DENNEBOON I jl Marktstraat 19 – Assen B Fa. I. JANSEN en Zonen – Tel. 321 Torenstraat 1- WINSCHOTEN Matrassen – Dekens KARPETTEN ■ TAPIJTEN – LINOLEUMS Enorme voorraden. Een oud solied adres BELEEFD AANBEVELEND.

GROSSIERDERIJ