is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 24, 17-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE KOOP: extra beste droge ®a6ger, zeer geschikt per as “5 laden aan harden weg. G. Hoving, Exloërveen gemeente Odoom KOOP: Hooi en Haverbosstroo, prima binnenstroo, bij aoh. Oostenbrink, Weijerswold 6em. Coevorden.

I Groote Propaganda-Vergadering op Woensdag 23 Jan., ’s avonds 7 uur inde groote zaal van Mej. SIERTSEMA te Usquert (Hotel de Landbouw). Spreker x de Weled. Heer DE LANGE van Rulnerwold. Onderwerp x Wat is er gaande? 1 Komt allen den heer De Lange hooren. (Nationaal propagandist van Landbouw en Maatschappij). Toegang vrij. Debat vrij. : HET BESTUUR. Finale Uitverkoop van alle courante Manufacturen tegen abnormaal lage prijzen. Ook nog zeer veel nieuws in Heerenmodes enz. HET NIEUWSTE. H. MEEMS Jr. WILDERVANK – Tel. 69

KOOP: Rogge- en Ha verv°erstroo, Friesche Kleipoters, k. 3e k. Koelen en een 3'i- volbloed Merrie, gedekt ”°°r Edelman, bij W. Kalkens, No- 26, Odoornerveen, KOOP: 8 tot 9000 kg. Suikerbieten, bij Rnt. Vos, Anherv. Kanaal O 93. KOOP: Westerw. Raygras- Jaad en een zware vette Koe, bii R. v.d. Wal, Westeinde, KOOP: een partij Stroo en gemest en een neurende Koe, W. Fledderus Kz„ Diever. KOOP; 4 Paarden, w.o. 8-j. merrie, 2 enters en feb plat zwart ruinpaard. Ook teuegen te ruilen. Te bevra|>6h bij L. v. Veen, Wezuperbrug bij Schoonoord (Dr.). KOOP; een 7-jarige makke, brWn bles Ruin, van dorschvereeniging, geschikt voor paar werk. Te bevragen bij E. ®°erma, A.kade, Musselkanaal. ’ • KOOP: een bejaarde gekr. ?■ hierrie (vos), vlug paard in 1 Werk. Te bevragen bij R. btbit, Valthermond. KOOP; een dr. zwarte stam“pkmerrie, meermalen bekr.; Afstammeling te zien. Te bevr. de Ruiter, Diever. KOOP: een zeldzaam mak v? bereden 2-j. zware witvoet luxe, met veel gang, en v*n vermoedelijk drachtig .Werkpaard, ook genegen te Ullen. J. Busscher Pzn., Nije-Veen. KOOP: een 8-jarige drachbruine Merrie, beslist mak JA eerlijk, bij H. J. Speelman, Bonnerveen gem. p*®ten. Koop of in ruil: 2 kleine Prkpaarden en een Enter. J. westeinde, Uffelte. 1 t, Fokmerries te koop. /.jH. zwartbruine Stermerrie U7 M.; 1 s'/2-j. zwart-1 e,, neL stamboekmerrle, hoog beide extra gang en sarandeerd mak en van ).er- afst.; l l'/j-J. bruine jgerrie, 3 w. v.; 1 l’/j-j. zwarte .berrie, beide van pref. afst., Viëtor, Scheemda. K°OP: 3 beste volbl. Stlet. * waarvan 2 opgenomen m. vp- 80,2 en 78,7 Pnt- en één 10 mnd. oud. Prima afh, mming en prod. J. Lomv*'s> Ruinerwold. '—•— tjgKooP: 2 beste volbl. Stier-1 11 en 12 mnd. oud, en één be ,eek oud, met schetsen en kaJe ttielklijsten, en een 4e t>stamboekkoe, kalftijd 7 Strating, Valthe. t Koop: een Vaarskalf, 2 of oud, bij Jan Niezing, gem. Ruinen. ii}O,KOoP; 2 volbl. drachtige ft* ct®n, V.D.L. H. Broekhuizen S^Koekange. ——. _ 16 K00P; een drachtige Mot, K, werPt. 26 Jan., bij H. landb., Schoonloo. een volbl- Beertje, gei, k. oud, V.D.L. Moeder op- Veunet 83 Punten- H. v. Zee- Ruinen. biet^?0P: beste V.D.L, fokzeug 1* ri 11 ongemerkte biggen van °ud. G. Strating, Valthe. sChS?OP: 6 gesl.rijpe Deen- Zeugen, v. Stabiel. Vader dl» peetmoeder premiewaar‘ rJ- Schurlnga, Kielwlnde fltapK*OP: een beste jonge tb tnti6e Mot, werpt. 25 Jan., kom)Vens nog een beste waak-4®ht Gebr- Teunissen, (hf ) Westdorp gem. Borger staniK°OP: st’- Bernard met °m’ oud l»/« jaar, prima b°nd en buitengewoon gp, gebouwd en vertrouwd. Jipsinghuizen posb kietJ'"''-——- eebWn!ge weken af te geven brw l°nge Beige Matin van btijs °uders, tegen billijken V’ Aas Keuving, Talmastraat Se°Op GEVRAAGD: twee v Kop-achbige of melkgevenh f Zijlen’ moeben beslist t.b.c. w Aanb-met opgave van , j^p;°rden Ingewacht door 'Aders, ie Exloërmond.

GEVRAAGD: een volbl. Dekstfél met prod. en afst. Briefjes Ir te leveren met naasten prijs vóór 22 Jan. a.s. bij R. Reinda Jzn., Spier post Wijster. GEVRAAGD: een Kunstmoederkachel, oude of nieuwe geheel compleet, bij B. Eefting, Jipsinghuizen post Vlagtwedde. GEVRAAGD: een flinke aank Boerenknecht, goed kunn. melken. Gebr. Geul, Oldenhave, Ruinen. GEVRAAGD met Mei: eer Knecht, die goed kan melken G. Venekamp, Tinaarlo, DIVERSEN Als ge verzekerd wilt zijn dal Uw defecte NAAIMACHINE weer goed gerepareerd wordt wendt U zich dan tot een vertrouwd adres. Onderdeelen, onverschillig wat soort machine zi]n altijd bij ons verkrijgbaar HENRY SLAGER, Langestraat Winschoten. Qroote voorraad Hand-, Trapen Inzinkmachines, tevens nog zoo goed als nieuwe 2de hands Naaimachines. Groote Vlucht: Sorteerrestanten van 4,5, 6,8, 10 en 12 ets. Sigaren in zakjes van 10 stuks 30 ct. B. Bakker Wz„ Sigarenmag. „Borneo”, o. Pekela. Steeds in voorraad: Alle soorten Land- en Tuinbouwzaden. Prijscourant op aanvraag. Aanbevelend: T. Giezen Sr., Alteveer, Roden (Dr.), Agent N.V. voorheen A. Hobbel, Ooltgensplaat (Z.-H.), Advertentlën KANTOOR VAN 1. W. Booeker WINSCHOTEN – Blijhamsterstraat 49 VASTE GOEDEREN HYPOTHEKEN ASSURANTIËN BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN ADVIEZEN WONING-BUREAU OPGERICHT 1901 TELEFOON 211. Drentsche Boerenbond Afd. Pesse e. o. Propaganda Vergadering op Woensdag 23 jan. a.s. ’s avonds 7 uur, in Café v.d. LINDE te Pesse. de Teer W. OTTERMAN te WACHTUM, Prov. Propaganda leider Onderwerp; Een eensgezind platteland. P.S. Ook niet-leden zijn welkom. Dr. B. B. Afd. Dwingeioo. De Heer DE LANGE spreekt ZATERDAG 19 JANUARI, ’s avonds 7J uur, ' in Café Wed. HUISMAN. Vrije toegang. HET BEST UUR, LEDEN van LANDBOUW en MAATSCHAPPIJ geven bij aankoopde voorkeur aan hunne leden. Koopt daarom Uwe Kleipoters en Zaden van Uw MEDELID De Zaad-Cenfrale te Slochteren öf van hare plaatselijke Agenten, Steeds prima kwaliteit en niet duurder. De Landbouwvereeniging ONSTWEDDE vraagt tegen 30 januari prijsopiave met garantie en monsters van 88 K.O. wit inlandsch Klaverzaad, 193 K.O. Wesferwoldsch, I4É K.O. Engelsch, 44 Thimothee, 34 K.O. Italiaansch, 20 K.G. Kropaai raygras, 40 K.O. Serradella en 63 K.O. Ontsmet Voederbietenzaad. Voorwaarden legen betaald antwoord bij den Secr. J. TER BORG,

Eerste Slechter Rijwiel, actiehandel K. H. Toxopéus v/h H. Roelfsema is en blijft voor Slochteren en omgeving het aangewezen adres voor Rijwielen, Radio en aanverwante artikelen. R. J. SCHUITEMA WINSCHOTEN. Banketbakkerij- Kokerij. Levering van koude- en warme Schotels. Breukbanden alle maten. G.H. WESTEN Langestraat 78 – t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN. Thans is het de tijd Uw RIJWIEL te laten Lakken en Vernikkelen Vraagt prijs. „HEI RIJWIEIHIHS" VEENDAM. H.H. Rookers! Neemt proef met ons merk Kopébo Sigaren (6 cents kwaliteit) f 4.00. Verder ruim gesorteerd in verschillende merken, SI garenhandel Koos Drost v. Boekerenstraat, STADSKANAAL Veel nieuws ontvangen in Moderne Klokken Profiteert van de lage prijzen en de jarenlange vakkundige garantie. Beekman Ockels Oedipl. Horlogemaker n.b. Hoofdstation, Stadskanaal. Ijzeren Afrasteringpalen gemaakt van L-ijzer 40 X 40 X 4 mM., lang 1.70 M, met 4 gaten, gewicht a 4 K.Q. Prijs per 100 stuks f 27.—, Lang 1.50 M. met 3 gaten gewicht k 3i K.Q. Prijs per 100 stuks f 24.—, Onbekende koopers levering onder rembours, H. FICTORiE – Hoogeveen.

GARAGE E. SMID Telefoon No. 9 SELLINGEN heeft geregeld moderne luxe wagens met en zonder chauffeur. STALLING. REPARATIE-INRICHTING. Riet-, Meubel- en Mandenmaker!) TUITJES Oosterstr. 49 – Semskade G 30C STADSKANAAL Het adres voor betere kwaliteiten Tevens voorradig Pifrief, Raffia enz. voor handenarbeid. Halt, eerst lezen. Al de voorradige Bietensnijders worden nu tegen zeer lagen prijs opgeruimd. Profiteert var deze aanbieding. L. WIND Ezn. Machinehandel – Hoogeveen D. C. Roelstra i\ oor deinde. Emmer) Xelef. 132 Het adres voor RADIO RIJWIELEN, enz. Tevens le klas Reparatie-inrictitinf Kunstmeststoffen Levering uit voorraad Franco boerderij PLAS WINSCHOTEN. Buikbanden alle maten. G.H. WESTEN Langestraat 78 – t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN. Uw adres voor Rijwielen, Motoren, Auto’s, enz. J. DAN ES en Zn. hoogeveen Telet. 32 Steeds auto’s te huur. Tevens vertegenwoordigers voor de firma WIND. Coevorden in Landbouwwerktuigen. TECHNISCH BUREAU J®ias. Meijer B. v. W. straat- 0.-PEKELA. Aanleg van Licht-, Kracht- en Water-installaties. VRAAGT PRIJSOPGAAF. Aanbevelend.

H.H. LANDBOUWERS I Bezoekt in Hoogeveen: Hotel L MULDER aan de Veemarkt. Verschillende Vergaderingszaien disponibel. Prima consumptie Beleefd aanbevelend, H.H. Landbouwers! Komt U In EMMEN, bezoekt dan Café KROEZE aan de Veemarkt. Vergaderzalen disponibel. Prima consumptie. Aanbevelend: L,. KROEZE. Brillen het Juiste adres. G.H. WESTEN Langestraat 78 – t.o. Hotel „Smid" WINSCHOTEN. Schoenenmagazijn Fa. D. Witter Langestraat 28 Winschoten Cres Schoenen Rubberlaarzen Vetl. Landschoenen handwerk >,Foto Modern” heeft in ’t nieuwe jaar 2 nieuwe soorten goedkoope foto’s ingevoerd. 6 Ansichten vanaf t 1.25. „FOTO MODERN” – Winschoten, Torenstraat 18a, Tel. 431. Fr. Toxopéus Nieuw-Amsterdam. OOK UW ADRES voor het aanschaffen van alle soorten Vruchtboomen, Coniferen, Heesters enz. enz. AANLEG en ONDERHOUD van Tuinen. Adviezen en berekeningen gratis Beleefd aanbevelend, In kwaliteits-artikelen voor den landbouw is nog steeds het oudst en soliedst adres voor Wildervank en Omgeving: M.SIEFKENS&Zn. Ijzerhandel . WILDERVANK. Telef. 441, ll* MINDERS Dames* en Heeren Kapper Torenstr. 13a WINSCHOTEN lIIIIIIIIIIIIiIimi/lllllfllillUllllfllllllllllllHMllllliillliflll Ook het adres voor luxe Lederwaren, Parfumerieën enz. 20 % Extra Winterkorting tin Februari op het lakken en nikkelen van Rijwielen, Anti Roest bewerkt, ais nieuw. Reuzenvoorraad Friesche Schaatsen vanaf f 1.25, met leerwerk f 2.-. Luxe Auto Verhuur vanaf 6 cent perK.M. 6 pers. wagen disponibel. AANBEVELEND, A. MEIJER, Noord-Sleen, Tel. 3. PÈT’s Boerenbaai degelijker dan Heerenbaai, slechts 60cts. per pond Firma J. PET Hoogeveen. Steeds verkrijgbaar alle soorten VEEVOEDERARTIKELEN DELFIA Kracht voeders. Scherp concurreerende prijzen. G. POL, molenaar, DALEN. Corsetten alle maten. G.H. WESTEN Langestraat 78 – t.o. Hotel „Smid" WINSCHOTEN.

( PLOEGEN. WIJ MOETEN RUIMEN. H.H. Landbouwers. Om plaatste kunnen bieden aan de binnenkort te verwachten nieuwe zendingen hooibouwwerktuigen, enz., moeten wij onzen voorraad: Eigen fabrikaat, wegens hare soliditeit en prima werking wijd en zijd gunstig bekend staande ploegen, I ruimen. Wij bieden TJ thans aan: Eénscharige ploegen, voorzien van I schaar en reserve-schaar, reester en schijf, alle vervaardigd Ivan het hardste pantserstaal, merk BB1: met 1 boom van f 24.-, nn voor f 1€>.75 „ platte boom „ „ 22.50 „ „ „ 15.75 I per stuk, franco naastbijgelegen spoorstation of franco over I één veer. Dezelfde garantie voor kwaliteit en werking, welke wij tot dusverre op onze ploegen hebben gegeven, blijft ook voor deze ploegen van kracht. I H.H. Landbouwers. Profiteert van deze tijdelijke aanbieding. N.V. Kunstmest- en Machinehandel v.h. Fa. A. Bekkering & Zonen MUSSELKAIV4AL. I P.S. Deze verkoop geschiedt zonder tusschenpersonen. ORIGINEELE SVALÖF-GRANEN HYLKEMA’S-GRANEN DE HAVER-VERBOUW LOONEND DANK Zij STALÖPS ADELAAR HAVER Enkele eijkn ontleend •en de ófftêUeU . Goede oogst TUTAN Qrioinsel zaad GERMISAN m* ooost N.V. LANDBOUWBUREAU M WIERSUM GRONINGEN Rotterdamsche Bankvereenifing M.V. Kantoor Winschoten Firma G. J., A. E. Groeneveld. Handel in Binnenlandsche Obligatiën Credieten Assurantiën Safe-loketten vanaf f 5.- per jaar. Neubelmagazijn H. ME EMS Oude Pekela. /VIEUBEEEN in alle uitvoeringen. De nieuwste modellen Kinderwagens. Ruime sorteering Luxe Artikelen. I Kwaliteit en prijzen vallen U mee. Bezoekt thans nog de Groote Balans-Opruiming In alle afdeelingen nog spotkoopjes, Groote sfapels Lappen voorbijnanieb Doet nu Uw voordeel. ZIET DE ETALAGES. Nergens zoo goedkoop S. TOPPER 24e Laan – Wilder van Ic. H.H. Landbouwers Geregeld tegen scherp concurreerende prijzen af te geven: Stikstofmeststoffen Kopersulfaat Kalizouten Kalkmergel Slakkenmeel Landbouwkalk ENZ. Naamlooze Vennootschap Noord-Nederi. Kunstmesthandel Filiaal VLAOTWEDDE. Voor Eleclrlsche RiJWIELLAMPEN hebben wi] groole sorteering. Billijke prijzen. Agentschap GAZELLE, FONGERS, BURGERS E. N, R. Iste klas Reparatie-inrichting. F. SMID – Rijwielhandel BELLINGEN – Xelef. No. 9.