is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, 31-01-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vertrouwd adres voor ■ubuhbhhhuim een g«ed HORLOGE J |R jP |p Hoofdstraat in Goud, Zilver of Nikkel is • IV in IV .. Tej. 152

A. ROBERT v.h. K. RONNER & Zn. ZI)IDE!NDE 13 – MEPPEL jWiaal huis voor kleeding naar maat. “etere Confectie en Mode-artikelen. Ruime sorteering in fT ootaldassen inde nieuwste dessins. Kreukvrij, kleurecht en waschecht. g 0.75 er» g 1.25. I Koopt vooral sin bij I Bi S^MEPPELI I Heerlijk warme onderkleeding fc I Bedden, Dekens, enz. g h Alles gedurende onze Uitverkoop met ■ lO o/o korting. H ZIET ETALAGES. g STOOM WASSCHERIJ” pEBR. DIETERMAN 282 TREKWEG 32-33 * adres voor primo woschbehandellng. ' Franco verzending van alle plaatsen per bode. Paard of Koe haar de prijs beoordeeld in verhouding naar de kwaliteit. On?e artikelen wordt daar in vele gevallen geen rekening gehouden. Touw is touw en tuigwerk is tuigwerk, teer trtfy Dit wordt vanzelf gedaan, omdat U onze nipt kunt beoordeelcn. Koopt in vertrouwen Uwe °°r van onze gegarandeerde kwaliteiten, voorzien van fratjHet- Sec*eP°neerd merk. Dit is Uwe garantie. Niet goed s niemv of vernieuwen. In alle plaatsen vertegenwoordigd. J. G. DE HAAN & Zn. . Touwfabriek, Zadelmakerij, Teerproducten. – WINSCHOTEN – HEERENVEEN. Complete Meubileering r<m . Ameublementen v. Bijpassende Spetten Vitrages S Gordijnstoffen Clfin Hoofdstraat 55 fïernu Polaki °ogeveen. I Een van ouds bekend en voordeelig adres. Een adres waar men die goede bedstellen koopt. Reeds een ' prima Bedstel, geveld met zuivere ganze- – vra veeren voor £ 39.50. v 1 ,rass Ulonsters en uitvoerige prijsopgave. Tevens Kapok- J *U. en> Wollen en Gewatteerde Dekens. jlerm. Polak' 4®adjn „Kei Oosten" – Hoogeveen i

Granen Gras- en Klaverzaden En andere soorten Zaaizaden PLAS WINSCHOTEN. GRITZNER Naaimachines de Beste Jan van Peer Emmen. H.H. Landbouwers! Uw adres voor het aanschaffen van houten Bouwmaterialen is Hr.Smeenge.Buinen Steeds In voorraad Landbouwkalk Concurreerende prijzen B-TAX 6 cent per K.M. T elef oon 47 Passagiers verzekerd. Garage Beugeling EMMEN

Vraagt steeds Immeoga’s lieren – Limonades Ouys en Co.’s Gedistilleerd en Wijnen. M.IMMENGA, Binnenvenne 52, Winschoten Telefoon 127. rÜÜrTwÈsTCN i Musselkanaal – Kerklaan – Zandberg DAMES- EN i HEERENKLEEDING , Beddegoederen, Ledikanten l Matrassen, Cocos, Karpetten, v Tafelkleeden enz. Eenigst solide en goedkoop adres ! voor den landbouwer. \ Lid v.d. Nat. Bond Landbouw I en Maatschappij. 1 1 p Weer een enorme verbetering inde Rijwiel-Industrie. I Met Pelikaan Rijwiel sierlijk, onverwoestbaar en betronwbaar, met 3 jaar garantie framebreuk en dan voor f 26.00. Model 2 geheel compleet met volle garantie f 20. . Wij verzenden franco rembours vrij zicht door ge heel Nederland. Onderdeden spotprijzen. P. SOER, Rijwielhandel , MARKT V – EMIWEIV.

Pimlnkp Vnpfpn * dan alleen de verende Supinator* IIJ mijnt tUCICII . Steunzool. Past in alle schoenen. Gratis Voetonderzoek en advies. G. H. WESTEN Gedipl. Voetkundige, Langestraat 78 t.o. Hotel „Smid” WINSCHOTEN. H. WELP Modemagazijn „7 CENTRUM" QP MUSSELKANAAL Heeren- en Damesmode-Artikelen Damesstof(en en- kleeding (ook naar maat) Gratis knippen. Kinderkleeding Wollen Garens, Handwerken, enz. Gratis onderricht. Het Adres voor Landbouwers en Dorsctibedrijf Is: Fa. A. KWINT, Groningen Winschoterdiep W.Z, 7-9-17 Telef. 113. Dekkleeden: Zaadkleeden, Sleekleeden, Dorschkastkleeden, grond- en kafkleeden. Dorschmachlne-ollön en vetten, oliën voor alle landbouwmachines. Tractor.Sflieeroliën merk „BRIGHTOL” voor Fordson, Lanz-Buldog, Deutz-Diesel, Hanomag, Marshall, Kromhout, Case, Deering, Brons-motoren. Alle Machinekamer.behoelten. Rubber en Zweedsch Katoenen Drijfriemen. S. R. O. Kogellagers. iHammoth Riem verbinder j>. Vraagt inlichtingen voor een gratis riemverbinder-apparaatü Staaldraden voor alle doeleinden. Kousen en Slultlngs. Wensdil I) iets moois en nieuws voor Uwe Meubileering I Vraagt dan uwen winkelier „Knicos” Stoelen! Fabrikante: Sloelenfabriek Fa. KNIGGE en (o. – Stadskanaal R. VM DRIESTEN Telefoon ©O – OUDE PEKELA Erkend Waterfltter – Gedipl. Electro Installateur Aanleg van: Centrale Verwarming Waterleiding Installatie’s Veedrinkwaterleidingen Electr. Licht en Krachtinstallatie’s

, i De bekende groote I IWINTEROPRUIMING I i H in het Manufacturen- en I H Kleedingmagazijn van I IW. FIDDER – Emmen I I is in vollen gang. I Alle resteerende Wintergoederen gaan nu de deur uit. Vele artikelen voor de helft van de waarde. Wij adviseeren U, ons een bezoek te brengen. Er is zeker iels voor U bij. In alle afdeelingen spotgoedkoope aanbiedingen. I Ziet de Etalages! Ziet de prijzen I B I Telef. No. 166 _ I j W. FIPPEE – EmmenJ H, DRENT – Confectiehuis Hoogeveen brengt U voor het a.s. Voorjaar een mooie Sorteering MANTELS, | MANTEL-COSTUUMS, GOMPLETS, BLAZERS (korte jasjes) JAPONNEN, BLOUSES, ROKKEN | • Wij leggen U gaarne zonder eenige verplichting il deze Groote Collectie voor.