is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 3, 1934-1935, no 43, 29-05-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. BE GROOT Kantoor voor Vaste Goederen, Assurantiën, enz. Boschstraat 7- Winschoten. Telef. 286. H.H. Landbouwers! Uw adres voor landbouwwerktuigen Rijwielen enz. H. LANTING Grof- en Hoefsmederij Reparatie-inrlchting. Ter-Apelkanaal, Steenhouwerij Fa. J, KALK en Zn. EMMEN | STADSKANAAL !U. T Station I Peßelerweg Groote keuze in Grafwerken Grafkransen, SLIJPSTEE WEM. H.H. Landbouwers! Wenscht U een paar Luxe Dames*, Heeren- of Kinderschoenen of dat Uw schoenen vakkundig gerepareerd worden? Dan is Uw adres ft. MELDER, Schoenhandel – NIEUW-BÜINEN. DAMES SCHOENEN è f 2.25 HEEREN „ h f 3.50 KINDER „ a f 1.00 6enk om onze gegarandeerde Saterdichte Landschoenen. Administratiekantoor van ï*. MEIJERiNG, NIEUW-AMSTERDAM Belasting-Consulent. Tel. no. 24. Behandeling Belastingzaken. I Inrichten, bijhouden en controleeren Boekhouding. Voor smaakvolle soliede eigen gemaakte MEUBELEN kaar 't Meubelmagazijn nOE WONING” J. Vuur boom Ter Apel. t. B. BERENDS Molenaar ZUID-SLEEN. Handel in le kwaliteiten Vee- en Pluimveevoeders. Concurreerende prijzen. Vraagt prijsopgaaf van Uw Schilderwerk aan een betrouwbaar adres. beleefd aanbevelend, CKORNELIS Schilder – Ruinen. Voor ’t allerbeste in Manufacturen, Confectie, HET ADRES 1. S. HECKSCHER „ BLEEN Drogisterij taurens Hoevens . Het adres In r°gerijen – Chemicaliën ftekenverpkgingsarlikelen , Verbandstoffen. aee»tr»«t 98 Tel. 95 WINSCHOTEN.

Tenloonslellings-Vereeniging Kieskring il „Noordenveld" D.L.G. Bezoekt ie Landbouwtentoonstelling te ROLDE op Vrijdag 7 Juni 1935. Aanvoer 58 Paarden, 102 stuks Rundvee en 80 stuks Kleinvee. Accountantskantoor W. NANNIN6A Oude werf slaan 44 – Winschoten Tel. 131 (Lid Nat. Vereen, van Accountants/Ned. Instituut van belastingconsulenten). Inrichting, bijhouding en controle van administratiën. Adviezen en behandeling belastingzaken. v7a. M. ■ COMPOST Door inbouw van ontslntelingsinstaiiatics kunnen wij thans een zeer veel verbeterd product leveren, hetwelk te zien is op de landbouwtentoonstellingen te; SCHOONEBEEK op S Juni GIETEN „ 6 „ ROLDE „ 7 „ waar ook alle inlichtingen omtrent product, vrachtprijzen enz. gaarne worden verstrekt. N.V. „V.AJL” • Wilster (Dr.) Telef. 6 HALLO! HALLO! Weer ontvangen groote partij LIGSTOELEN, die wij voor den fabelachtigen lagen prijs van ct. gaan verkoopen. Ook inde betere kwaliteiten ruim gesorteerd. MARKIEZEN, ZONNESCHERMEN, ROLGORDIJNEN, ZOMERPARASOLS, ENZ. COMPLETE WONINGINRICHTING „’T WOONHUIS” v. Boekerenstraat 98 – STADSKANAAL Meubelen – Tapijten – Bedden – Lampen Plnkstereu elseht wat nieuws. Heeren- en Jongens (ostumes Polo Hemden – Inlerlodc-Arffkelen Groote keuze. Lage prijzen. TWEKA Badcosfumes M. RIETSEMA & Zn. N.-PEKELA – Voor Pinksteren een NIEUW COSTUUM OF REGENJAS? Wij brengen een groote sorteering, modern, solide en toch niet duur. Komt U eens kijken ? H. H. BLANKE POSTWEG – VEENDAM

1 J.v.iHORSf Architect – Beëed. Makelaa „Woningbureau” BOSCHOORD 9 Emmen. Huispiaatsen te koop. Woningen en Winkelhuizer te koop en te huur. IJ. H. Landbouwers van Ooslerhesselen en Omstr. Koopt vanaf heden uw rijwiel, merk Mustang enz. in degoedkooperijwielzaak van H. DE VRIES Ook onderdeelen en rep. zeer billijk. GOUD- EN ZILVERWERKEN, HORLOGES / ENZ. yl *X Mf / BRILLEN X Ook volgens \ <v. J>/ receP* lnkooP en ruilinÊ Q/ Reparatie-inrichting H.H. Landbouwers. Uw adres voor alle soorten Landbouwwerktuigen, Rijwielen en Onderdeelen is W. BOS – Donderen GROF- EN HOEFSMEDERIJ. Ie klas Reparatie-inrichfing. Beleefd aanbevelend. J. BUURMAN VRIES – Lid Landb. en Mij. Rund-, Kalis-en Varkensslagerij Levert gedurende de zomermaanden Vleesch uit de koelcel. Prima kwaliteiten. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Beter én Voordeeiiger! Gabardine Jassen en Mantels vanaf f 15.75 Echt iets voor U ! Vraagt nog heden zichtze n d i n g. B. H. van der Veen Krulsstr. – Assen Een solied en goedkoop adres voor Meubelen enz* J.MEIJER-Bellen Tevens Reparalie-inrichting, Gebruikt steeds onze prima eigenbereide BUSSEN VERF*. Vloerlakverf 60 ct. per K.G. Glansverf 55 ct. per K.G. Grondverf 50 ct. per K.G. Alleen bij H. v.d. VEGTE, Frieschestraat, Coevorden. ABN. KRIEGSMAN Deurwaarder, Winschoten. Telefoon 238. Kantoor en Verkooplokaal lulianastraat, t.o. hotel „Vrijheid” Boeldagen Incasso*» ' Adviezen H. TH. MARTENS Gediplomeerd Hoefsmid Ter Apelkanaal Uw Adres voor aiie soorten Landbouwwerktuigen Huishoudelijke artikelen Rijwielen en Onderdeelen.

Hooibouwwerktuigen SEIZOEN 1935. 2-paards „Unie” Grasmaaimachines met hoogdruk smering l-paards „Unie” Grasmaaiers met oliebad en kogellagers „Unie” Hooiharken, „Unie” Graanmaaier-Zelfbinders, Slijp apparaten, enz. : De duizenden „Unie” machines, die in ons land geplaatst zijn, hebben door hun degelijke constructie, eerste klas materiaal, bij een tot dusver in Nederland, België en Frankrijk ongekend lagen prijs, bewezen te zijn: de machine voor den Nederlandschen landbouwer. Prijs der geheel complete f _ 2-prd, Grasmaaiers slechts * * Qraanmaaier-zelfbinders . f 400.—. Onderdeelen, ook passende aan soortgelijk geconstrueerde machines, voor ongeveer de helft van de prijs, die U normaal gewoon is te betalen. Levering onder garantie van goede werking. Betaling na de oogst, dus geen risico voor den gebruiker. Levering uit groote voorraad bij den Importeur: Fa. H. H. WIND – Coevorden Telef. 117 en bij de aangestelde agenten en wederverkoopers. Een Nieuw (estuum of een Nieuwe Japon noodig voor Pinksteren ? Wij hebben een prachtige sorteering HEERENCOSTUUMS vanaf f 9 50 tot f 25 Japonstoffen voor dames In: Wol, Zijde, Katoen, Kunstzijde Schitterende dessins. Lage prijzen. Voor elke beurs een ruime keus. Electio-Tecliniscli Bureau H. DE JONGE – Assen Telefoon 415 RAOIO-MAGAZIJN Singelstraat 18 Specialiteit in Zwakstroom • Reparatie-werkpiaats van alle Machines en Apparaten • Levering en aanleg van alle voorkomende werken op electro-technisch gebied. Wat U het beste voldoet is Wltteveen’s Beddegoed 2e Hoofdslr. Tel, 2721 20 . Wij hebben bet Complete Manufacturenvak. Heerencoslume Jongenspakje Overhemd – ZelfbinderJ^Mß Polohemd • Sokken I Jf Japonstoffen W Kousen f Ondergoederen A enz. enz. enz.' Prima – Degelijk – Goedkoop in JAKOBS’ KLEEDINGMAGAZIJN Stationsstraat 17 – Coevorden Hel van ouds vertrouwde adres. Koopt Uw Kleeding bij Poststraat.

I Beter en goedkooper is het Rijwielmagazijn Rolderstraat 11 Vlugge en solide reparatie inrichting. Auto-verhuur Beleefd aanbevelend, J. Kortenkool en Zn, ASSEN. Alle voorkomende Gereedschappen en ijzerwaren voor Land- en Tuinbouwbedrijven Uitsluitend eerste kwaliteit. Scherp concurreerende prijzen U. Bouwmaterialen en Ijzerwaren voorh. R. BOITEN yeendam Stadskanaal 3ov. OosterdiepSS nabij Telefoon 143 'tlioofdstation Telefoon 77. Zondertwijfelishetkoopen Z u van Rijwielen en ® 3 Onderdeden -> = een zaak van l » vertrouwen, | 5 daarom verwijzen wij onze 3 j geachte clientèle naar on- 2 J derstaand adres. Aanbevelend, J IANDR. MEIJER | Noord-Sleen – Tel. 3 » LV. Betonsteenfabriek FEMMERKHANSfr. van prima .ementsteen tegen scherpe prijzen. een angst meer voor breken. zijn afdoende gebleken. 'OPKEN – Assen. Goede sigaar behoeft iet duur te zijn. Wij hebben kwaliteit; sigaren in kloek mode! voor 3 cent per stuk. 'IZE KEUZE IS GROOT 1. ZUIDERWEG irkistraal 6* ■ «USSELKANAAI i. Schollen WACHTLM. Rijksonderwijzer Practisch Hoefbeslag, ït adres voor Concours* en Keuringsbeslag. Handel in ndbouwwerktuigen, Rijwielen, Kachels enz. Beleefd aanbevelend. oeren Bondsleden rooken PET’s Roerenbaai ►randt Beter. O ets. per pond. PET, Hoogeveen. F. B. WORTELSOEP ofdstraat TER ABEL. Uw adres voor wielen en Onderdeelen, le klas Reparatie-inrichting. Tevens Autoverhuur. Beleefd aanbevelen.:*