is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouw en maatschappij; officiëel orgaan van den Nationalen Bond Landbouw en Maatschappij, jrg 4, 1935-1936, no 13, 24-10-1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASSEN PAARDENMARKT op Woensdag 30 October a.s. GROOTE NAJAARSMARKT op Donderdag 7 Nov. a.s. (aanvoer in 1934 2156 stuks grootvee)#

I Wij maken voor U naar maat | I reeds een Moderne Mantel | (Stof Bouclé) div. kleuren H geheel op zijde gevoerd I met Biberet Bontkraag voor 1 Speciale aanbieding 17.50 | 1 Beter dan Confectie ipmn S || Lager in prijs Baa*aß"B S i . Een zeer groote collectie Bontkragen en Cols. Koopt uw Bontkraag bij ons. Wij verwerken het gratis voor ü. 9 Een moderne groote Bontkraag slechts f 2.60 f In Stoffen brengen wij zeer veel nieuws. 9 en zult U bij ons gemakkelijk keus maken( Moderne Ruiten 90 cM. breed 40, 45, 50, 60, 75, 80, 95, 9714 ct. H Moderne vollen Stof 130 cM. breed diverse kleuren 98 ct. H Perletta 90 „ ~ „ „ 80 ct Zand Crêpe 90 „ „ „ „ 85 ct* K* ALLE STOFFEN GRATIS GEKNIPT. "5R® Deze week extra aanbieding 1» Corsetten 1.90 2.20 3.25 9 Matzijden Dames Kousen 39 65 78 cent Neemt Uw kinderen mee, ze ontvangen een aardige ig| verrassing. |||| B EERST KIJKEN BIJ i STOfTENHVIS I MODDERMAN I Kerkstraat 82 – VEENDAM. H „STEEDS lETS APARTS” Winschotehstooiwwasscherij ftoschsingel 17 H. B. HEDDEMA Telefoon 312 TARIEF: DROOG TOEGESLAQEN EN GEHEEL OPGEMAAKT: GEMANGELD: 8 ct». per stuk. 6 ets. per stuk. Zakdoeken en Vingerdoekjes 7 i , , 2 ets. per stuk. Pakdoeken en Vingerdoekjes Hiervoor is echter een minimum 2 ets. per stuk. van 40 stuks vereischt. te. De wasschen zijn gedurende het vervoer en inde fabriek tegen brand- en transportschade verzekerd. e- Inde plaatsen waar onze eigen wagens rijden, worden de wasschen gratis vervoerd; van elders dienen ze franco gezonden te worden, waarna ze ook franco worden teruggestuurd. "e- De voldoening der waschloonen is contant, tenzij anders wordt overeengekomen. UW ADRES voor > Wortelboer’s Wormpoeis STEENHOUWER!! ders genaamd H. SMIT EN ZONEN »Fer"ita*” i kat o.vi«hßl bezitten een bijzondere APEL. EMMEN. vindingrijke samenstel- Graikransen, ling, smaken lekker zoet 1 en verdrijven zeker ; F«ines-, Heeren- en Spoel-, made-, maag- en j kinderschoen werk. andere ingewandswor- < öcherp concurreerende prijzen. men, zoowel bij volwas- ! -Peciaal adres voor hef maken van senea als bij kinderen. 1 en normaal 8S cent per doos, 3 doo- ( Schoenwerk. |{ zen f 2.40. Overal ver- krijgbaar, . – ERM. ■ MICA – Stadskanaal Koopt Uw Kleeding bij I* I- F. REITSJWA Poststraat 41. I Sigarenmagazijn JAAP JONGEPIER Marktstraat 23 – ASSEN. Ruira gesorteerd in SIGAREN – SIGARETTEN . TABAK. WHITE ASH – LONDRES – CAVALIER.

I Landbonwkalk ZUIVER NEDERLANDSCH FABRIKAAT. Verpakt in papieren zakken. Levering franco boerderij. Concurreerende prijzen. G. W. van de Werf v/h H. van de Werf Schelpkalkbranderijen. ODOORN. Voor de Barnes. Landbouw, Maatschappij en Economie. Als U economisch denkt, dan geeft U de voorkeur aan Confectie Japonnen en Mantels, want U kunt Uw tijd heusch wel anders besteden, dan zelf Uw Weeding te maken. Wij brengen WOLLEN JAPONNEN al vanaf f3.75, f3.95, f4.75, f5.10 enz. enz. ZUIVER WOLLEN VELOURS MANTELS geheel met crêpe de chine gevoerd, vanaf f 12.73. Bezint eer gij begint en koopt voortaan in Het Nieuwe Modehuis Eet op liet Juiste adres. Hoofdstraat 236 – Hoogeveen. H.H. Landbouwers. Wij bieden U aan: Prima handschoenen in Groom vetleer met leer en rubber onderwerk, waaronder de bekende ROBINSONS, in prijzen van: 4.7S 4.2S 4.°° 3 In prima Vetleer, in prijzen van 4.°° 3.7S 3.50 3.2S 3.93 2.7 3 H. JAGT ■ ERICA ■ Zijt gif tevreden ■ B met de kennis, die gij op de gewone school opgedaan hebt ? 9 |H Is Uw ontwikkeling voldoende, om den strijd om het bestaan Ba aan te binden ? Kunt gij beide vragen met een volmondig JA In Ba beantwoorden ? Of bent U veel van hetgeen ge vroeger geleerd t||| ■S hebt, vergeten ? LAAT DAN ONZE LESSEN H u helpen, om de oude kennis weer wat op te frisschen. Daar- B na beginnen we om Uw ontwikkeling uitte breiden. Stap voor || lil stap gaan onze lessen verder, zoodat ieder in staat is om er O ■gaan deel te nemen. BH ALLE PLATTELANDSBEWONERS ■ worden beleefd, doch dringend verzocht om het gratis prospec- gS H tus aan te vragen. Het verplicht U tot niets. Schrijf mij even R| RIS en onmiddellsjk wordt het U franco toegezonden. De weg tot jra Ha meerdere ontwikkeling, grootere welvaart en breedere kijk ||9 Mop het leven wordt U gewezen. Sla dien weg in I De Eerste |i 111l Nederl. Plattel. Cursus is de cursus voor alten, die onzen |ij| bodem bewerken. Laag lesgeld. Atlas, papier en enveloppen pi lil gratis. Na goeden afloop een E. N. P. C.-diplomal Duizenden ||| |H tevreden cursisten 1 Allen tusschen twaalf en zestig jaar kun- l|| KW nen onze lessen volgen. DE EERSTE NEDERL. PLATTEL. CURSUS pPa geeft de volgende cursussen uit: ||lg A. Practiscb rekenen in verband met landbouw en veeteelt, Era Uil benevens taai, aardrijkskunde en staatsinrichting. B. Als ||a| 8 cursus A. vermeerderd met Landbouwboekhouden. C. Land- Jag H bouwboekhouden, eenvoudig en rechtsgeldig. D. Wetten- ||9 kennis. Voor ieder onmisbaar. E. Belastingrecht. Onmisbaar l|R Na voor ieder, die belasting moet betalen. HET NIEUWE ORATIS PROSPECTUS Bg waarin alle nadere inlichtingen staan, wordt U zonder eenige ■* m verplichting franco toegezonden. Brengt de lange winteravonden Inß niet in ledigheid door, maar ontwikkelt U. Vraagt daarom 98 9 onmiddellijk om toezending van het gratis prospectus. Doe H Bj het NU 1 Wij staan altijd klaar om U met de studie te helpen. 9 ■ Het adres is: IM. BOER Directeur E.N.P.C, Goudswaard (Z.-H.). i Mica-week met bonnen en als speciale reclame bij aankoop van f I. een pracht Ballon cadeau. Grote keuze In Dames- en Heren Ondergoederen, Truien, Pullovers en Siipovers, Handschoenen Wol en Nappa, Wollen en Gestikte Dekens, Flanel Lakens, Wollen Garens met gratis breipatroon. Laag gestelde prijzen. T. WIERSEMA, Hoofdstr. 12, Stadskanaal. Barnes! Wenscht ü voor de a.s. Herfst en Winter een prima WINTERMANTEL •f REGENMANTEL i Ga dan naar Confectiehuis H. DRENT Naast Gemeentehuis HOOGEVEEN S Wij hebben een groote sorteering voor beslist lage prijzen, i tl ndermantels zeer goedkoop. 111

H.H. Landbouwers. Komt U in VEENDAM bezoekt dan het Hotel „JAVA" Prima consumptie. Groote en kleine vergaderzalen disponibel. —:— Beleefd aanbevelend, K. BENTUM, tevens Agent der N. Nederlandsche Beefwortelsuikerfabriek. Handel in paarden. Kiel-Windeweer H.H. Landbouwers Wenst u een nieuw RIJWIEL ? Vraag dan prijs bi G. KLINKHAMER AQENT ORU N O RIJWIELEN Het adres van alle soorten LANDBOUWWERKTUIGEN en eigengemaakte SCHOFFELMACHINES. Een goedkoop en solled adres voor Kachels Ijzerwaren Huishoudelijke Artikelen enz. Is Wed. H. DALMAH Landbouwsmedertj en Hoefbeslag Oude Pekela, H. LANDBOUWERS Vraagt onze zeer voordeelige prijzen van Ploegen, Eggen, Cultivatoren, Giervaten en Oierpompen, Kookpotten, Puntdraad, Gaas en Draadpalen enz. enz, H. LANTING Qrof- en Hoefsmederij Rijwielhandel Zuidsleen. ■ Prima wollen- ij IS en gestikte || Dekens, m Veren Bedden, I I Kapok- en Wol- p i vlok Matrassen m f koopt U voordelig ii en solide bij Firma i M. Polak Zonen B 3 Oude-Pekela j Opgericht 1850. Luxe Bakkerij S.J.v. DUINEN Tel 272 – WINSCHOTEN Specialiteit in Echte Groninger Griende- en Gemberkoek. Prijzen 50 – 100 – 150 en hooger Franco per post 30 ct. hooger. H. H. KUIPER H. Westerstr. – O PEKELA is het adres voor DANESECLEËDING NAAR MAAT Prima afwerking onder garantie, op eigen atelier. H.H. Landbouwers. De Ijzerwinkel voor Nieuwe-Pekela en Omgeving is R. ABBES 812-13, NIEUWE-PEKELA j LAGE PRIJZEN. BELEEFD AANBEVELEND. |

4 ||p r I Wie een nieuwe HAARD of 1 . I KACHEL noodig is I 1 gaat naar B -1 ENGEL HAMSTER, Nw. Pekela I – I Geweldige keuze in alle moderne * H kleuren en modellen. I Haardkachels zeer mooi, groot I I model, vanaf 37.50 gulden. I I Vulkachels 24 gulden. I B Groole Salamanderkachels f27.50 I : B Huishoudkachels f 17. B Wij geven als reclame bij iedere Kachel plaat en stel pijpen cadeau. Gebruikte Kachels worden H ingeruild. Mocht het voor U te moeilijk zijn ons te bezoeken, zendt dan even bericht. Wij halen U even per auto zon-H| der verplichting en brengen U weer gratis thuis. WIJ hebben groote voorraad Electr. Waschmachines 9 100 Litei met bovendrijfwerk t 37.50. 120 Liter met onderdrijfwerk f 60.- Onze Machines maken de wasch zuiver schoon en ver- H| bruiken slechts 5 cent stroom per waschdag. B Volledige garantie. Alles wordt franco geleverd. S ENGEL HAMSTER I B Nieuwe Pekela A 20-21, Telef. 232. B R. STERKEH's Kledingmagazijn Groote Kerkstraat – HOOGEVEEN Groote keuze Heeren- en Jongens Overjassen,; Jekkers en Regenjassen. De nieuwste stoffen. De modernste pasvorm. De laagste prijzen. Alle soorten Werkmansgoederen, zooals Manchester Jassen en pantalons. inde beste soorten en degelijke afwerking. Alle soorten Heerenmode-artikelen, zooals Hoeden, Petten, Handschoenen, Sjaals, etc. Uw tijd van koopen is er thans en nu naar R. STERKEH's Kledingmagazijn Groote Kerkstraat – HOOGEVEEN „WINSCHOTER STOOMWASSCHERU” GEBR. BIETERMAN TEL,. 282 TREK WEG 32-33 WIJ reinigen alles voor de Schoonmaak. Speciaal onzichtbaar spannen van Vitrages, ook de allerfijnste. Ëen vertrouwd adres voor Uurwerken, Goud, Zilver en Optiek is voor Stadskanaal en omgeving J. BLEKER, Hoofdstraat – STADSKANAAL – Tel. 152 Beschut U tegen de koude. Prachtige sortering Wollen en Gewatt. Dekens, Flanel Lakens, Wollen, Witte en Jaeger Flanels, Jaeger Bevers, Egypt. Bevers, Molton, Witte Kat. Flanels, Pyama Flanels, Sportf lanels enz. Voordelige prijzen. Fa. J. L DRENTH STADSKANAAL • Telefoon No. 78